Audiopreken

 

Onderstaand vind je een lijst met een aantal audiopreken op mp3-formaat van Theo de Koning.

Op ons Youtube-kanaal vind je ook preken op video. Ons Youtube-kanaal kun je vinden via www.eindeloosgelukkig.nl/youtube

 

Oude Testament
Jij bent een sterke held Richteren 6
 

 
Nieuwe Testament  
Passie of passief Mattheüs 28:19
Mensen vissen (Youtube) Markus 3
Alles is mogelijk Markus 9:14-29
Geestelijk vaderschap Lukas 15:11-32
Verdiende genezing
(preek behorend bij een genezingsdienst)
Johannes 18:28-19:15
Houd jij van Jezus
(Kinder- en jeugddienst)
Johannes 21:15-17
Kampioen, leef jij in de overwinning Romeinen 8:37
Vrijheid of slavernij,
je bent geroepen om vrij te zijn
Galaten 5:1
Niets is wat het lijkt Efeze 6:12
Leven in een gebroken wereld Hebreeën 2:8
Smoorverliefd op Jezus Openbaring 2:1-7

 

 

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanbevolen

Bijbelschool.jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom