De Naam van Jezus vergeeft

Thema: Ik spreek Jezus

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38 – HSV)

“Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.” (Handelingen 2:38 – NBV21)

Vorige week, net na Pinksteren schreef ik tussen de studie over het Bijbelboek Nahum door, iets wat al langer op mijn hart lag: Mijn verlangen naar een kerk die altijd in de kracht van de Geest zal staan en de Naam van Jezus zal uitspreken over elke situatie. In eerste instantie dacht ik gewoon één keer hier wat over te schrijven, maar ondertussen hebben we het Bijbelboek Nahum afgerond en vroeg ik mij af wat een volgende serie zou moeten worden. Als er iets is blijven hangen is dat het lied ‘Ik spreek Jezus’. Wat geloof jij welke kracht er zit in de Naam van Jezus? Is het gewoon zo dat we alleen die Naam maar hoeven uit te spreken? In het Oude Testament lag er kracht in de naam van de HEER, maar hoe zit dat dan in het Nieuwe Testament met de Naam van Jezus? Dat zijn wel wat overdenkingen waard, zeker als je even begint te zoeken op de term ‘Naam van Jezus’ of ‘Naam van de Here Jezus’.

Welke kracht zit er in de Naam van Jezus? Natuurlijk heeft het te maken welke verwachting en welk geloof je hebt in de Naam van Jezus. Zonder verwachting en geloof zal er niet veel gebeuren, maar met geloof is er wel heel veel mogelijk. Laten we de komende tijd maar gewoon eens even kijken waar we deze term tegenkomen en wat er dan gebeurt. En laten we dat vooral heel praktisch bekijken. Dat zorgt ook weer voor een beetje balans na de vorige serie die voor sommige lezers echt wel wat pittig was.

De eerste keer dat het over de Naam van Jezus gaat en waar het over de kracht gaat die deze Naam in Zich heeft is in Handelingen 2. Er komt daar eigenlijk een paralleltekst voor in dat hoofdstuk. Als de apostelen net vervuld zijn met de Heilige Geest worden ze beschuldigd van dronkenschap, waarna Petrus opstaat en vertelt wat er nu echt gebeurt. Het gaat over de profetie van Joël die in vervulling gaat. De Geest zal uitgestort worden op alle mensen en kinderen zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. Maar daar stopt die profetie niet mee. Dat loopt nog door als Joël heeft geprofeteerd over de oordeelsdag en dan afsluit met de profetie dat iedereen in die tijd die de Naam van de Heer zal aanroepen zalig zal worden. Vanuit de profetie van Joël staat hier nog niet de Naam van Jezus, maar alleen nog de Naam van de Heer. Dat wordt compleet als je doorleest.

Als Petrus deze profetie aanhaalt om uit te leggen wat er echt gaande is op de Pinksterdag en vervolgens een stevige preek houdt over het feit dat Jezus is gekruisigd, maar ook is opgestaan en dat Hij het oordeel zal uitvoeren, dan roepen ze het uit: “Wat moeten wij doen?” Het besef van dat aankomende oordeel laat hen dit uitroepen. Op dat moment trekt Petrus hier een parallel met de eerdere tekst uit Handelingen 2, als hij nu zegt: “Bekeer je en laat je dopen en de Naam van Jezus en je zult vergeving van zonden ontvangen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” Wat hij dus al eerder zei over het aanroepen van de Naam van de Heer, herhaalt hij hier in bekering en doop in de Naam van Jezus. Het eerste wat de apostelen je dus laten zien over de kracht van de Naam van Jezus.

De kracht die in de Naam van Jezus ligt is deze: Iedereen die beseft dat als God met het oordeel komt dat het dan niet goed afloopt, laat die de Naam van Jezus aanroepen. Op dat moment ontvang je vergeving en is het oordeel er niet meer. Dat aanroepen heeft te maken met je geloofskeus, dat blijkt wel verderop in het hoofdstuk. Het is dus niet alleen roepen, het is ook bekering en geloof. Dat is de uitwerking van dat ‘aanroepen’ aan het begin van het hoofdstuk. Er ligt zoveel kracht in de Naam van Jezus dat het je vrijmaakt van Gods oordeel. Je ontvangt vergeving door Zijn Naam. Definitieve en complete vergeving in Zijn Naam. Als jij dus met iemand spreekt over de Naam van Jezus en hij gelooft het, dan mag je de Naam van Jezus over zijn leven uitspreken en daarmee de vergeving uitspreken over het leven van die ander. Ik spreek Jezus als vergeving over je leven uit.

Gebed: Jezus, Uw Naam is de Naam boven elke naam en waarborgt echte vergeving en daar dank en prijs ik U voor.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu