Verdeling over het hele land

Thema: Bouwen is de opdracht

"De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden." (Nehemia 11:1)

Als je nu alle mensen met Joods bloed inschrijft in een register om er zo voor te zorgen dat Jeruzalem genoeg inwoners krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Dat is een vraag die je misschien zou vergeten, omdat ineens het Loofhuttenfeest en de verootmoediging van het volk er tussendoor kwam. Je zou ook kunnen zeggen: Als je alle christenen in Nederland vraag om in ene stad te gaan wonen, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Ja, dat is een lastige vraag omdat wij daar nogal eens naar lijken te neigen.

Er lijkt wel even een pauze te zijn geweest in het boek Nehemia. Misschien ook wel omdat door die inschrijving in die nieuwe registers, al het volk in Jeruzalem was en dat de reden was dat het hele volk vroeg naar de wet van God. Daarmee heeft het bevolken van Jeruzalem dus even stilgelegen.

Het gaat hier natuurlijk om Jeruzalem en het volk van Israël en kunnen wij hier eigenlijk wel iets over zeggen met betrekking tot onze eigen situatie? Je zou bijna zeggen dat je er niet echt iets mee kunt. Toch neig ik naar een kleine les uit dit hoofdstuk. Op het moment dat Nehemia op zoek ging naar meer inwoners voor Jeruzalem was dat wat God hem ingaf niet voor niets. Uiteindelijk kwamen er zoveel mensen in het register te staan dat hij daar wel tien keer Jeruzalem mee zou kunnen vullen. De afspraak wordt dat er 1 op de 10 mensen die ingeschreven werden in Jeruzalem zouden gaan wonen 

We hebben vooral telkens de lijn getrokken tussen de kerk en de samenleving, maar misschien kun je hier ook nog een andere lijn uit trekken. Jeruzalem als de Godsstad, hoeveel mensen wil je daar hebben, als je daar iets over te zeggen had? En nog opmerkelijker is dat er voor geloot worden en degenen die wel vrijwillig naar Jeruzalem kwamen werden apart gezegend door het volk. Onder het volk is een onderverdeling van priesters, Levieten, tempeldienaren en het gewone volk. Het lijkt erop dat alles rondom de tempel in ieder geval in Jeruzalem gaat wonen en dat het lot vooral moet aanwijzen wie er van het gewone volk gaan wonen in Jeruzalem.

Bij ons lijkt het wel eens zo op: Er ontstaat ergens een kerk en de mensen gaan er omheen wonen. Wij hebben zelfs een complete Biblebelt ontwikkeld, maar ondertussen ook grote evangelicale enclaves. Dat wordt hier bij Nehemia voorkomen. Het lot bepaald wie er in Jeruzalem moet gaan wonen en het mag maximaal 10% zijn. De rest van het land moet ook bewoond worden. Wat is nu onze les? Als wij geloven dat wij een taak hebben in deze wereld, kan het dan zo zijn dat we allemaal bij elkaar gaan wonen? Nehemia laat niet iedereen in Jeruzalem wonen, heel bewust. Velen blijven op de plaats waar ze al waren en dat was op de plaats waar hun bezit was. Dat was in Israël natuurlijk meer dan alleen je huis, dat was iets dat je in erfbezit had. Daar, op de plaats waar ze thuishoorden, daar moesten ze blijven, slechts 10% moest uiteindelijk rondom de tempel in Jeruzalem gaan wonen en daar speelde ook het lot nog een rol in.

Stel je voor dat wij ons afzonderen in onze 'Jeruzalems'. Of hebben we dat al gedaan? Zijn er in ons land ook niet hele streken waar bijna geen christen meer woont? Mooi om een overvol 'Jerzuzalem' te hebben, maar is dat de bedoeling, of heb je in de eerste plaats je roeping op de plaats die je van God hebt gekregen? Tot het moment dat God je zegt je op een andere plaats te willen gebruiken. Koester daarom ook je omgeving, zolang God niet een 'lot' op jou laat vallen. Je bent ingeschreven in het register van het hemelse Jeruzalem, maar het betekent niet dat je in die hemelse sferen moet blijven, je moet in de eerste plaats als hemelburger, telkens terug naar de plaats die God je heeft gegeven op aarde om dat christen te zijn, zodat ook daar je buren, je omgeving zal horen over Jezus.

Gebed: Heer, misschien lagen de verhoudingen in Israël anders dan bij ons en Nehemia leeft als een echte Jood ook nog eens onder Uw Eigen volk Israël, maar toch wil ook ik vooral luisteren naar Uw bedoeling met mijn leven en de plaats die U mij geeft.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu