Ontmoedigen en beschuldigen

Serie: Geestelijke confrontatie #8 

“Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda en zij joegen hun schrik aan bij het bouwen.” (Ezra 4:4 – HSV) 

“Vanaf de tijd dat koning Cyrus over Perzië regeerde tot onder de regering van koning Darius probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeeërs te ondermijnen en hen bang te maken, om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om opdat die de plannen van de Judeeërs zouden verijdelen.” (Ezra 4:4 en 5 – NBV21) 

Als God een kerk bouwt, bouwt satan er een kapel naast. Het is een bekende uitspraak. Je zult hem zo letterlijk in  de Bijbel niet tegenkomen, maar als je gewoon even bij jezelf te rade gaat, even luistert wat je allemaal hoort en als je ziet hoe er over de kerk wordt gepraat, dan klopt het wel aardig. Even los wat je er van vindt, er is bijvoorbeeld in Staphorst een tractor op de spoorwegovergang stil komen te staan. Een aanrijding met een trein was het gevolg. Schade ongeveer een half miljoen euro. De chauffeur was 17 jaar en zijn ouders waren niet verzekerd. Nu ben ik zeker niet tegen verzekeren, maar kijk even wat de reacties zijn. De conclusie vooraf is dat door het geloof de samenleving opdraait voor deze schade. Geen enkele vorm van eerlijke berichtgeving, ook niet dat het dorp zelf geld inzamelt. Het is maar één voorbeeld. Als je gelooft, sta je bij voorbaat al achter, want die gelovigen… 

Misschien kun jij wel betere voorbeelden noemen dan deze. Als je in het boek Ezra leest ontdek je dezelfde tactiek. Ezra is terug in Israël om de tempel van God te herbouwen. Later zal de stad ook nog volgen, maar het begint met de tempel. Er is dus hoop voor Israël dat ze terug mogen keren uit de ballingschap en dat God Zijn kerk van toen weer wil herbouwen. Maar kijk even wat er gebeurt. 

In de eerste plaats jaagt het volk dat er is gaan wonen, de bouwers schrik aan en ze ontmoedigen hen. Ze roepen dat het geen zin heeft en ze maken hen bang. Angst is altijd weer dat middel dat satan zo graag gebruikt. En als dat dan niet lukt, dan gaan ze een brief naar de overheid schrijven met een waarschuwing aan de koning dat als hij Israël laat verder bouwen, dat hij straks het land aan deze kant van de Jordaan kwijt zal raken. Als je die gelovige Joden hun gang laat gaan, pas dan maar op. Een brief die ook nog eens vol beschuldigingen zit die niet kloppen. 

Er is dus niets nieuws onder de zon, want als je die gelovigen in die kerken in Nederland die trouw willen zijn aan de Bijbel hun gang laat gaan, dan zijn ze een gevaar voor de samenleving. Als je niet uitkijkt word je zelfs extremistisch geworden. Soms alleen maar omdat jij voor het leven bent. De enige manier om er als kerk wat minder last van te hebben is dat je je gewoon aanpast en liberaal wordt in je geloof. Iedereen in zijn waarde laten, iedereen mag zelf geloven wat hij wil. Maar dan ontneem je wel God Zijn eer. Maar ja, doe je het niet, dan komt er weerstand. Het zou gebeuren dat de kerk opnieuw tot leven komt en God Zijn Naam herstelt in ons land. Wat de tegenstander dan zegt? Als God het voor het zeggen krijgt, maar je niets meer. Het lijkt dezelfde leugen wel uit Genesis 3. Of God Zijn kerk opnieuw bouwt, weet je, dat hebben wij voor een heel groot deel ook zelf in de hand. Op het moment dat we echt willen staan voor Jezus en Zijn Koninkrijk en ons niet door angst laten leiden vanwege de eventuele gevolgen. 

Uiteindelijk stopt de bouw van de tempel en pas in een volgende regeringsperiode, onder een andere koning mogen ze weer verder. In het volgende hoofdstuk blijven twee profeten wel tegen de Israëlieten profeteren dat het goed zal komen. De volgende koning moet vervolgens in de boeken duiken om te weten hoe het ook al weer zat met de herbouw van de tempel. Als God Zijn kerk bouwt, houd  er dan maar rekening mee dat de duivel dat probeert tegen te gaan. Als jij op je hart hebt, om de kerk opnieuw te bouwen en opnieuw in de kracht van Jezus te gaan staan, kijk dan niet vreemd op als er tegenstand komt. Die zal er zijn, maar de confrontatie tussen God en satan is nog niet voorbij. Maar wij houden hoop, blijven stand houden omdat wij geloven dat Gods werk niet stopt. Laat je dus niet ontmoedigen en zelfs als er valse beschuldigingen komen, schrik dan niet. Ook dat hoort er bij. 

Gebed: Heer, ik zal staan voor Uw Naam, wat de tegenstand ook zal zijn, ik zal niet zwijgen en opnieuw Uw Naam bouwen in ons land.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu