Eindeloos gelukkig

 

Het is een vraag waard: Kun je eindeloos gelukkig worden. Ja, dat kan! Nee, we zeggen niet dat je in je leven altijd volmaakt gelukkig zult zijn. Maar wij zeggen wel dat je eindeloos gelukkig kunt worden. 

 

De website is er op gericht om je te helpen eindeloos gelukkig te worden. God belooft namelijk dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, zalig zal worden. Iedereen die in Jezus gelooft, zal na dit leven eindeloos gelukkig zijn bij God in de hemel. Dan volgt er na dit leven een eeuwig leven, waarin we volmaakt gelukkig zullen zijn.

 

Maar ook hier op aarde belooft God meer dan dat we alleen ons leven zullen moeten uitleven. God belooft jou ook dat je door het geloof in Zijn nabijheid mag leven. Leven door het geloof in Jezus, geeft ook nu op aarde een leven waarin je Gods vrede mag ervaren. En daarbij, door het geloof, mag jij Gods Koninkrijk nu al zichtbaar maken in je leven.

 

Jezus kwam om de schuld te verzoenen, maar doordat Hij ook zieken genas en elke macht van de duivel overwon, liet Hij al zien hoe het straks in de hemel zal zijn. En tot die tijd geeft Hij aan iedere gelovige de kracht om in die overwinning te delen. Sterker nog, Hij zond Zijn discipelen uit om mensen te genezen en te bevrijden. En Hij beloofde toen Hij naar de hemel ging dat Zijn volgelingen, Zijn discipelen, nog meer dingen zouden doen dan dat Hij deed toen Hij op aarde was.

 

Deze website wil jou helpen om te geloven en om te wandelen met God, door het geloof. We willen je helpen om te leven in relatie met God. Geloof is niet het navolgen van allerlei regeltjes, maar geloven is leven in relatie met God. Dat gunnen we jou!

 

En als je van de hele Bijbelse boodschap nog nooit gehoord hebt, kijk dan in het menu 'Evangelie' voor meer informatie.

 

 

 

 

www.eindeloosgelukkig.nl | www.eindeloosvrij.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2013. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom