Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Ik begrijp heel goed dat je levensonderhoud onder essentiële zaken valt. De randdiscussie over een makelaar wel of niet, laat ik dan ook maar rusten. Al vind ik het wel heel lastig dat een fysiotherapeut regelmatig ook als niet essentieel wordt genoemd, maar hoe moet iemand dan revalideren? En vanwege de bezuigingen in de zorg krijgt iemand met long-covid een half jaar fysiotherapie en daarna moet je zelf verder revalideren bij een sportschool, maar die gaat dicht. Wat is eigenlijk echt essentieel?

Als ik uitga van Jezus dan zou Hij zeggen: Zoek eerst het Koninkrijk van God en alle andere dingen zul je erbij krijgen. Dat is wel een volgorde op basis van essentie. Als ik uitga van het lijstje van Jezus dan kom ik tot de conclusie dat de eerste essentiële plaats die volledig open moet zijn de kerk is. Dat klinkt gelijk voor sommigen te zwaar natuurlijk, maar laat ik dan zeggen: De plaats waar de gemeente van Jezus samenkomt. De plaats waar het Koninkrijk gezocht wordt, dat is in essentie de eerste plaats die bovenaan het lijstje moet staan. En nee, roep dan niet gelijk dat dit allemaal onverantwoordelijke gedachten zijn, ik zoek naar dat wat nu echt essentieel is.

Deze gedachte maak dat ik mij, eerlijk gezegd, behoorlijk moeite heb met het CIO en regelmatig ook de grotere kerken in Nederland. Wat maakt dat wij als kerk voorop willen lopen bij het afschalen? Waarom roepen wij dat we solidair moeten zijn? Ik begrijp wel dat je als kerken in Nederland een goed voorbeeld wilt zijn en ik begrijp ook wel dat je de overheid niet tegen je in het harnas wil jagen, maar waar is het geluid dat de plaats waar God aanbeden wordt, waar de gemeente samenkomt om met elkaar Hem groot te maken en waar de verzoening gebracht wordt, de eerste plaats is in het rijtje van essentiële plaatsen is die open moet blijven? Waar is dat geluid gebleven? 

Waarom is het logischer dat de grootgrutter met zijn hamsteracties zichzelf essentiëler is gaan noemen met die dingen die uiteindelijk vergaan, dan dat wij als kerken zeggen dat onze ‘handel’ essentiëler is omdat die niet tijdelijk, maar eeuwig is. Zei Jezus niet: "Wees niet bezorgd over wat u eten en drinken zult, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zul je de andere dingen erbij krijgen. Gaat het hier niet precies mis in onze samenleving, omdat we God uit het centrum van onze essentie hebben gehaald en daar allemaal andere dingen voor in de plaats hebben gezet?

We moeten toch eten, is dan de eerste reactie? Zeker, maar die grootgrutter bezorgt gewoon thuis, dus hoef je helemaal niet naar die winkel toe, heb je minder contactmomenten die je ergens anders op kunt 'inzetten'. Dan kun je zeggen dat de kerken tegenwoordig hun ‘handel’ ook thuisbezorgen via livestreams, maar volgens mij ben je dan de essentie van het kerkzijn helemaal kwijt. De essentie van kerkzijn is dat we met elkaar God groot maken. Dat bedacht God op deze manier en niet wij. Dat onderdeel van het gemeenschappelijk samenkomen is volgens de Bijbel onderdeel van de essentie van kerkzijn wat onmogelijk via livestreams tot stand kan komen. Daarmee zeg ik niet, dat we in deze tijd, kerken overvol moeten laden met kerkbezoekers. Het gaat om de vraag naar wat nu echt essentieel is. En pas na het antwoord op die vraag kunnen we nadenken hoe we dat vorm kunnen geven.

En nog een punt van overweging is dat we misschien juist als kerk wel de basis van alles moeten zijn. De kerk is essentieel als het gaat over wat we daar ontvangen, maar deze is ook essentieel als het gaat over terugkeren naar God als land en volk en zou daar wellicht niet de sleutel liggen om uit deze crisis te komen: Schuld belijden omdat God niet in het centrum van ons sociale leven meer staat en Hij slechts een niet-essentieel bijproduct is geworden voor wat vaag geluk, terwijl Hij het geluk is waar alles om draait.

Denken betekent niet dat je overal een antwoord op moet hebben. Bij deze mijn gedachten en de vraag of wij als kerk de echte essentie nog zien en dat durven uitdragen?

 


Anderen over Theo

Theo... ik zou zijn preekstijl omschrijven als helder en duidelijk. Hij weet mensen te prikkelen in hun theologisch paradigma. Hij weet de verbinding te leggen tussen de tekst, de huidige situatie en het Koninkrijk van God. Zijn stijl is een doorleefde stijl; hij put niet alleen uit zijn kennis, maar noemt vooral voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Daarbij is hij ook kwetsbaar en pretendeert hij niet het allemaal wel te weten. Hij probeert in zijn manier van preken mensen aan te zetten tot een leven van discipelschap. Misschien kan je wel zeggen dat hij veel meer een trainer/coach is, dan een preektijger met allerlei theologische hoogstandjes en woordkunsten.

Theo... hij wil niet graag standaard zijn en zoekt vaak het randje op om je te prikkelen en je te laten nadenken. Hij loopt vaak op dat randje en soms verdenk ik hem ervan dat hij net over dat randje wil lopen. Altijd iets uitdagends en altijd net anders dan de massa.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

26 mei 2022
09:00 - 10:30
Theo de Koning spreekt in Zwijndrecht (PKN)
29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu