Als linksom niet lukt, dan maar rechtsom

Serie: Geestelijke confrontatie #6 

“Nu dan, zie, ik ga terug naar mijn volk. Kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk in later tijd uw volk zal aandoen.” (Numeri 24:14 – HSV)

“Goed, ik ga terug naar mijn eigen land. Maar eerst zal ik u laten weten wat dit volk uw volk in de toekomst zal aandoen.’” (Numeri 24:14 – NBV21) 

Als het niet linksom lukt, dan moet het maar rechtsom. Dat lijkt wel de basishouding in de geestelijke confrontatie die satan met God is aangegaan. Hij zal het blijven proberen. En als je onderscheiding van geesten hebt ontvangen, dan herken je het vast wel: Als de ene manier mislukt, dan komt hij altijd weer op een andere manier terug. Als satan de gemeente niet via religie machteloos maakt, dan doet hij het wel op een andere manier. De ene keer laat hij leiders verkeerde keuzes maken en de volgende keer zet hij de partijen in de gemeente tegen elkaar op. Zo is het altijd weer. Zolang deze wereld bestaat en wij onderdeel zijn geworden in de geestelijke strijd, zul je dit altijd blijven merken.

Als Bileam het volk Israël niet heeft kunnen en mogen vervloeken is Balak in alle staten. Balak is woedend omdat hij daardoor met zijn volk in gevaar is, maar op de achtergrond is satan boos dat hij maar niet van Israël lijkt af te kunnen komen. En hoewel Balak heel boos is op Bileam, blijft Bileam bij zijn standpunt. We begrijpen niet zo heel veel van Bileam, maar op een bepaalde manier bleef hij toch naar God luisteren, terwijl hij ook andere machten bezat om daadwerkelijk te vervloeken. Toch kiest hij binnen de ruimte die hij heeft wel voor een oplossing. Linksom kon hij Balak niet helpen, maar rechtsom doet hij dat wel. Dat valt niet gelijk op, maar het is wel degelijk gebeurd. 

Balak stuurt Bileam naar huis, maar dat heeft Bileam niet gelijk gedaan. Er volgt nog iets dat in het verhaal bijna niet is terug te vinden. Hij zegt namelijk dat hij Balak nog een raad zal geven en dat wordt dan gelijk opgevolgd door een profetie over de vijanden van Israël. Er lijkt dat staan dat Bileam raad zal geven en dat hij zal vertellen wat Israël het volk van Balak zal aandoen. Je zou dat als een zin kunnen zien, maar als je de hele Bijbel leest lijken dit wel twee dingen te zijn. Bileam lijkt eigenlijk te zeggen: “Ik zal je raad geven en daarnaast zal ik je ook vertellen wat Israël jouw volk zal aandoen”.  Die raad is wat anders dan die profetie. Je komt het in het verhaal niet tegen, maar er is wel degelijk iets gebeurd. 

Later lees je in hoofdstuk 31 dat Israël strijd heeft geleverd tegen de Midijanieten. Als het volk dan terugkomt met de buit, blijkt dat ze de vrouwen hebben laten leven en dan zegt Mozes: “Juist die vrouwen waren de oorzaak van de trouwbreuk van Israël, door de raad van Bileam”. Als je het verhaal in hoofdstuk 24 verder leest in hoofdstuk 25 dan ontdek je wat er toen is gebeurd. Israël was hoererij gaan bedrijven met de vrouwen uit Midijan. Die vrouwen zorgden er vervolgens voor dat de mannen die met hen naar bed waren gegaan zich ook gingen buigen voor hun afgoden. Dat zorgde voor een plaag die God losliet op het volk. Dat was dus een advies van Bileam geweest. De raad van Bileam aan Balak was heel simpel: “Vervloeken kan ik ze niet, maar ze kunnen wel zelf een vloek over zichzelf afroepen door jouw afgoden te gaan dienen. Zorg dat jouw vrouwen die mannen verleiden en ze roepen een vloek over zichzelf af”. Linksom ging niet, maar rechtsom wel. Het gebeurt en de uitkomst is verschrikkelijk. 

Wij denken soms wel eens dat we satan te slim af kunnen zijn of dat Gods zegen ons beschermt, maar tegelijk is de strijd wel gewoon de strijd en zal hij altijd proberen op een andere manier zijn doel te bereiken. En Israël was heel gevoelig op dit punt, want in hoofdstuk 31 gaat het weer bijna mis en in het boek Openbaringen komt opnieuw die list van Bileam terug in de brieven aan de zeven gemeenten. Dus met andere woorden: Pas op voor dat wat de deur openzet in je leven voor een zonde die voortkomt uit verkeerde keuzes, want ook op die manier zoekt satan mogelijkheden. 

Gebed: Heer, laat mij zien hoe satan zijn spel speelt, zodat ik onderscheid wat duister is en wat licht is.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu