Opnieuw verbonden

Thema: Bouwen is de opdracht

"En na dat alles maakten wij een vast verbond en beschreven het, en lieten onze vorsten, Levieten en priesters het verzegelen." (Nehemia 9:38)

Het was de laatste paar keer best stevig en misschien ook allemaal wel wat somber, vond je ook niet? Eerst al een ernstige oproep om zonden te belijden en toen ook nog even kijken of God het fout had gedaan. Je zou zomaar kunnen denken: Iets positiever mag ook wel. En ja, dat gevoel had ik natuurlijk ook wel tijdens het schrijven. Het blijft een hele aparte ervaring om aan het boek Nehemia te beginnen met allemaal bouwplannen, terwijl het dan ineens ook een heel ernstig boek blijkt te zijn. Eigenlijk past dat vaak helemaal niet in mijn manier van schrijven en onderwijs geven. Graag ga ik van het positieve uit en geloof ik dat God grote dingen wil doen en dan ineens zit je midden in een verhaal waarin God je laat zien: Bouwen is goed, maar zonder verootmoediging kan het niet. Soms moet je opruimen wat er aan puin ligt. 

Bij ons in de polder zijn ze weer bezig met het uitbaggeren van de sloten. Als ze dat niet doen, kan uiteindelijk het water niet meer door de sloten stromen. En zo is het ook met Gods genade, kracht, Koninkrijk, heerlijkheid en glorie in je leven en in de kerk. Dat kan alleen maar stromen als we onze 'sloten' schoon hebben gehouden. En daarom is die verootmoediging zo belangrijk. Ondertussen begin ik steeds meer te begrijpen waarom God dit zo belangrijk vindt en dan is het ineens niet meer iets dat negatief is, maar wat juist een basis geeft voor nog meer van Gods kracht in onze tijd. Welke keus willen wij dan maken? Israël liet het niet bij een intens diepe verootmoediging, maar Israël sloot vanuit henzelf opnieuw het verbond met God. Op grond van de hele opsomming van Gods goede daden en de erkenning dat zij God niet de hoogste plaats hebben gegeven, willen ze de overeenkomst met God opnieuw op schrift stellen en die sluiten. Alle leiders van het volk ondertekenen de overeenkomst namens het volk.

Er staat zelfs dat er een zelfvervloeking in is opgenomen. Nu ben ik helemaal geen voorstander van negatieve woorden die je over jezelf uitspreekt, want dat doet nogal wat in de geestelijke wereld, maar wat hier gebeurt is dat het volk afspreekt dat als ze niet wandelen in de wet van God dat die zelfvervloeking in werking treedt. Eigenlijk is dat hetzelfde als de negatieve kant van de belofte die God had gegeven dat als het volk ongehoorzaam zou zijn dat ze in ballingschap terecht zouden komen. Het gaat niet om maar te zeggen dat je zonden doet, omdat dat maar te zeggen. Dat kom je ook nog wel eens tegen, dan moet er vooral klinken dat je zondaar bent, maar dan staat nog die zondige mens in het middelpunt. Hier gaat het om maar één ding: Opnieuw leven in het verbond met God. Zonder dat verbond kan het niet, omdat het zonder God niet kan. Het is een duidelijke keus om vanaf nu opnieuw met God te gaan leven en om Zijn regels toe te passen op het leven als volk van God.

Afgelopen week deelde ik met iemand een lastige discussie over iets waar God duidelijk over is, maar waar onze seculiere maatschappij een heel ander standpunt in heeft. Toen zei die ander: "Waar het op vastloopt is het Schriftgezag en veel mensen hebben hooguit nog een Schriftopvatting". Is Gods stem en Zijn verlangen voor ons het vaste punt waaruit we leven of is het slechts alleen een richtinggevende gedachte? Bij dat laatste vervuild de 'sloot' heel erg snel. Als ik er soms voor kies om op zondag in een dienst de Tien Woorden van God te lezen, zeg ik er heel vaak bij: "Luister naar het Vaderhart van God". Als je zo luistert naar Gods wil, ga je er zelfs van genieten, omdat je Vader je juist het allerbeste gunt en zou je dan het verbond niet opnieuw met Hem willen sluiten en Hem alle ruimte geven om je leven Zijn vorm te geven?

Gebed: Heer ik kies opnieuw om te leven naar Uw hartsverlangen voor mijn leven en voor de kerk in Nederland. U bent de allerhoogste HEER en U komt alle eer en glorie toe.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu