Meld je gratis aan voor 'Tijd met God', drie keer per week een geloofsopbouwende mail in je mailbox!

Jij in jouw klein hoekje

Thema: Bouwen is de opdracht

"En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost, en ieder tegenover zijn eigen huis." (Nehemia 7:3b)

Vroeger leerde ik een liedje met het zinnetje: 'Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'. Als je van mijn leeftijd bent en ooit op een zondagsschool zat, ken je dat liedje wellicht ook nog wel en misschien als je veel jonger bent heb je het ook ooit nog geleerd. Een liedje dat ging over het licht dat je mag laten schijnen in deze wereld. Ik moest even aan dat ene zinnetje denken toen ik begon aan het volgende hoofdstuk in Nehemia. Niet dat het daar nu om licht in de duisternis gaat, maar wel over de verantwoordelijkheid uit dat liedje. En natuurlijk als kind begreep je daar nog niets van en dacht ik dat je dan in een klein hoekje moest gaan zitten met een kaarsje of zoiets. Het gaat natuurlijk over jouw plekje waar jij bent, daar mag je iets doen. Nehemia zal dat liedje vast nog niet hebben gekend, maar het principe begreep hij wel. Er zijn namelijk in Jeruzalem nog niet veel bewoners en de stad moet wel bewaakt worden. Als iedereen dat nu eens doet in zijn eigen kleine hoekje en ik in het mijne, dan kom je met heel weinig, toch nog heel ver.

Misschien raak je de draad een beetje kwijt, maar lees even mee in het zevende hoofdstuk. De muur is klaar en Nehemia laat ook de deuren in de poorten plaatsen. De stad is veilig, zou je zeggen. Toch lijkt dat niet zo te zijn. Zowel Hanani, zijn broer, als ook Hananja, de bevelhebber van de burcht krijgen de opdracht om de poorten maar op bepaalde tijden open te laten zijn. En er moeten wachtposten komen op de muur. Het zijn wellicht tijdelijke maatregelen tot er echt opgeleide mensen voor zijn, maar nu er maar weinig bewoners zijn, is dit wat Nehemia heeft ingesteld. Even op vakantie na heel hard werken aan de muur is er dus niet bij. Rust is goed, maar op dit moment is dat nog geen optie, omdat de veiligheid van de stad in het geding is. Je kunt je wel voorstellen dat die vijanden het er echt niet bij laten zitten. Voor hen was het nederlaag op nederlaag en ze zullen zeker op wraak uit zijn. En hoe regelt Nehemia de bescherming van de stad? Door iedereen in zijn eigen hoekje in te zetten. Iedereen moest op wacht gaan staan tegenover zijn eigen huis. Overigens, was dat in veel gevallen ook het stuk muur waar ze aan gewerkt hadden.

Je zou het psychologie kunnen noemen. Dat stuk wat ze zelf met veel zweet hebben opgebouwd, mogen ze nu ook beschermen. Het is ook iets van henzelf geworden, maar tegelijk ook een stukje van het grote geheel. Wat is het je waard wat je hebt mogen bouwen? En vooral, Nehemia zet iedereen in op zijn eigen plek. Natuurlijk het gaat hier om de muur rond de stad en de samenleving. Het is bijna onmogelijk om helemaal in dat beeld te blijven als het gaat over onze rollen in onze tijd. Je kunt het hebben over een gebedsmuur rond onze samenleving, maar helemaal passen doet het natuurlijk niet, maar de principes passen wel. Om er een paar te noemen? De muur is klaar en je zou denken: Goed gewerkt, we zijn klaar. De waarheid is dat je altijd scherp moet blijven op een aanval, ook als je ogenschijnlijk veilig achter de stadsmuur zit. Ook als we een muur van gebed bouwen, wil dat niet zeggen dat de vijand niet probeert die muur te slopen. 

Een ander principe is dat je niet in de eerste plaats op zoek moet gaan waar je kunt dienen. Je eerste plaats is altijd op de plaats waar je bent. Jij dus, in jouw kleine hoekje. Misschien is jouw hoekje wel een grote hoek, maar in de eerste plaats op de plaats waar jij je plek hebt gekregen. Daar ligt je eerste verantwoordelijkheid. Dat voorkomt trouwens ook dat we altijd maar weer ons bemoeien op andere stukken van het werk. Misschien hebben ze aan de andere kant wel op een andere manier met stenen gebouwd. Je hoeft niet overal altijd wat van te vinden, blijf eerst op je eigen plaats je verantwoordelijkheid innemen. Als het Gods tijd is voor wat nieuws, dan wordt dat op Zijn tijd ook wel weer duidelijk, maar zolang dat niet duidelijk is, wees gewoon trouw op je plek en zorg dat de vijand de stad niet binnen kan komen. Zelfs als alles veilig lijkt, blijft er een vijand die het probeert om binnen te komen. En daarom: Jij in jouw kleine hoekje en ik in het mijne!

Gebed:Heer, leer mij trouw zijn op mijn plek en help mij om zo te bouwen en te beschermen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu