Verrassende vraag

Thema: Bouwen is de opdracht

"Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de HEERE Israël had geboden." (Nehemia 8:1 en 2)

Wat is de rol van de wet van God? De reacties kunnen op die vraag nogal uiteenlopen. De één zal zeggen: Die is vervuld in Christus. Dan is mijn vraag nog wel of die wet dan geen functie meer heeft? Een ander die zegt: Die hoort iedere zondag gelezen te worden in de kerk, want de wet zorgt er voor dat je weet wat je fout doet. En wellicht zegt een derde nog: De wet zorgt er voor dat je weet hoe je dankbaar moet leven. Daarmee, denk ik, zijn de meeste reacties wel aardig benoemd. Je kunt je ook nog afvragen of de wet een wervende kracht heeft. Moet je bijvoorbeeld de wet van God gebruiken om mensen te overtuigen dat ze Jezus nodig hebben? Ik twijfel daar aan, omdat je dan vanuit negativiteit de wet gebruikt. Hoe dan ook, de wet en hoe we die moeten gebruiken levert meestal genoeg stof tot discussie op en die zijn al vaak uitgelopen in koude harten en hete hoofden. Er is nog een andere manier om met de wet om te gaan en die zal je wellicht wat verrassen.

Nehemia is klaar met de inschrijving van iedereen die bij het Joodse volk hoorde. En wat er dan gebeurt is verrassend. Al die mensen bij elkaar vragen dan aan Ezra, de Schriftgeleerde of de wet van Mozes gelezen kan worden. Je moet je voorstellen dat al die mensen hebben gezien wat er is gebeurd rondom de stadsmuur. Het was zo duidelijk dat God aan het werk was. Iedereen is onder de indruk van God gekomen. En dan vragen ze of Ezra de wet van God kan gaan voorlezen. En overigens waren het niet alleen Joden die daar stonden, maar als je verder leest in hoofdstuk 9 is het aannemelijk dat bij dat hele volk ook vreemdelingen aanwezig waren, zoals dat in Israël eigenlijk altijd is geweest. Dat hele volk kwam op het plein voor de Waterpoort bij elkaar en vraagt naar de wet van God.

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb nog niet meegemaakt dat mensen tegen mij zeiden: "Theo, wil je alsjeblieft de wet van God gaan voorlezen?" En nu even niet te snel zeggen dat voor ons de wet vervuld is in Christus. Het is even goed om te kijken door welke omstandigheden deze vraag vanuit het volk komt. Ze hadden gezien wat God had gedaan, ze waren weer terug in Jeruzalem en velen hadden al tijden niet veel meer over God gehoord. De vraag die Ezra hier krijgt is dus ook een vraag naar wat God eigenlijk wil dat ze zullen doen. Als je een vertaalslag zou willen maken, zou je kunnen zeggen dat je mensen vertelt over hoe groot God is, je laat mensen God ontmoeten en je laat mensen zien wat God ook nu nog doet. Vanuit wat er dan gebeurt, komt dan de vraag naar wat God wil dat we doen en niet doen. De hele wet van Mozes is natuurlijk niet helemaal op ons van toepassing, maar de tien woorden van God is nog steeds de universele wet van het Koninkrijk die Jezus Zelf bevestigt in de Bergrede. 

Nu zou je kunnen zeggen: Ezra leest de wet voor, dus dat is belangrijk dat dit gebeurt, maar ik zou je nog veel meer tot iets anders willen uitdagen. Durf jij het avontuur met God aan te gaan waardoor Hij zichtbaar wordt in wat Hij door jou heen doet waardoor er een vraag komt wat eigenlijk de grondwet is die hoort bij het Koninkrijk van God. Dan zit je in dezelfde volgorde als wat er hier bij Nehemia gebeurt. Nehemia had Gods stem gehoord en was gehoorzaam begonnen aan de bouw van de muur, de bestemming van Nehemia. En het gevolg is dat er opnieuw interesse komt naar God en dat Hij mag zeggen wat Hij wil dat het volk doet. Dan is de wet helemaal niet iets dat gedwongen is en is de wet ook niet somber, maar komt deze vraag uit een diep verlangen voort om God beter te leren kennen.

Jij hebt jouw bestemming waarin je mag wandelen om God zichtbaar te maken door jouw handelen heen. En echt, God wil heel zichtbaar zijn in wat jij doet. Wees gehoorzaam als een discipel, bid met zieken, breng vrede en gerechtigheid en laat de overwinning van Jezus op satan zien omdat je de macht hebt gekregen over de legermacht van satan. Het zijn de basiszaken van het Koninkrijk die niet van jou zijn, maar die God door jou heen doet waardoor God zichtbaar is en mensen gaan vragen Wie deze God is. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat zelfs afgehaakte gelovigen opnieuw God beginnen terug te vinden en uit de geestelijke ballingschap terugkomen.

Gebed: Heer, ik wil dat U door mij heen opnieuw zichtbaar wordt voor de wereld om mij heen, zodat Uw woorden opnieuw gezag krijgen en er herstel komt in onze samenleving.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu