Gebed van Jezus voor jou

Serie: Wij bidden

“Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.” (Johannes 17:9 – HSV)

“Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn.” (Johannes 17:9 – NBV21)

Wat is het langste gebed in de Bijbel? Je zou kunnen zeggen: Psalm 119. Alleen is een psalm vooral een lied, al kan dat natuurlijk een gebed zijn, toch denk ik niet dat als jij een lied zingt waarin je dingen deelt met God, dat je dan tegen mij zou zeggen dat je gebeden hebt. Natuurlijk, zingen is twee keer bidden, maar ik bedoel in dit geval een echt gebed. Wat is dan het langste gebed? Ik denk dat het dan een gebed van Jezus is: Het Hogepriesterlijk gebed. Jezus zegt in dat gebed een aantal keren: “Ik bid”.

Het is een bemoedigend en troostvol gebed. Hij bidt hier namelijk niet voor Zichzelf. Het is niet een gebed tot Zijn Vader waarin Hij zoekt naar de weg, maar Hij bidt alleen maar voor Zijn discipelen. Je moet er maar eens over nadenken wat Hij bidt. Hij zegt namelijk niet: “Ik ben er straks niet meer, neem hen ook maar bij U”. Hij bidt voor hen om alles wat nodig is om vol te houden en door te gaan. Hij bidt niet dat God hen zou wegnemen uit de wereld, maar of God hen wil beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ik kom nogal eens gelovigen tegen waar het gaat om hun eigen redding en dan beginnen ze ineens te roepen: “Here Jezus, kom alstublieft terug”. Iets van gered zijn en er gelijk klaar mee zijn. Dat bidt Jezus niet.

Hij bidt in de eerste plaats alleen maar voor discipelen. Niet alleen Zijn vaste groep, maar ook voor degenen die door hen weer tot geloof zijn gekomen. Jezus bidt dus niet om bescherming van degenen die Johannes ‘de wereld’ noemt. Gods bescherming vraagt Jezus dus alleen voor gelovigen. Niet omdat Hij de ongelovigen dat niet zou gunnen, maar het kwaad zelf heeft zijn zinnen vooral op Zijn gelovigen gezet en daarom bidt Jezus hier voor hen en voor ons. Jezus heeft nu alles gegeven en nu is het moment dichtbij dat de gelovigen op aarde zonder Hem verder moeten. En natuurlijk weet Jezus wel dat de Heilige Geest komt, maar ondanks dat, zullen ze Zijn fysieke aanwezigheid missen.

Het is het grootste verlangen van Jezus dat iedere gelovige beschermd wordt in een wereld die hen zal haten. Als de wereld het altijd met je eens is en je nooit schuurt met die wereld, dan is het ook wel eens goed om je af te vragen hoe dat dan komt. Is er dan teveel water bij de wijn terecht gekomen? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar wel eens bang voor ben, maar dat ik ook zelf die neiging wel eens heb. Altijd tegenstand is zwaar en je bent zo makkelijk geneigd om te zeggen: “Nu liever maar even niet”.

Je zegt toch niets verkeerd als je gewoon even wat meer mee beweegt met de wereld om je heen? Op zich niet, maar hoe eerlijk ben je dan met de wereld? Eigenlijk legt Jezus precies de vinger op die plek. Tegelijk vraagt Hij bij Zijn Vader om hulp voor je en niet alleen om hulp, maar ook om heiliging. Jezus vraagt Zijn Vader of Hij je apart wil zetten door Zijn waarheid. Als Zijn waarheid je hart raakt, ga je daar ook naar leven, eigenlijk is dat wat Jezus zegt als Hij om die heiliging vraagt. Tegelijk legt dit gebed van Jezus ook heel veel verantwoordelijkheid bij jou en bij mij neer. Natuurlijk bidt Jezus voor je, maar tegelijk vraagt Hij en verwacht Hij ook wat van je.

Besef dan dat je door de Vader aan Jezus bent gegeven zodat de liefde van de Vader ook in ons zal zijn. Dat maakt ons een met elkaar om zo samen in deze wereld de hemel te leven.

Gebed: Dank U Jezus, voor Uw intense gebed voor mij, help mij door Uw Geest te doen wat U verlangt.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Geloven is niet meer van deze tijd

Waarom is geloven vaak zo moeilijk? Zou het kunnen zijn dat dit komt omdat wij teveel mensen van deze tijd zijn geworden?
Eigenlijk is geloven helemaal niet iets meer voor onze tijd.

Ik liep afgelopen week buiten en kreeg toen het beeld van een fotorolletje, toen ik liep na te denken over geloof. Ik kom nog uit de tijd van de fotorolletjes. Sterker nog, mijn vader had een heuse Doka. Een donkere kamer waar je zwart-wit foto's kon ontwikkelen. Kleur was niet te doen, omdat dat nog veel meer bij kwam kijken. Geloven moet je eens vergelijken met een fotorolletje.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu