De Naam van Jezus geneest

Thema: Ik spreek Jezus

“Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!” (Handelingen 3:6 – HSV)

“Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’” (Handelingen 3:6 – NBV21)

Als ik nu aan je vraag: “Wat geloof jij dat er in de Naam van Jezus mogelijk is”? Wat zou jij dan antwoorden? En pas op wat je zegt, want je antwoord moet overeenkomen met je geloof. Het zou kunnen zijn dat je zegt: “Theo, ik geloof dat alles kan in de Naam van Jezus”. Dat kan helemaal oprecht zijn, maar dat kan ook een wenselijk antwoord zijn omdat dit nu eenmaal zo hoort. En waarom ik hier zo nadrukkelijk naar vraag? Al snel in het boek Handelingen komen we een verhaal tegen, waarbij ik altijd weer denk: ‘stel dat het mij had overkomen’. Het gaat om het verhaal van de verlamde man bij de Schonepoort in Jeruzalem.

Het is opmerkelijk dat de man om wie het gaat daar elke dag heeft gezeten, terwijl Jezus ongetwijfeld menigmaal door deze poort de stad is binnengegaan. Nooit heeft Jezus hem genezen. Ook Jezus genas dus echt niet iedereen. Na alle consternatie van de afgelopen dagen komen Petrus en Johannes via die poort de stad binnen en zien die man daar zitten. Het enige dat deze man verlangt is een aalmoes. Meer verlangde hij niet. Als je aan hem gevraagd zou hebben wat er mogelijk is in de Naam van Jezus, had hij misschien helemaal geen geloof gehad voor een wonder. Nergens lijkt uit op te maken dat er bij hem geloof was. Dat is het tweede dat opvalt. Het eerste was dat Jezus ook niet iedereen genas en het tweede is dat geloof geen voorwaarde is voor een wonder.

Ik zou je eens willen uitdagen om niet te kijken naar die verlamde man, maar naar Petrus en Johannes. Verplaats jij je eens in hun situatie. Petrus spreekt straks namelijk opnieuw de Naam van Jezus uit. Wat zou jij in die situatie doen? Ik kom nu al aardig wat jaren op Opwekking en lange tijd hebben wij in de buurt van de doventolken gezeten. En bidden voor doofheid, dat durf ik nog wel. Gebeurt er niets, dan is het lastig, maar dan is het zo. De laatste paar jaar zijn we aan de andere kant van het middenvak gaan zitten, naast het rolstoelvak. Altijd als ik daar ga zitten gaat het verhaal van Petrus en Johannes met die verlamde man door mijn hoofd. Je mag best weten dat ik echt heel veel bewondering heb voor het geloof van Petrus en Johannes. Want als er niets gebeurt terwijl jij iemand bij zijn handen pakt op laat opstaan, wordt het heel lastig.

Geloof jij dat de Naam van Jezus zoveel kracht heeft dat een verlamde zal opstaan uit zijn rolstoel? Geloof jij dat? Wat doe jij dan bij de eerste de beste rolstoel die voorbijkomt? Voel je aan dat geloven nog niet zo eenvoudig is als het ook een vervolg moet krijgen? Petrus en Johannes kijken die man aan en zeggen: “Zilver en goud hebben we niet, maar wat we hebben dat geven we je: In de Naam van Jezus sta op en ga lopen”.

Even een paar overeenkomsten: Iemand die in die tijd verlamd was, was dat zijn leven lang. Dat is nu niet anders. Iemand in een rolstoel vastpakken en op zijn benen zetten was niet bepaald iets dat iedereen deed. Ook dat is nu niet anders. Jezus was niet fysiek aanwezig, maar was in de hemel. Ook nu is dat niet anders. De Heilige Geest is uitgestort over de gelovige, toen en nu. Kortom, onze situatie is niet anders dan die van Petrus en Johannes. Voel je aan hoe ingewikkeld de Naam van Jezus ineens is geworden? Ik heb met heel veel zieken in mijn leven gebeden, maar ik heb nog nooit iemand in een rolstoel beetgepakt en op zijn voeten gezet in de Naam van Jezus. Toch is precies dat wat Petrus en Johannes doen.

In de Naam van Jezus laten ze deze man opstaan. Die uitspraak is gelijk aan bijvoorbeeld onze uitspraak: ‘In de Naam der wet’. Als een politieagent je op die manier gebied iets te doen, dan doet hij dat nooit op eigen gezag, maar op gezag van de wet die hij uitvoert. Dat doen Petrus en Johannes ook. Ze spreken niet in hun eigen naam. Ze doen het op gezag van Jezus Zelf. Op die manier doen zij dezelfde dingen die Jezus deed, maar nooit in hun kracht, maar in die van Jezus. Die genezende kracht zit er in dat gezag van Jezus. De Naam van Jezus heeft plaatsvervangend gezag in onze tijd waarin Jezus niet fysiek aanwezig is.

Ik weet niet hoeveel ervaring jij hebt met genezing. Mijn ervaring is dat als er een wonder gebeurt, ik weet, omdat ik het weet dat ik het weet dat het gaat gebeuren. Zeker in grote dingen. Ik heb wonderen zien gebeuren waar ik het niet wist, maar waar ik wel bad, maar bij grote wonderen heb ik er op die momenten altijd geloof voor. Dat heeft te maken met de gave van geloof. In die zin vind ik de situatie van Petrus en Johannes niet ingewikkeld. Ik geloof dat zij echt wisten dat er kracht was om te genezen, zoals ook Jezus dat wist op die momenten dat Hij iets deed. De vraag is of jij gelooft dat God zoveel kracht heeft gelegd in de Naam van Jezus, dat als Hij je de gave van geloof geeft en dat jij weet omdat je weet dat je het weet, je ook daadwerkelijk namens Jezus durft op te treden?

In de Naam van Jezus is absoluut genezende kracht op het moment dat God Die kracht schenkt. Het is ook niet vanzelfsprekend in elke situatie. In dit verhaal gaat het niet om het wonder, maar om de gemeente die begint te groeien. Wellicht dat daarom er behoorlijk wat informatie ontbreekt over wat er door Petrus en Johannes is heengegaan. Je leest nergens dat zij onverstandig van alles willekeurig gingen doen in de Naam van Jezus. Daar moet onderscheidingsgave geweest zijn waardoor ze reageerden op die man. Niets doen zal zeker zorgen voor minder wonderen, altijd verlangen naar een wonder zal ons ook blijven confronteren met de wonderen die niet gebeuren omdat we nog steeds in een gebroken wereld leven, maar in de Naam van Jezus is kracht genoeg om door jou heen te werken en te genezen op die momenten dat God dat wil.

Gebed: Heer, wonderen blijven voor ons ongrijpbaar, maar voor U zo duidelijk als wat. Ik zal mij keer op keer uitstrekken naar Uw macht en luisteren naar Uw stem, zodat U kunt werken ook in onze tijd.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu