Ezra - Gods trouw

 

"In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte." (Ezra 1:1)

 

Je kunt soms bedenken dat je zelf de regie kunt hebben over wat je doet, maar wat kan dat soms heel erg tegenvallen. En wat kan het aan de andere kant soms meevallen als je denkt dat bepaalde zaken nooit meer goed gaan komen en jij de controle mag loslaten en God gaat ingrijpen. Beide kanten kunnen heel herkenbaar zijn. En eigenlijk is dit ook hoe het boek Ezra begint. Israël zit in ballingsschap door eigen schuld. God had het al zo vaak gezegd: "Als jullie blijven zondigen zal er een moment komen dat jullie het land uit moeten en weggevoerd zullen worden. En dat was gebeurd. Heeft ons dat eigenlijk wel iets te zeggen?

Het heeft ons misschien meer te zeggen dan dat wij beseffen. Nee, wij zijn heel snel bang dat als we hier over na moeten denken, we dan tot de conclusie moeten komen dat God nog steeds op deze manier straft. En als we dat zouden zeggen, haken wij liever maar af. Maar laat duidelijk zijn dat als we ons van God afkeren dat aan de ene kant wel een gevolg heeft. En misschien is het gevolg voor Gods kind die vast blijft houden aan zonden het gevolg ook echt groter dan een ongelovige die zonder God leeft.

 

Je relatie met God gaat er gegarandeerd onder lijden. Je raakt er eigenlijk ook door in ballingschap. Als wij God negeren, dan kun je mij niet vertellen dat je relatie met God er niet onder zou lijden. Natuurlijk is de situatie met Israël anders, maar er zit ook een andere kant aan. Als Gods eigen volk, Israël, ondanks hun zonden, toch door God weer wordt opgezocht, hoeveel hoop geeft ons dat in al onze situaties waarin onze relatie met God soms heel erg heeft geleden onder keuzes die wij maakten?

 

Want weet je wat er in Ezra gebeurt? God is trouw aan Zijn beloften. God is zo trouw dat Hij na zeventig jaar omziet naar Zijn eigen volk, naar Israël. En dat lijkt een totale onmogelijkheid, want Israël is weggevoerd en staat onder het gezag van een heidense koning. Koning Kores is net een jaar bezig om te regeren. En teruggaan naar Israël, lijkt onmogelijk. Maar God laat Zijn volk niet aan zichzelf over. Zo is God niet en zo zal God nooit zijn. En wat doet Hij dan? Hij laat een goddeloze koning Kores meewerken aan Zijn plan om Israël uiteindelijk terug te brengen.

 

Hier laat God Zijn karakter zien, hier laat God zien dat Hij Zijn volk niet vergeten is. En Kores neemt, uit het niets, ineens het besluit dat het Huis van God in Jeruzalem opnieuw gebouwd moet worden. Dit heeft ons iets te zeggen. Het Huis van God staat symbool voor de woonplaats van God, zoals jij de woonplaats van Gods Geest bent. God is uit op herstel en laat daar zelfs degenen in meerwerken waar je het niet van verwacht.

 

Gebed: HEER, wat het boek Ezra mij gaat leren weet ik niet precies, maar ik wil U wel loven om Uw trouw.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom