Al is de vijand nog zo sterk...

Thema: De andere kant van God

“Zie, Ik zál u,  spreekt de HEERE van de legermachten: Ik zal haar strijdwagens in rook doen opgaan en verbranden, en het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren. Ik zal uw prooi uitroeien van de aarde, en de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden.” (Nahum 2:13 – HSV)

“Ik zal je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten. Ik laat je strijdwagens opgaan in rook, het zwaard zal je dappere leeuwen verslinden, Ik vernietig in heel het land je buit, de stem van je gezanten wordt niet meer gehoord.” (Nahum 2:14 – NBV21)

Waar raak jij echt van onder de indruk? Zo erg onder de indruk dat je er bang van wordt? Dat hoeft nog niet eens echt groot te zijn. Je hoeft maar iemand tegen te komen in het donker die niet zo’n fijne uitstraling hebt en je raakt onder de indruk en wordt er bang van. Of je ziet een legermacht in de media die zich sterker en sterker maakt en waarvan je denkt: Als dit maar goed gaat. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn die je kunt bedenken waarvan je bedenkt dat het nooit goed kan gaan aflopen. De vraag is of wat we zien, is wat het is.

Het is natuurlijk niet vreemd dat als wat je ziet is hoe je het ervaart. Dat wordt nog sterker op het moment dat je ervaring is dat er niets veranderd in situaties waar het niet goed gaat. Je blijft bedenken en ervaren dat wat je ziet, is wat het is. Juda zal dat ook niet anders hebben gehad. De belofte van het herstellen van de glorie is er wel, maar de omstandigheden zijn lange jaren anders geweest. En als het dan blijft zoals het is en je ziet je vijand in al zijn macht, kun je dan nog hopen op verandering?

Als je doorleest in hoofdstuk 2 dan merk je dat het allemaal niet helemaal duidelijk is dat je dan leest. Ik heb het hoofdstuk meerdere keren gelezen en eerlijk gezegd wordt niet duidelijk wie welk leger is. De meeste uitleggers beschrijven het gedeelte uit hoofdstuk 2 dat het leger beschrijft als de vijandelijke macht tegen Assyrië dat Ninevé verwoest. Alleen is het vreemd dat die vijand met zijn leger over de pleinen raast. Normaal is er eerst een aanval op de muur. Dat lijkt pas in vers 6 (NBV21) te gebeuren. Het stormdak waar over gesproken wordt is een soort afdak wat tegen de muur wordt aangezet zoals dit alles wat van de stadsmuur wordt gegooid geen doel kan treffen. En dan pas wordt de stadsmuur omver gehaald.

Als je er zo naar kijkt dan lees je eerst nog even iets van het leger van de Assyriërs. Bloedrode schilden waarvan blijkt dat ze veel bloed hebben vergoten en ook het leger lijkt er groots uit te zien. Totdat… De muur wordt ingenomen en het paleis instort. Het gevolg is de complete vlucht van de inwoners. En dan loopt het hoofdstuk op het eind uit op wat God zal doen. Daar kom je dezelfde soort woorden tegen als in de verzen voor vers 6, waardoor ik toch geneigd ben te geloven dat er eerst nog een beschrijving van een ogenschijnlijk sterk leger van de Assyriërs lijkt te worden gegeven. Het stelt alleen niets voor als God ingrijpt.

Ik begon met de vraag waar jij van onder de indruk raakt of wat jou angst kan geven. Als je dan de beschrijving van dat leger leest, dan krijg je dat gevoel dat God dan wel machtig is, maar dat leger van de vijand er nog steeds is. Het ziet er nog steeds bloeddorstig uit. Toch zegt God dat Hij hen zal straffen en alles zal vernietigen. Ook al zien ze eruit als leeuwen, God grijpt wel in en doet dat ook. Terwijl Juda het beeld van een onoverwinlijke vijand nog steeds heeft gehad. De schilden zijn nog rood van het bloed en de wagens snellen nog door de stad omdat de vijand eraan komt, maar het stelt niets voor als God ingrijpt.

Wat is jouw vijand (dat hoeft niet letterlijk een vijand te zijn, dat kan ook geestelijk) waar jij onder de indruk van bent? Wat geloof jij dan van Gods macht? Is er dan nog een reden om te wanhopen? Misschien omdat God nog niet gelijk ingrijpt, maar uiteindelijk zal God al het onrecht, ook van satan, aan de kaak stellen en opruimen. Als toont hij zich machtig en sterk, als God één keer opstaat, blijft er niets over.

Gebed: Heer, Uw macht is groot en Uw vijanden zullen vergaan en daarmee ook mijn vijanden, op welk gebied van mijn leven dan ook. U laat het onrecht niet bestaan en daar dank ik U voor.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu