Erbij of niet

Thema: Bouwen is de opdracht

"Dezen zochten naar hun inschrijving onder hen die in het geslachtsregister waren ingeschreven, maar het werd niet gevonden; daarom werden zij als onrein van het priesterschap geweerd." (Nehemia 7:64)

Er zijn van die hele lastige dingen, ook als het gaat om geloven. Tenminste, ik vind het wel lastig. Door de hele Bijbel heen kom je telkens geschiedenissen tegen waar mensen uiteindelijk er buiten lijken te vallen. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis met de 10 meiden en ook de gelijkenis met de talenten. Beide gelijkenissen, die Jezus in ene keer vertelt, eindigen met mensen die uiteindelijk niet in de hemel binnen zullen komen. Eigenlijk is de Bijbel kraakhelder over de twee kanten van het geloof. Of eigenlijk de ene kant van geloof en de andere kant van ongeloof. Met andere woorden: Hoor je erbij of niet. En liever hebben we het daar maar niet te veel over. Er is nog zo'n stukje in het zevende hoofdstuk van Nehemia, waar dit ook een rol speelt. 

Nehemia was begonnen om iedereen in te schrijven die echt een Jood was. Dat deed hij op basis van de geslachtsregisters van degenen die al eerder terug waren gegaan naar Jeruzalem. Maar je voelt het al wel aankomen: Als alleen degenen ingeschreven mochten worden die echt een bloedlijn hebben met dat geslachtsregister, dan weet je zeker dat er ook aankloppen die geen bewijs van afkomst hebben en er dus niet bij mogen horen. Hier heb je weer zo'n voorbeeld van erbij horen of niet, iets dat telkens weer een rol speelt in de Bijbel. Er is uiteindelijk een groep mensen die er wel bij wil horen, maar niet kan bewijzen dat ze erbij horen en de stadhouder schrijft hen dus niet in. Betekent het dat ze de stad niet in mogen? Dat lees je niet. Het lijkt alsof er twee besluiten worden genomen. Degene die aangeven dat ze bij het priestergeslacht behoren, maar dat niet kunnen aantonen, die mogen zich niet inlaten met de allerheiligste dingen. Heel kort door de bocht gezegd: Ze mochten geen priesterdiensten doen. Dat mocht pas als er een hogepriester zou aantreden met de urim en de tummim. Met andere woorden, daar moest een priester voor zijn die met die twee stenen recht kon spreken namens God. Over de overigen die niet konden bewijzen dat ze erbij hoorden, wordt niets gezegd. Ze zullen waarschijnlijk niet ingeschreven zijn, maar uitgestoten worden ze ook niet.

Wat moeten wij nu eigenlijk met dit verhaal? Misschien iets meer dan je in eerste instantie zou denken en misschien ook iets meer dan dat je leuk zou vinden. Wie worden er uiteindelijk 'in de wacht' gezet? Alleen degenen die leiding zouden willen geven aan de priesterdienst en daarmee aan de gemeente in Jeruzalem. Over die anderen lees je niets. Toch zit ook hier weer een principe in waar Paulus later op terugkomt als het gaat over de oudsten en de diakenen. Dat moeten mannen zijn met geloof. Hier is het bij Nehemia niet in de eerste plaats geloof, maar wel moet er een bloedlijn zijn met het Joodse volk. Als dat er niet is, mag diegene geen rol van betekenis spelen in de leiding van de eredienst van toen. 

Als je de lijn doortrekt naar de Nieuw Testamentische gemeente kun je net zo goed over een bloedlijn spreken, namelijk de bloedlijn met Jezus door het geloof in Hem. Zonder die bloedlijn, is iedereen welkom om onderdeel van de gemeente te mogen zijn, maar kan zo iemand geen leidinggeven in de gemeente. Nehemia wist hoe belangrijk het was om de priesterorden heilig en zuiver te houden. Als daar iets mis zou gaan, zou God zeker ook reageren. Mogen ook wij dan niet zeggen dat het heel normaal is als we iemand leiding laten geven in de gemeente, we ook vragen naar de bloedlijn met Jezus, naar persoonlijk geloof? Het heeft niets te maken met uitsluiten, maar met zuiver houden van de gemeente. Het klinkt zo logisch, maar ik merk ook dat we soms ook wel heel snel uitgaan van dat het wel goed zal zitten. En ik geloof, net als bij Nehemia, dat dit een vraag waard is. Niet om iemand er buiten te houden, juist niet, maar leiding geven aan de gemeente van Jezus kan alleen als je zelf ook met Hem verbonden bent.

Gebed: Heer, hoe lastig sommige thema's ook zijn, het gaat ook hier om Uw principes en help ons om daar naar te handelen, zodat straks iedereen die bij onze gemeente hoort, echt verbonden zal zijn met U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu