Wijdt de ingewonnen gebieden opnieuw in!

"Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cimbalen, luiten en harpen." (Nehemia 12:27)

Welk gevoel krijg jij bij het woord 'inwijding'? Het is, denk ik, een lastig woord, want het roept de vraag op welke functie inwijding heeft. Betekent het dat als je bijvoorbeeld je huis inwijdt, dat dit een speciale zegen van God krijgt, waardoor je er met meer zegen kan gaan wonen? Of een kerkgebouw dat ingewijd wordt, kan God daar meer werken dan in een kerkgebouw dat niet is ingewijd. En trouwens, wanneer is iets een inwijding en wanneer niet? Eigenlijk is het dus iets dat nog niet zomaar is uitgelegd. Nadat alle feesten van dankbaarheid en nadat ook de verootmoediging is geweest en iedereen is verdeeld over Jeruzalem en over het land, dan roept Nehemia alle Levieten nog een keer terug naar Jeruzalem. En waarom? Precies, om de nieuwe stadsmuur in te wijden.

Je voelt het al wel aankomen dat je dus een thema als 'inwijding' niet zomaar kunt negeren. Als je het hele verhaal leest krijg je bij de inwijding van de muur een gevoel dat het om dankbaarheid gaat, maar ook om iets dat een soort symbool is van inname. Het is iets van geestelijke strijd. Het lijkt eigenlijk het tegenovergestelde te zijn van wat er bij de muur van Jericho is gebeurd. Bij Jericho liep het volk om de stad heen en uiteindelijk vielen de muren omver en kon de stad ingenomen worden. Nu is het anders, want de Levieten worden door Nehemia de stadsmuur opgestuurd, samen met de leiders van het volk. De Levieten gaan in twee groepen, tegengesteld over de stadsmuur lopen en doen dat als een dankkoor. Ze zetten hun voeten op de muur als een soort overwinningsprocessie en tegelijk toewijding van de stad aan God.

Zelfs iedereen wordt gereinigd, volgens de reinigingswetten van Mozes en ook de poorten en de muur worden gereinigd. En juist dat is een teken van heiligheid en toewijding aan God. Uiteindelijk gaan de twee dankkoren naar de tempel en daar worden grote offers gebracht en het hele volk is blij. Jeruzalem is weer een stad rondom de tempel en het is weer een stad die is teruggewonnen voor God. Eigenlijk is het woord 'winnen' niet eens wat het echt is, de stad is door God teruggegeven voor de dienst aan Hem.

Als God het gebied waarover jij verantwoordelijk bent, al is dat gebied nog zo klein, teruggeeft om daar God te dienen, dan is het goed om die toewijding en inwijding ook serieus te nemen. Dat dankkoor is niet alleen een symbolische daad, net zo min als dat het lopen om Jericho een symbolische daad was, het gaat hier om dat wat er ook geestelijk gebeurt. Al eerder trokken we de lijn van tempel en stad. Jeruzalem zonder tempel is geen Jeruzalem, maar de tempel zonder Jeruzalem is ook niet compleet. Daarom was die muur zo belangrijk. Zo is onze samenleving zonder kerk en geloof, geen samenleving en kan de kerk niet zonder samenleving. Als daar overwinningen worden gegeven door God en er een nieuwe muur om delen van onze samenleving komt, dan is het belangrijk om dat toe te wijden aan God. Stel je voor dat de overheid merkt dat samenwerken met de kerk enorm verrijkend is, zouden we dan die samenwerking ook niet moeten toewijden aan God, zodat wij deze samenwerking gebruiken voor God?

En nu nog even persoonlijk. Als je de muur om je leven moet bouwen en niet om je hart en vanuit je relatie met God komt er steeds meer in je leven binnen de muren van Gods bescherming te liggen, zou je dan ook niet de toewijding en inwijding serieus moeten nemen? Als er gebieden in je leven die in puin lagen, beginnen te herstellen omdat het hart van God in je leven begint te kloppen of dat je gebieden hebt teruggewonnen van de vijand in je leven, ga die gebieden opnieuw inwijden voor God. Wil je een voorbeeld? Stel dat er een verslaving in je leven was waar een doorbraak in is gekomen, dan is nog niet gelijk alles op orde, net zo min als dat Jeruzalem in ene keer was hersteld, maar Nehemia wijdt de stad, hoe gebroken nog, toch al helemaal toe aan God. Als er dan een doorbraak in je verslaving is gekomen, loop over de muur van je leven en geef God opnieuw de ruimte op die terreinen van je leven waar Hij die ruimte niet had. Wijdt dat toe, wat God opnieuw toekomt, dat is niet alleen iets dat symbolisch is, maar dit is geestelijk gaan staan in de overwinning die Jezus je heeft gegeven.

Gebed: Heer, ik ga opnieuw opstaan over al die terreinen, groot en klein, persoonlijk en in de bediening die U mij geeft, die U toekomen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu