Bidden om meer dan je ziet

Serie: Wij bidden

“En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.” (2 Koningen 6:17 – HSV)

“En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.” (2 Koningen 6:17 – NBV21)

Stel je voor dat er om jou heen veel meer gebeurt, dan wat jij met je gewone ogen kunt zien. Zou dat de situaties waarin je soms terecht komt, makkelijk maken? Of in ieder geval, minder stressvol? Als Paulus het over de geestelijke wapenrusting heeft, maakt hij ook duidelijk dat er meer is dan dat wij zien. Wat zou dat, als je dat in alle omstandigheden zou weten, je rust geven. Nu weet ik niet wat jij weet van de geestelijke wereld, maar ik kan je zeggen dat wat jij niet met je eigen ogen ziet, veel actueler is dan je denkt. Dat kun je als duisternis duiden, maar besef dan wel dat het leger van God altijd twee keer zo groot is dan dat van de duisternis. En zelfs in de Oude Testament lezen we al hoe groot dat leger is.

We hebben al gezien dat Elisa bijzondere gaven bezat. Daar waar de gaven van de Geest pas veel later voor alle gelovigen beschikbaar komen, had Elisa deze gaven al eeuwen eerder. Ik heb wel eens een serie gemaakt over de gaven van de Geest, maar als je nu wilt weten wat de gave van kennis is, dan moet je de situatie eens lezen in 2 Koningen 6. De vijand is er op uit om Israël aan te vallen, maar telkens als ze dat willen doen, blijkt de koning van Israël dat te weten. Dat gebeurt niet een- of twee maal, staat er zelfs. Het gaat om meerdere keren dat dit gebeurt. De koning van Syrië wordt er niet vrolijk van, maar terwijl hij wil weten wie van zijn onderdanen de koning van Israël op de hoogte brengt, krijgt hij te horen dat Elisa dit doorgeeft. Dat is gave van kennis. Elisa wist door de Geest telkens precies waar de koning van Syrië wilde aanvallen.

Dat dit niet gewaardeerd wordt door de koning van Syrië, zal wel duidelijk zijn en hij stuurt zijn leger op Elisa af om hem gevangen te nemen. Elisa is dan in Dothan en als hij ’s morgen vroeg opstaat ziet hij het leger van de koning van Syrië. Toch lijkt hij er niet van onder de indruk te zijn. Zijn knecht is een ander verhaal, die denkt dat zijn doodvonnis nu wel getekend is. Dat Elisa er niet van onder de indruk is, heeft ermee te maken dat Elisa ziet wat niet te zien is. Hij beseft dat Gods leger zoveel groter is dan dat van de vijand. Het enige dat hij doet is bidden voor zijn knecht met de vraag aan God of ook zijn knecht mag zien wat hij ziet. Elisa bidt: “Open zijn ogen”.

Dat zinnetje is opmerkelijk. Het lijkt wel of Elisa een bepaalde humor heeft. Hij bidt dat de ogen van zijn knecht geopend worden, terwijl hij voor de vijand het tegenovergestelde doet. Voor hen bidt hij: “Sla hen met blindheid”. God verhoord beide gebeden. Als zijn knecht ziet wat er werkelijk is, ziet hij een leger van vuur. Gods leger dat staat klaar om te beschermen en om aan te vallen. Als je doorleest lijkt dat leger niet eens nodig te zijn, want als Elisa bidt om blindheid bij het leger van de vijand, kan Elisa met hen doen wat hij wilt.

Het is een beetje de vraag wat die verblindheid is. Is het letterlijke blindheid? Daar lijkt het niet op, dan waren ze wel gestopt. Ze komen namelijk de berg af, naar de stad toe. Daar stoppen ze niet mee. Het lijkt dat ze wel alles zien, maar niet meer weten wat ze zien. Net zoiets als bij de Emmaüsgangers. Nu is dat laatste ook weer iets in de categorie dat als God wil dat hij je dit laat doen dat het zeker zal kunnen. God is altijd dezelfde, maar dat eerste is wel belangrijk om te beseffen. Er is meer in Gods kracht en macht dan wat wij kunnen zien. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat God mij liet zien op welke manier Hij aan het werk is op het moment dat ik om inzicht en kennis vroeg. Die realiteit maakt God ook voor ons zichtbaar. Wat je er dan vervolgens weer mee mag doen, dat maakt Hij je dan ook wel weer duidelijk.

Gebed: Heer, open mijn ogen om dat te zien wat mijn natuurlijke ogen niet kunnen zien, laat mij zien wat Uw werkelijkheid is.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Spreekbeurten Theo de Koning

03 dec 2023
10:00 - 11:30
Vuren, Gereformeerde Kerk
10 dec 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG
17 dec 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
24 dec 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Hervormde gemeente
31 dec 2023
09:30 - 11:00
Piershil, Hervormde gemeente

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu