Vertrouwen?!

Serie: Geestelijke confrontatie #7 

“Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op.” (1 Koningen 18:38 – HSV) 

“Het vuur van de HEER sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de geul likte het op.” (1 Koningen 18:38 – NBV21)

 

Er zijn natuurlijk behoorlijk wat momenten in de Bijbel waar je ziet dat de geestelijke confrontatie tot een clash komt, maar een van de grootste in zijn soort is, denk ik wel de geschiedenis van Elia op de Karmel. Ook andere verhalen kan het een flinke omvang hebben, maar zo letterlijk en fysiek als het daar is, zo vind je er niet veel in de Bijbel. Eigenlijk heeft God het volk zo aangepakt dat ze als vanzelf voor de keus kwamen wie ze nu eigenlijk wilde dienen. Er zou na drieënhalf jaar weer regen komen, maar eerst wil Elia duidelijk maken Wie er voor regen zorgt en Wie het is Die echt God is.

Achab is even in alle staten als hij Elia ziet, maar Elia raakt totaal niet onder de indruk van Achab en het enige dat hij vraagt is dat alle Baälpriesters en het volk naar de Karmel moeten komen. Nu was Baäl de God van de vruchtbaarheid en die vruchtbaarheid was op het land heel ver te zoeken. Kennelijk had die god toch niet zo heel veel macht. Dit was het gevolg van weer een gemengd huwelijk. Achab was onder leiding van Izebel de Baäl gaan dienen en had het volk daarin meegenomen. 

Ik gaf vanavond een catechisatieles over relaties en huwelijk en stelde de jongeren de vraag of hun aanstaande partner moest geloven. De meningen waren verdeeld. Van een absoluut ja tot iedereen in zijn waarde laten. Bij die laatste denk ik: Dan heb je nog steeds de keus om niet met diegene in zee te gaan. Maar ook de gedachte dat als je met een ongelovige het huwelijksbootje in zou stappen is er de kans dat diegene ook gaat geloven. Je ziet bij Israël eigenlijk altijd het omgekeerde: Ze verlaten God en gaan vertrouwen op goden die de naam van god niet eens kunnen dragen. Paulus zegt later dat er achter elke afgod een demon zit.

Als satan Israël bij God vandaan probeert te krijgen gaat het vaak om een afgod als alternatief. En zo was het hier ook gegaan en namens God gaat Elia hier de confrontatie aan in de geestelijke wereld. En die geestelijke wereld wordt hier te kijk gezet. De afgodenpriesters proberen wat ze kunnen. Ze hebben vuur nodig uit de hemel, maar er gebeurt niets. Zoveel macht heeft dat hout en dat steen. Meer is het niet, satan kan veel, maar niet alles. Het blijft, op het geschreeuw van de priesters na, ijselijk stil op de Karmel. Elia gaat vol de confrontatie aan en God laat zien dat Hij de Almachtige is. Elke vorm van vertrouwen op iets anders dan Hij wordt hier te kijk gezet.

Zodra wij het verwachten van alles wat God niet is, dan zal God van tijd tot tijd laten zien dat je met dat vertrouwen omvalt. Precies wat satan wil: Je afleiden bij God vandaan en je vertrouwen verleggen, dat komt hier in een ander licht te staan. Als het er echt op aan komt, valt elke vorm van houvast weg en blijft de hulp uit. Als Elia dan eenvoudig aan God om een antwoord vraagt, komt er wel een antwoord. Op dat moment is dat voor het volk genoeg, ze kunnen er niet omheen. Als elke strohalm afbreekt en God laat Zijn macht zien, dan weten wij het ook wel: God is almachtig en dan moet elke stem uit de duisternis zwijgen. Zo verliest satan opnieuw, God staat er boven. 

Gebed: Ik wil alleen op U vertrouwen, Heer en op niets en niemand anders.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu