Als de HEER spreekt

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij vonden in de wet geschreven dat de HEERE door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand." (Nehemia 8:15)

Je zult ondertussen wel gemerkt hebben dat het boek Nehemia soms ook echt ver bij ons vandaan staat. Zeker als je niet alles geestelijk wil bekijken, staat het in letterlijke zin heel ver bij ons vandaan. Vooral ook omdat Nehemia te maken heeft met een volk dat uiteindelijk wel gewoon Gods volk is. Alleen al daardoor is het soms lastig om voor ons lijnen te trekken. Wij kunnen niet zeggen dat ons volk, Gods volk is, zoals Nehemia dat kon zeggen van Juda. Daardoor hebben wij veel meer met een onderstroom te maken die helemaal niets met God heeft. Vanuit het verleden vraagt het volk bij Nehemia naar de wet van God en ik geloof dat God zoiets ook nu kan doen onder een volk als het onze, maar de verhouding is wel anders. Daarom wil ik je eerst vragen om even bij jezelf te rade te gaan als het over de reactie van het volk gaat bij Nehemia na het voorlezen van Gods wet.

Hoe luister jij naar Gods Woord? Ja, dat is even een hele directe vraag. Wat je ziet (en misschien zelf ook wel herkent) is dat je op zondag in de kerk heel graag iets mee moet krijgen wat je bemoedigd. Het gaat, juist in onze individualistische tijd, er vooral om wat ik krijg als ik geloof. Waarom schrijf ik dit nu zo? Omdat ik je eerlijk wil vragen wat er gebeurt als je Gods Woord leest en je echt ziet dat je iets radicaal moet gaan veranderen? Het gaat er namelijk nogal radicaal aan toe op het moment dat het volk de wet van God hoort lezen.

Als Ezra de wet leest, leest hij natuurlijk veel meer dan alleen de tien woorden van God. Hij leest, zeker gezien de tijd die het kost, waarschijnlijk de hele Thora. En wat dan opvalt is dat het volk direct lijkt te beseffen dat dit niet zomaar een dag is, maar een dag waarop God spreekt. Ze loven God en knielen voor Hem neer. En nadat de wet was gelezen en Ezra, met een aantal anderen, deze ook had uitgelegd, kwamen de familiehoofden bij bij Ezra, met de priesters en de Levieten om meer te weten te komen over de wet en komen ze tot de conclusie dat de verplichte oogstfeesten niet worden gevierd. En dat terwijl het op het moment van lezen de zevende maand is, de maand waarin ze juist de oogstfeesten en met name het Loofhuttenfeest zouden moeten vieren. Het was een feest dat Israël, sinds de uittocht uit Egypte elk jaar moest vieren. En direct willen ze gehoorzaam zijn aan Gods wet.

Het gaat hier dus niet om even wat fijn gevoel van het geloof, maar het volk is bereid om direct te luisteren naar God op het moment dat ze lezen wat God van hen vraagt. Uiteindelijk gaat het hele volk er dus in mee, aangestuurd vanuit de familiehoofden. Ik weet niet goed wat God op dit moment tegen jou zegt. Dit in Nehemia is iets dat specifiek gold voor Israël. Ik verlang ernaar dat er in Nederland ook zoiets zou gebeuren, maar weet je, dit begint ook bij jou en bij mij. Ben jij bereid om je levensstijl aan te passen op het moment dat God dit van je vraagt? En dan bedoel ik helemaal niet iets dat je niet zou kunnen toetsen, maar alleen al op het moment dat je Gods Woord leest en je ontdekt dat dit niet overeenkomt met je eigen leven. En natuurlijk zou ik ook graag willen dat dit zo zou functioneren in elke gemeente en uiteindelijk ook in ons land, maar durf je vandaag ook even naar jezelf te kijken hoe dat bij jou zit? En misschien moeten we dan ook beseffen dat ook wij het soms erg lastig vinden om te buigen, zodat we al die anderen ook veel beter begrijpen. 

Gebed: Heer, als U spreekt en U vraagt van mij dat ik mijn leven afstem op wat U wilt, dan wil ik de keus maken om echt te gehoorzamen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu