Gebed van Jezus voor jou

Serie: Wij bidden

“Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.” (Johannes 17:9 – HSV)

“Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn.” (Johannes 17:9 – NBV21)

Wat is het langste gebed in de Bijbel? Je zou kunnen zeggen: Psalm 119. Alleen is een psalm vooral een lied, al kan dat natuurlijk een gebed zijn, toch denk ik niet dat als jij een lied zingt waarin je dingen deelt met God, dat je dan tegen mij zou zeggen dat je gebeden hebt. Natuurlijk, zingen is twee keer bidden, maar ik bedoel in dit geval een echt gebed. Wat is dan het langste gebed? Ik denk dat het dan een gebed van Jezus is: Het Hogepriesterlijk gebed. Jezus zegt in dat gebed een aantal keren: “Ik bid”.

Het is een bemoedigend en troostvol gebed. Hij bidt hier namelijk niet voor Zichzelf. Het is niet een gebed tot Zijn Vader waarin Hij zoekt naar de weg, maar Hij bidt alleen maar voor Zijn discipelen. Je moet er maar eens over nadenken wat Hij bidt. Hij zegt namelijk niet: “Ik ben er straks niet meer, neem hen ook maar bij U”. Hij bidt voor hen om alles wat nodig is om vol te houden en door te gaan. Hij bidt niet dat God hen zou wegnemen uit de wereld, maar of God hen wil beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ik kom nogal eens gelovigen tegen waar het gaat om hun eigen redding en dan beginnen ze ineens te roepen: “Here Jezus, kom alstublieft terug”. Iets van gered zijn en er gelijk klaar mee zijn. Dat bidt Jezus niet.

Hij bidt in de eerste plaats alleen maar voor discipelen. Niet alleen Zijn vaste groep, maar ook voor degenen die door hen weer tot geloof zijn gekomen. Jezus bidt dus niet om bescherming van degenen die Johannes ‘de wereld’ noemt. Gods bescherming vraagt Jezus dus alleen voor gelovigen. Niet omdat Hij de ongelovigen dat niet zou gunnen, maar het kwaad zelf heeft zijn zinnen vooral op Zijn gelovigen gezet en daarom bidt Jezus hier voor hen en voor ons. Jezus heeft nu alles gegeven en nu is het moment dichtbij dat de gelovigen op aarde zonder Hem verder moeten. En natuurlijk weet Jezus wel dat de Heilige Geest komt, maar ondanks dat, zullen ze Zijn fysieke aanwezigheid missen.

Het is het grootste verlangen van Jezus dat iedere gelovige beschermd wordt in een wereld die hen zal haten. Als de wereld het altijd met je eens is en je nooit schuurt met die wereld, dan is het ook wel eens goed om je af te vragen hoe dat dan komt. Is er dan teveel water bij de wijn terecht gekomen? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar wel eens bang voor ben, maar dat ik ook zelf die neiging wel eens heb. Altijd tegenstand is zwaar en je bent zo makkelijk geneigd om te zeggen: “Nu liever maar even niet”.

Je zegt toch niets verkeerd als je gewoon even wat meer mee beweegt met de wereld om je heen? Op zich niet, maar hoe eerlijk ben je dan met de wereld? Eigenlijk legt Jezus precies de vinger op die plek. Tegelijk vraagt Hij bij Zijn Vader om hulp voor je en niet alleen om hulp, maar ook om heiliging. Jezus vraagt Zijn Vader of Hij je apart wil zetten door Zijn waarheid. Als Zijn waarheid je hart raakt, ga je daar ook naar leven, eigenlijk is dat wat Jezus zegt als Hij om die heiliging vraagt. Tegelijk legt dit gebed van Jezus ook heel veel verantwoordelijkheid bij jou en bij mij neer. Natuurlijk bidt Jezus voor je, maar tegelijk vraagt Hij en verwacht Hij ook wat van je.

Besef dan dat je door de Vader aan Jezus bent gegeven zodat de liefde van de Vader ook in ons zal zijn. Dat maakt ons een met elkaar om zo samen in deze wereld de hemel te leven.

Gebed: Dank U Jezus, voor Uw intense gebed voor mij, help mij door Uw Geest te doen wat U verlangt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Meest gelezen artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Geloven dat wat er is, er niet is

Ben ik de enige die er niets meer van snapt? Ongeveer mijn hele leven ben ik in gesprekken met mensen die niet in God geloven 'beschuldigd' dat ik in Iemand geloof die niet aantoonbaar is en dus telt dat niet mee. Alleen wat empirisch aantoonbaar is, is waar. En de wetenschap kan God niet bewijzen, dus het is niet waar.
 
Maar wat gebeurt er nu? Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu