Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Gebed van Jezus voor jou

Serie: Wij bidden

“Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.” (Johannes 17:9 – HSV)

“Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn.” (Johannes 17:9 – NBV21)

Wat is het langste gebed in de Bijbel? Je zou kunnen zeggen: Psalm 119. Alleen is een psalm vooral een lied, al kan dat natuurlijk een gebed zijn, toch denk ik niet dat als jij een lied zingt waarin je dingen deelt met God, dat je dan tegen mij zou zeggen dat je gebeden hebt. Natuurlijk, zingen is twee keer bidden, maar ik bedoel in dit geval een echt gebed. Wat is dan het langste gebed? Ik denk dat het dan een gebed van Jezus is: Het Hogepriesterlijk gebed. Jezus zegt in dat gebed een aantal keren: “Ik bid”.

Een onverhoord gebed

Serie: Wij bidden

“En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” (Mattheüs 26:39 – HSV)

“Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’” (Mattheüs 26:39 – NBV21)

Verhoort God alle gebeden? Ik zou bijna zeggen: “Gelukkig niet”. Ook niet als je genoeg geloof hebt? Dat is wat je vaak hoort als het gaat om bidden en iets verwachten. Als je maar genoeg geloof hebt. Ik kom zelfs stappenplannen tegen. En ja, ik geloof zo in wonderen en ik bid ook zoveel om wonderen. Alleen, stel dat God elk gebed verhoort, is dat dan wat je wil? Nee, natuurlijk verhoort God niet alle gebeden, want als wij verkeerd bidden en iets verwachten wat niet goed voor ons is, verhoort God niet altijd. Oh, dan dus niet. Wanneer weet jij dan of een gebed goed voor je is of niet?

Een gebed met vraagtekens

Serie: Wij bidden

“En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis.” (Jona 1:17-2:1 – HSV)

“De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden.” (Jona 2:1 en 2 - NBV21)

Hoe groot acht jij de kans dat je door een vis zou worden opgeslokt, zonder dat je daarbij beschadigd wordt? Die kans is zo ongeveer nul, denk ik. Hoe groot is dan de kans dat je in een vis bidt en dat deze je ook weer uitgespuugd en dat ook nog eens op het strand doet? Een heel rijtje van toevalligheden dat een beetje te lang is geworden voor een gelovig verhaal. Toch is dat de werkelijkheid van Jona. En ik weet het, er zijn theologen en wetenschappers genoeg die zeggen dat dit verhaal niet werkelijk gebeurd is, maar dat het een beeld is waardoor wij iets zouden kunnen leren.

 1. Een gebed dat niet mag
 2. Schietgebedjes
 3. Gebed van berouw
 4. Gebed om meer
 5. Gebed bij een slecht nieuws boodschap
 6. Gebed tegen vloekers
 7. Bidden om meer dan je ziet
 8. Gebed in de nood
 9. Wat verwacht je van het gebed?
 10. Gebed bij onoprechtheid
 11. Gebed bij onvruchtbaarheid
 12. Gebed als deal?
 13. Gebed na een vreemde situatie
 14. Wij bidden...
 15. De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid
 16. De Naam van Jezus geneest
 17. De Naam van Jezus vergeeft
 18. Het grote verschil
 19. Ik spreek Jezus - I speak Jesus
 20. Al is de vijand nog zo sterk...
 21. God zal Zijn glorie herstellen
 22. Kijk, de vrede komt
 23. God is goed!
 24. God stelt Zijn ingrijpen uit
 25. Woedende Wreker
 26. Last en troost
 27. De andere kant van God?
 28. Tenslotte...
 29. Zinloze woorden van Paulus?
 30. Paulus' omstandigheden als bemoediging
 31. Genadevolle woorden op het juiste moment
 32. Bid jij nog wel?
 33. Heersen of dienen
 34. Over terechtwijzen en zingen
 35. Bekleed je met liefde
 36. Zoals Christus jou heeft vergeven
 37. Trek je juiste kleren aan
 38. Je leden op de aarde
 39. Verborgen in God
 40. Hemels leven
 41. Verlies je niet in de schaduwen
 42. Besneden en gedoopt
 43. Volmaakt in Hem
 44. Laat je niet gek maken
 45. Lijden aan het lichaam van Christus
 46. Van vervreemd naar heilig
 47. Volheid van verzoening
 48. De gemeente en het Hoofd
 49. God kun je zien
 50. Bekwaam gemaakt
 51. Daarom blijven we bidden
 52. Geloven vanwege de hoop
 53. Dankende bemoediging
 54. Gods gezag en gelovigen
 55. De Christus van de gemeente
 56. Heen en weer geslingerd
 57. Gehoorzaam ondanks de wind
 58. Ook aan jou onderworpen
 59. De wind is gehoorzaam
 60. De wind als test
 61. Jaag de wind niet na
 62. Wind maakt scheiding
 63. Als God de wind bestuurt
 64. Gods genadige wind
 65. Als God de wind gebruikt
 66. Door de wind
 67. Terugkeer in hoop
 68. Terugkeer naar hemels leven
 69. Bekering vanwege het Koninkrijk
 70. Terugkeer met heel het volk
 71. God bevestigt dat Hij wel wil
 72. God wil wel
 73. Terugkeren
 74. En nog is het einde niet
 75. Als een engel een boodschap brengt (4)
 76. Als een engel een boodschap brengt (3)
 77. Als een engel een boodschap brengt (2)
 78. Als een engel een boodschap brengt (1)
 79. Gelukkig met God
 80. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 81. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 82. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 83. Gelukkig in je werk
 84. Gelukkig in je gezin
 85. Gelukkig met je kinderen
 86. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 87. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 88. Gelukkig als je de HEER vreest
 89. Gelukkig als je recht doet
 90. Gelukkig als jij je laat leiden
 91. Gelukkig als je het geluid kent
 92. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 93. Gelukkig onderweg naar God
 94. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 95. Gelukkig als God je roept
 96. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 97. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 98. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 99. Gelukkig is het land met God
 100. Gelukkig zonder bedrog

Pagina 1 van 46

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu