Daar wordt iedereen stil van

Thema: Bouwen is de opdracht

"De muur werd op de vijfentwintigste van de maand Elul voltooid, na tweeënvijftig dagen." (Nehemia 6:15)

Er is een vraag die mij altijd bezighoudt, de vraag op welke manier mensen geraakt worden door wat God doet. Als je al een poosje meeleest, weet je dat ik sterk geloof in gelovigen die in het leven van elke dag iets van Jezus laten zien en Zijn Koninkrijk brengen. Het gevolg is dat ik graag gelovigen wil opbouwen om hier sterker in te worden. Je kunt wel preken tegen veel ongelovigen, maar uiteindelijk al voor een groot deel bepalend zijn wat gelovigen in iemands omgeving doen. De kans dat jij iemand in contact brengt met God is waarschijnlijk veel groter dan dat iemand die nog niet gelooft, de kerk binnen komt lopen. Dus jouw rol is heel belangrijk. Ik hoop dat je het beeld nog steeds voor je hebt van Nehemia en zijn doel. Het doel is niet dat hij een kerk bouwt, maar hij is bezig om de samenleving te bouwen.

De tempel was al herbouwt en nu is hij bezig met de stadsmuur. Dan gaat het om het sociale leven waarin de tempel een plaats heeft. Bouwen aan een sociaal leven waarin God een serieuze plaats heeft. Zo is hij begonnen aan die enorme stadsmuur van Jeruzalem. Je hebt gezien dat er telkens vijanden waren die er alles aan deden om het werk tegen te houden, maar Gods plan stond wel vast en ook Nehemia liet zich niet van de wijs brengen. Zowel aanvallen van buiten als van binnen hadden op Nehemia's toewijding geen enkele invloed. En dan staat er dat de hele stadsmuur in 52 dagen is herbouwd. In 52 dagen! Nee, niet alleen de toewijding van Nehemia speelde een rol, het was ook God Die het liet lukken. Het werk was in de eerste plaats van God uitgegaan. En zo maakte Nehemia een begin aan het herstel van de Joodse inrichting van de samenleving. Geestelijk was de rol van de tempel nog maar heel beperkt, maar er was nu een muur en er waren principes door Nehemia gebruikt in de geestelijke strijd, die we telkens tegenkomen in de Bijbel en hij had principes ingesteld rond thema's van gerechtigheid. 

Binnen de muur waren er dus wel degelijk Goddelijke principes aan het terugkeren. En als dan de muur overeind staat, dan zijn de volken rondom Jeruzalem vervuld met ontzag. Wat daar gebeurde was bijna onmogelijk. De tijd waarin wij nog niet eens een gewoon huis kunnen opleveren was de tijd waarin de hele muur was hersteld. En dat maakte indruk onder de volken. Plat gezegd: Een stelletje van die ballingen die terug waren gekomen hebben in no-time gebouwd aan dat wat God altijd wilde. Misschien geestelijk niet gelijk zichtbaar, maar er was ruimte ontstaan door die muur en dat doet iets onder de volken er omheen.

Wat gebeurt er dus als je als christenen aan een samenleving bouwt waarin Gods principes zichtbaar worden. Oh zeker, afbakenen van dat terrein mag echt wel. Je beperken tot een stad en daar een muur van bescherming door bijvoorbeeld gebed omheen bouwen en daarbinnen aan het werk gaan met Gods principes dat valt op in onze samenleving. Begin gewoon eens aan je eigen dorp of stad. Niet te moeilijk gaan denken, maar bouw een gebedsmuur om je dorp en ga als kerk in het dorp gewoon de principes van het Koninkrijk leven, tot op diplomatiek niveau toe en vergeet niet doorlopend te bouwen aan die muur. Wat gaat er dan gebeuren?

Ik merk direct dat iets in mij zegt: "Theo, wat denk je nu zelf?" Nou, wat ik denk, komt niet overeen met wat ik geloof. Als ik ga redeneren denk ik dat het niet kan en zou ik zomaar kunnen gaan twijfelen aan de toekomst van de kerk, maar tegelijk geloof ik zoals ik geloof dat de kerk niet ten dode is opgeschreven en dat waar wij onze verantwoordelijkheden nemen, God ontzag zal geven onder hen die er niets mee hebben. Er wordt namelijk iets zichtbaar van God Zelf, door jou en mij heen. En zeker weten dat God daarmee zal bouwen. Alleen, als je het wegredeneert met je verstand, bouw je niet eens aan een geestelijke muur om je dorp of stad, maar als je in geloof durft te gaan, zal dat veranderen en kan het wel eens veel sneller gaan dan je denkt. En ja, bij Nehemia liet niemand het afweten als het over zijn taak ging. 

Gebed: Heer, misschien is dit wel de eerlijkste vraag die U mij stelt in het boek Nehemia: "Geloof jij dat Ik in staat ben om van dat wat je van Mij laat zien, iets enorms te maken?" Heer, ik geloof, maar wel vaak met vallen en opstaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu