Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Geestelijke confrontatie #10 

Naar aanleiding van Mattheüs 4:1-11 

De laatste tijd merkte ik op allerlei manieren wat er gebeurt als je niet meer weet wat er in de Bijbel staat. En eerlijk gezegd lijkt Bijbellezen ook niet zo heel populair te zijn, want het is makkelijker om even snel een paar teksten te lezen die op internet voorbij komen of even een filmpje van een paar minuten, maar echt weten wat er staat, is nog wat anders. Misschien denk je: “Ja, Theo, dat jij dit als theoloog zegt, dat begrijp ik wel”. Het is misschien voor een theoloog ook wel iets makkelijker om bepaalde lijnen te herkennen in de Bijbel en natuurlijk heb je dan bepaalde manieren om een tekst te begrijpen. Dat is ook echt wel een zegen, maar tegelijk lukt dat ook niet zonder Bijbelkennis. Die heb je nu eenmaal nodig om God te begrijpen, maar ook om de duivel te kunnen doorgronden.

Geestelijke confrontatie #9 

“En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.” (Mattheüs 2:8 – HSV) 

“En stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’” (Mattheüs 2:8 – NBV21) 

Is het jouw wel eens opgevallen dat toen deel 2 van het plan van satan mislukte, hij in het begin van het Evangelie met plan 3 is gekomen? Deel 1 is de val van de mens, waarmee satan wraak nam op God omdat Hij hem de hemel heeft uitgezet. Daarna probeert hij er alles aan om Israël te laten struikelen, zodat de Messias niet geboren zou worden en weer slaat hij er helemaal naast. God blijft het volhouden met Israël en vervult Zijn belofte. Dan blijft er niet veel over om de toch geboren Messias uit te roeien. Zo begint eigenlijk het leven van Jezus. Na nog even in betrekkelijk rust te zijn geboren, verschijnt satan op het toneel. Op een manier hoe je hem wellicht niet herkent, maar hij is er wel. 

Serie: Geestelijke confrontatie #8 

“Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda en zij joegen hun schrik aan bij het bouwen.” (Ezra 4:4 – HSV) 

“Vanaf de tijd dat koning Cyrus over Perzië regeerde tot onder de regering van koning Darius probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeeërs te ondermijnen en hen bang te maken, om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om opdat die de plannen van de Judeeërs zouden verijdelen.” (Ezra 4:4 en 5 – NBV21) 

Als God een kerk bouwt, bouwt satan er een kapel naast. Het is een bekende uitspraak. Je zult hem zo letterlijk in  de Bijbel niet tegenkomen, maar als je gewoon even bij jezelf te rade gaat, even luistert wat je allemaal hoort en als je ziet hoe er over de kerk wordt gepraat, dan klopt het wel aardig. Even los wat je er van vindt, er is bijvoorbeeld in Staphorst een tractor op de spoorwegovergang stil komen te staan. Een aanrijding met een trein was het gevolg. Schade ongeveer een half miljoen euro. De chauffeur was 17 jaar en zijn ouders waren niet verzekerd. Nu ben ik zeker niet tegen verzekeren, maar kijk even wat de reacties zijn. De conclusie vooraf is dat door het geloof de samenleving opdraait voor deze schade. Geen enkele vorm van eerlijke berichtgeving, ook niet dat het dorp zelf geld inzamelt. Het is maar één voorbeeld. Als je gelooft, sta je bij voorbaat al achter, want die gelovigen… 

Serie: Geestelijke confrontatie #7 

“Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op.” (1 Koningen 18:38 – HSV) 

“Het vuur van de HEER sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de geul likte het op.” (1 Koningen 18:38 – NBV21)

 

Er zijn natuurlijk behoorlijk wat momenten in de Bijbel waar je ziet dat de geestelijke confrontatie tot een clash komt, maar een van de grootste in zijn soort is, denk ik wel de geschiedenis van Elia op de Karmel. Ook andere verhalen kan het een flinke omvang hebben, maar zo letterlijk en fysiek als het daar is, zo vind je er niet veel in de Bijbel. Eigenlijk heeft God het volk zo aangepakt dat ze als vanzelf voor de keus kwamen wie ze nu eigenlijk wilde dienen. Er zou na drieënhalf jaar weer regen komen, maar eerst wil Elia duidelijk maken Wie er voor regen zorgt en Wie het is Die echt God is.

Pagina 1 van 3

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu