Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Eigenlijk is die gedachte ook al niet eens zo handig, want jij zat daar niet en ik ook niet. Die ervaring was gegeven aan die mensen die er daar toen bij waren. Tegelijk is er wel een andere kant. Er zit namelijk in dit verhaal ook een principe waar wij wel wat van kunnen leren. Ga maar even mee terug naar de basis van dat moment. Puur in de basis was het dit: De discipelen moesten ergens op wachten, maar ze wisten niet wat. Ze moesten wachten op het moment dat God hun Zijn weg met hen duidelijk zou maken. Daar zou de Heilige Geest hen bij helpen. Ze hadden geen idee van de tijd dat ze moesten wachten en ook niet hoe dat moment eruit zou zien, dus was een concrete verwachting heel lastig.

Als dat nu de basis is geweest van het verwachten van de discipelen, in hoeverre heb jij regelmatig dezelfde ervaringen in je weg met God? Ik bedoel gewoon al die momenten dat je Gods weg zoekt voor je leven en je afwacht, maar tegelijk ook niet weet wat je moet verwachten. Daarin verschil jij namelijk helemaal niets van de discipelen. Gods weg kan voor jou net zo onduidelijk zijn als voor de discipelen en later wordt dat ook niet anders. Later zie ik ook Paulus worstelen met Gods weg.

Als je zo kijkt, wat zie je dan gebeuren? De discipelen zonderen zich af voor gebed. Ze zijn bij elkaar in een bovenzaal en ze nemen de tijd om te bidden. Niet eens alleen, maar met elkaar en ze bidden eenparig tot God. Ze hebben allemaal hetzelfde verlangen: Begrijpen wat God wil doen. Die les, ik vraag mij wel eens af, of wij die les hebben geleerd. Hoeveel momenten dat we op een kruispunt staan bedenken we wat goed voelt. Afgelopen weken hoorde ik nog iemand zeggen: Volg je hart en je gevoel dan doe je het altijd goed. Toch ben ik daar wel heel huiverig voor. Is jouw hart en jouw gevoel altijd in overeenstemming met Gods wil en bedoeling? Ik ben er van overtuigd dat dit alleen zo is, als je altijd weer afgestemd bent op God.

Dat gebed hier is niet een gebed van ‘zomaar even doen’. En ook niet een gebed van ‘dat hoort nu eenmaal zo’, maar het is een gebed van verlangen naar Gods plan. Daarin kun je qua karakter zoveel van elkaar verschillen, maar het verlangen om Gods wil te doen als je Hem wilt dienen, daarin is geen verschil in de basis. Wel in je manier van beleven en stappen zetten, maar in de basis is dat verlangen hetzelfde. Daarom is die eenparigheid ook helemaal geen onmogelijk streven. Als je zoekt naar Gods wil, dan kan God echt verschillende antwoorden geven en verschillende manieren die passen bij wie jij bent, maar in de basis is het gebed met elkaar dan niet anders. Laten we dit nu eens oprecht serieus nemen en ons vaker afzonderen voor gebed op die momenten dat we Gods wil zoeken. Dan zul je zien hoe God Zijn plan trekt en dat met jou deelt en jou inschakelt in Zijn grote plan.

Gebed: Heer, ik moet eerlijk zeggen dat mijn gebed maar al te vaak niet het begin vormt van mijn zoektocht naar Uw plan. Leer mij biddend Uw wil te zoeken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Meest gelezen artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Geloven dat wat er is, er niet is

Ben ik de enige die er niets meer van snapt? Ongeveer mijn hele leven ben ik in gesprekken met mensen die niet in God geloven 'beschuldigd' dat ik in Iemand geloof die niet aantoonbaar is en dus telt dat niet mee. Alleen wat empirisch aantoonbaar is, is waar. En de wetenschap kan God niet bewijzen, dus het is niet waar.
 
Maar wat gebeurt er nu? Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu