Alles ingezet

Geestelijke confrontatie #9 

“En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.” (Mattheüs 2:8 – HSV) 

“En stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’” (Mattheüs 2:8 – NBV21) 

Is het jouw wel eens opgevallen dat toen deel 2 van het plan van satan mislukte, hij in het begin van het Evangelie met plan 3 is gekomen? Deel 1 is de val van de mens, waarmee satan wraak nam op God omdat Hij hem de hemel heeft uitgezet. Daarna probeert hij er alles aan om Israël te laten struikelen, zodat de Messias niet geboren zou worden en weer slaat hij er helemaal naast. God blijft het volhouden met Israël en vervult Zijn belofte. Dan blijft er niet veel over om de toch geboren Messias uit te roeien. Zo begint eigenlijk het leven van Jezus. Na nog even in betrekkelijk rust te zijn geboren, verschijnt satan op het toneel. Op een manier hoe je hem wellicht niet herkent, maar hij is er wel. 

Pas twee hoofdstukken verder komt hij zelf op het toneel door Jezus te verzoeken, maar dan heeft hij ondertussen al dertig jaar zitten knarsetanden. Net nadat Jezus is geboren zet hij alles op alles om van Jezus af te komen en daarmee is de werkelijke aard van satan weer zichtbaar. Vanuit een ver land zet hij een paar mannen in beweging. Mannen die naar de sterren keken. Niet op de manier zoals Abraham de sterren moest tellen, maar ze keken naar de sterren om daar de toekomst uit te voorspellen. Iets dat God aan Israël nadrukkelijk had verboden. Ver weg in een heidens land gebeurt dit wel. Ze zien een bepaalde ster. Een Koningsster die hen vertelt dat er een koning is geboren. En vreemd of niet, ze komen niet uit bij Jezus, maar bij Herodes. 

Er zijn mensen die zeggen dat je te veel demonen ziet als je zo denkt, maar als je goed kijkt naar het doel waar alles heen wijst, dan moet je wel tot de conclusie komen dat satan bezig is met een nieuw plan: De wereld beroven van Jezus. In het Grieks is duidelijk dat het om magiërs gaat en niet om wijzen. Als dit echt Gods plan was geweest, dan waren die magiërs echt niet bij Herodes uitgekomen, maar echt wel bij Jezus. God wist echt wel dat Herodes met moord en doodslag zou reageren op het moment dat hij zou horen van een nieuwe koning. De ster die deze mannen op een occulte manier leidde, komt uit in Jeruzalem bij Herodes. Jaloers en bang (al weer angst) als hij is, doet hij er alles aan om die Koning uit te roeien. Geen Koning in Israël, want stel je voor dat hij of zijn nageslacht het onderspit zou delven tegen deze Koning van Israël. 

Pas vanaf het moment dat de magiërs in Jeruzalem zijn geweest neemt God het over. Opnieuw verschijnt de ster en wijst hen de weg. Terwijl ze Jezus vinden, vertelt een engel hen dat ze niet terug mogen gaan naar Herodes, maar dat ze via een andere route het land moeten verlaten. Tegelijk daarmee krijgt Jozef de opdracht om met Maria en Jezus naar Egypte te gaan. God beschermt hen, terwijl satan een plan probeerde te beramen. Het laat alles zien van het karakter van satan. Dat kun je negeren en denken: “Dat was toen”, maar het probleem is dat het ook nu nog steeds is. Of Jezus er daar nu letterlijk was of geestelijk in jouw leven zonder Jezus is de redding verdwenen. Altijd zal satan roven als het over Jezus gaat. Als hij altijd zijn gram heeft proberen te halen om Jezus uit te roeien, dan zal hij ook proberen via allerlei manieren Jezus en Zijn kracht in je leven kleiner te maken. Al moet hij daarvoor de hele wereld inzetten, Jezus en Zijn boodschap van kracht beroven, hij zal het niet laten. Zeker na al zijn nederlagen toen Jezus nog op aarde was. Hij stopt echt niet, totdat hij eindelijk in die poel van vuur gegooid is.  En zie je hoe satan mensen inzet die zich inlaten met het occulte? Hij gebruikt het grondrecht dat hij op hun leven heeft gekregen doordat ze zich in het occulte hebben begeven. Die wereld is realistisch en een gevaar als je het niet in de gaten hebt. 

Gebed: Heer, als satan zoveel gebruik maakt van zijn macht, geef mij onderscheidingsvermogen om te zien wat er echt speelt.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu