Ik spreek Jezus - I speak Jesus

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33 – HSV)

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’” (Johannes 16:33 – NBV21)

Ik wil deze keer iets met je delen wat ik al lange tijd op mijn hart heb. Zeker nu net na Pinksteren is dat wellicht een goed moment. Ik wil je ook uitdagen om mee te denken en reageer ook gerust. Misschien was jij, net als ik, afgelopen dagen op de Pinksterconferentie. Dat betekent dat je vandaag weer terug bent op aarde, tenminste zo voelt dat bij mij wel altijd weer. Het is misschien bijna wel het nadeel van een conferentie waar je zo geraakt wordt: De dagen erna voel je soms allerlei emoties omdat je gewoon weer in die weerbarstige wereld van elke dag staat. Iets anders dat de Pinksterconferentie eigenlijk altijd met mij doet is het geloof in de kerk en de hoop voor de kerk aanwakkeren.

Ik wil je eerst een vraag stellen: Wil jij eens beschrijven wat jouw droom is voor de kerk in Nederland? En de tweede vraag die ik je wil stellen is de vraag of jij ook daadwerkelijk hoop hebt voor de kerk? Ik vraag je dus niet wat er allemaal niet goed gaat en ook niet om een beschrijving hoe je de huidige stand van zaken bekijkt, maar ik vraag je hoe het gesteld is met jouw hoop en geloof voor de kerk in Nederland. Ik ben namelijk van één ding meer dan overtuigd: Als dat waar we op een Pinksterconferentie (of andere momenten dat jij echt geraakt bent door wat God in ons land doet) volmondig ‘amen’ op zeggen, in praktijk zouden brengen met elkaar, wat zou dat voor de kerk betekenen? Nu moet je niet te snel zeggen: “God moet het zegenen en God moet de kerk nog wel willen”. Daar heb je in zekere zin echt gelijk in, maar mijn ervaring is dat dit soort opmerkingen je passie en je verlangen voor de kerk altijd weer uitblussen en ervoor zorgen dat de moed weer in je schoenen zakt.

Als er één ding duidelijk is, is het dat Jezus tegen Zijn gelovigen zegt dat je in de wereld verdrukking zult hebben. Dat is zo en dat zal zo zijn. Die verdrukking is erg breed in te vullen, dat is namelijk ook de ontmoediging die we als kerk soms ervaren. Jezus zegt er namelijk wel iets bij. Hij zegt: Maar hebt goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen. Met andere woorden: Er zal tegenstand zijn, maar die mag jou nooit vleugellam maken, maar dat moet er voor zorgen dat jij beseft dat jij deelt in de overwinning van Jezus op deze wereld en dat jij daarom mede een overwinnaar bent.

De kerk is door Jezus Zelf in staat gesteld om dezelfde dingen te doen als Jezus (Johannes 14:12). Ik merkte zelf opnieuw op de Pinksterconferentie dat, toen tijdens de zondagavonddienst de ruimte kwam dat iedereen ook met zieken mocht bidden, dat ik mij bijna los voelde schieten. De omgeving was zo veilig om het daar gewoon te doen op de manier die dan goed is. Degenen die mij kennen weten wat voor geloof ik heb voor de kracht van gebed maar ook hoe ik kan opgaan in aanbidding, zeker ook op zo’n plaats. Het zijn maar twee voorbeelden en ik kan er nog wel meer noemen. Je kunt dan zeggen: Heerlijk om zo opgebouwd te worden. Maar als dit alleen op die momenten gebeurt en het geen uitwerking krijgt in het leven daarna, dan gebeuren er twee dingen. In de eerste plaats is dat net zo egoïstisch als dat je op zondag naar de kerk gaat voor een goeie preek, zodat jij een goed gevoel hebt. En het tweede, dat misschien nog wel erger is, maken we daarmee te kerk vleugellam.

Als jij echt droomt van de kerk van Jezus, als jij echt verlangt naar een kerk die opnieuw zeggingskracht krijgt, dan zul je door die barrières heen moeten breken die jou tegenhouden om gewoon door te gaan waar je met Pinksteren volmondig ‘amen’ op zei. En geloof mij, ik zeg dit niet eenvoudig, want ik worstel hier zelf ook net zo goed mee. De enige manier is dat we aan de ene kant intens blijven wandelen en leven met Jezus, maar de andere kant is ook dat we elkaar blijven aansporen, aanvuren om dat te doen wat Jezus deed. Strek je uit naar leven veranderende momenten in de leven van mensen die op je pad komen, strek je uit naar wonderen en tekenen, strek je uit naar een kerk die het verschil maakt en die kerk dat ben jij! Aanbidt God met alles wat je in je hebt en blijf dat doen, ook als de muziek nu weer is verstomd. Maak die keus om echt zo te leven. Kies om gewoon te bidden met je collega die het moeilijk heeft, kies om over die tobberd op straat de Naam van Jezus uit te spreken. Laat het niet bij alleen een mooi shirt met de tekst “I speak Jesus”, maar doe is. Ik geloof dat als we zo leven, dat er hoop is voor de kerk in Nederland. De keus is aan jou! Niet als een activiteit of een actie, maar als een levenshouding waarin al deze dingen gewoon normaal zijn in je wandel met Jezus.

Gebed: Heer, ik spreek Uw Naam opnieuw uit over de kerk in Nederland, ik proclameer dat Uw Naam sterker is dan elke tegenstand en dan elk ongeloof. Ik wijd mij opnieuw toe aan U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu