Verloekingen

Thema: Kracht van gebed

"O God, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij." (Psalm 139:19)

Heb je vijanden lief, was toch een Bijbelse opdracht? Lees even dit bovenstaande gebed van David! We beginnen richting een afronding te komen van het thema 'de kracht van gebed'. We hebben gezien dat jouw gebed zo'n groot verschil kan maken. Eigenlijk gaat het bij gebed heel vaak om positieve veranderingen in situaties. Toch ligt er nog een stukje, waar ik eerlijk gezegd ook vaak omheen loop. Eenvoudigweg omdat het woorden vind die bijna tegen je borst stuiten. Het kan gewoonweg bijna niet. Er wordt namelijk in de Bijbel niet alleen zegenend en liefdevol gebeden, er wordt ook gebeden waarbij vijanden op een verschrikkelijke manier vervloekt worden. Het onheil wordt over hen uitgebeden.

Stel je voor dat we van Psalm 139 een gemeentepsalm zouden maken. Psalm 139 gaat over ons ontstaan en gaat ook over het lichaam en we passen dat ook geestelijk toe op het lichaam van Christus. Dan krijg je hele bijzondere dingen te zien over de gemeente van Christus. Ooit heb ik hier eens over gepreekt en dat was heel bijzonder. Tot nu toe zijn we het wel met elkaar eens, denk ik. God kent ons, ook als gemeente, Hij kent onze vergadergedachten, Hij weet wat we willen en we zijn bijzonder gemaakt. Persoonlijk en ook de gemeente. Alleen er is nog een 'maar'. Psalm 139 (en dit is maar even één voorbeeld van een psalm) eindigt nogal beroerd. Het gebed van David blijft niet een gebed van verwondering hoe groot God is Die hem heeft gemaakt.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze psalm vaak ook maar gedeeltelijk hoor lezen. En moderne vertalingen hebben er alles aan gedaan om de laatste verzen van deze psalm een beetje af te zwakken. Maar luister even wat David bidt. Hij vraag aan God om de goddelozen om te brengen. Hij stuurt mannen met bloed aan hun handen weg, die wil hij als koning niet in de buurt hebben. Hij benoemd hoe ze uiteindelijk vijanden tot valsheid tegen God aanzetten en dan bidt hij: "Zou ik niet haten Heer, wie U haten". 

David eindigt deze psalm door een vloek uit te bidden en te vragen om de ondergang van degenen die tegen God opstaan. Ze zijn tegelijk ook zijn eigen vijanden. En daar legt hij ook gelijk zijn eigen hart bij open, want hij blijft waken dat hij niet op een verkeerde weg is. Maar die vloek die hij uitbidt over degenen die God niet accepteren als Heer! Ik wil niet vervelend zijn, maar dat is nogal radicaal. Misschien zou je tegenwoordig zeggen: Wat een fundamentalist, laat gewoon iedereen in zijn waarde. Moeten zij toch weten dat ze God niet willen eren. Maar dat kan dus niet bij David, hij wil hun ondergang.

Deels kun je dit wel plaatsen in de tijd van David. De vijanden van God, waren ook de vijanden van Israël, dus ze waren ook echt fysieke vijanden die een gevaar vormden. Dat lees je telkens als je zulke gebeden leest. Toch kunnen we dit niet zomaar negeren, want misschien zijn het nu geen legers in onze omgeving, maar wel zij die God afwijzen en ons tot compromissen dwingen en wij dealen heel snel met alle partijen. Is dat terecht richting God? Wat zeg jij als iemand zegt dat hij een ander geloof heeft? Ja, wij hebben ondertussen geleerd te zeggen: "Doe wat je wilt, ieder zijn ding". Maar mag ik dit lastig vinden? Je laat de ander zonder God verder gaan, dat heeft nogal gevolgen, maar we laten dus ook gewoon toe dat opstand tegen God gewoon moet zijn?

Ik weet niet hoe je met vervloekingsgebeden moet omgaan en ik vind het serieus lastig, maar er over nadenken en beseffen dat wij God misschien wel echt te kort doen om vanwege de lieve vrede dingen te laten gebeuren, mag ik daarom vragen? Er zijn teveel gebeden in de Bijbel waarover God niet zegt dat het fout is. Davids haat is terecht. Laten wij in ieder geval het koninkrijk van de duisternis achter al die weerstand tegen God wel vervloeken. In het Nieuwe Testament is de genade van God veel indringender zichtbaar, maar ook Jezus was duidelijk tegen satan en ook tegen Farizeeën die het volk bij Hem vandaan trokken. Jezus zegt zelfs dat het Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn. Alsof dat geen vervloeking is! Win voor Jezus wie je winnen kunt, maar laat de ernstige waarschuwing niet achterwege. Er is maar Eén God en één Redder! Die wil zegenen, maar vervloekt wie Hem niet willen dienen.

Gebed: Heer, dit is geworstel met mensen, met ongelovigen. Ik kom er niet uit en ik vind het moeilijk. Maar wat tegen U opstaat, mag ik ook niet laten bestaan. Help mij om dit naar Uw wil te doen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu