Een onverhoord gebed

Serie: Wij bidden

“En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” (Mattheüs 26:39 – HSV)

“Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’” (Mattheüs 26:39 – NBV21)

Verhoort God alle gebeden? Ik zou bijna zeggen: “Gelukkig niet”. Ook niet als je genoeg geloof hebt? Dat is wat je vaak hoort als het gaat om bidden en iets verwachten. Als je maar genoeg geloof hebt. Ik kom zelfs stappenplannen tegen. En ja, ik geloof zo in wonderen en ik bid ook zoveel om wonderen. Alleen, stel dat God elk gebed verhoort, is dat dan wat je wil? Nee, natuurlijk verhoort God niet alle gebeden, want als wij verkeerd bidden en iets verwachten wat niet goed voor ons is, verhoort God niet altijd. Oh, dan dus niet. Wanneer weet jij dan of een gebed goed voor je is of niet?

Stel je voor dat Jezus genoeg geloof had dat Hij niet hoefde te sterven voor ons. En weet je, Jezus had zoveel geloof dat Hij nee had kunnen zeggen tegen God. Hij doet het alleen niet. Jezus is het ultieme voorbeeld dat God niet elk gebed verhoort. Jezus laat ons zelfs zien dat het soms veel beter is dat God dit niet doet. En natuurlijk is het bij Jezus heel duidelijk dat Gods plan moet uitgevoerd worden. Ik geloof niet dat Jezus ons leert bidden dat Gods wil maar moet gebeuren en wat er ook gebeurt, dat gebeurt dan maar. Dat is iets dat Jezus in het Onze Vader niet bedoelt en in de hof van Gethsemané niet bidt. Jezus bidt dat Gods wil zal gebeuren. Met andere woorden, Jezus geeft God de ruimte te doen wat Hij wil. Dat is heel wat anders dan bidden in de sfeer van ‘het overkomt mij nu eenmaal’. Tegelijk laat het ook zien dat God niet elk verlangen vervult en elk gebed verhoort. Jezus laat precies zien hoe het echt is.

Als Jezus in Gethsemané is om te bidden weet Hij wat er gaat komen. En Hij weet zeker dat als Hij nu zou stoppen, dat Zijn Vader zou luisteren, maar dat wil Hij niet. Het is Jezus’ grootste verlangen om de wil van Zijn Vader te doen. Dat is dus niet: ‘Uw wil moet dan maar gebeuren’, maar het is ‘Ik wil Uw wil doen’. Zie je het verschil tussen deze twee. En in dat verlangen naar de wil van Zijn Vader te doen, wordt duidelijk dat Hij niet alles wat Hij Zelf wil, dan ook maar moet gebeuren.

Het uiterste van fatalistisch bidden èn het uiterste van in alles bidden om Zijn eigen wil en verlangen is Jezus helemaal vreemd. Jezus stelt Zich beschikbaar voor Gods wil, die Hem vervolgens niet overkomt, maar waar Hij voor kiest. Er is geen betere gebedshouding dan deze. Ja, dan blijf je soms worstelen met God. Ik geloof dat de genezing door Jezus is verdiend, maar ik weet dat het niet altijd Gods wil is om op mijn tijd een wonder te doen. Ik weet dat al het goud van de aarde van God is, maar ik geloof ook dat God dat niet altijd aan mij geeft op het moment dat ik daarom vraag. Wat zou God voor een Vader zijn als Hij dat zou doen?

En Jezus, stel je voor dat Zijn gebed verhoord zou zijn omdat Hij dat wilde en Hij Zich uitstrekte naar de vervulling van Zijn verlangen? Dan waren wij nog in onze zonden, dan waren wij verloren. En gelukkig ging Jezus de weg die nodig was en gelukkig verhoort God soms ook door wonderen heen onze gebeden. Maar het draait wel altijd over Gods wil en of wij Gods wil de ruimte willen geven, zoals Jezus dat deed.

Gebed: Heer, het gaat niet om mijn wil, maar om de Uwe en om Uw glorie in mijn leven. Wilt U zo met mij tot mijn doel komen, zodat U groter wordt door mij heen, maar waar U bepaalt hoe dat vorm krijgt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Meest gelezen artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Geloven dat wat er is, er niet is

Ben ik de enige die er niets meer van snapt? Ongeveer mijn hele leven ben ik in gesprekken met mensen die niet in God geloven 'beschuldigd' dat ik in Iemand geloof die niet aantoonbaar is en dus telt dat niet mee. Alleen wat empirisch aantoonbaar is, is waar. En de wetenschap kan God niet bewijzen, dus het is niet waar.
 
Maar wat gebeurt er nu? Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu