Tenslotte...

Thema: Kolossenzen

“Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen.” (Kolossenzen 4:18 – HSV)

“Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Vergeet niet dat ik gevangenzit. Genade zij met u.” (Kolossenzen 4:18 – NBV21)

Paulus heeft genoeg geschreven aan de gemeente in Kolosse. Wat wil je dan nog zeggen? Als je de laatste woorden leest, krijg je een beetje een beeld bij het uiterlijk van deze brief. Ik zie een keurig geschreven brief voor mij, met dan op het eind nog een zin. Nou ja, een zin, het zijn meer hanenpoten dan dat het een zin lijkt. Paulus schrijft dan met zijn eigen hand nog een groet en een zegen. De rest van de brief is kennelijk voor hem geschreven. Dan stel ik mij zomaar voor dat die ene zin maar net te lezen is. Hij zit immers in gevangenschap, dan zou je toch ook een brief zelf kunnen schrijven.

Hoe dan ook, Paulus wil met die laatste zin wel echt laten weten wat hij aan het eind echt belangrijk vindt en wat hij dan ook echt wil schrijven. Hij groet persoonlijk de gemeente van Kolosse en vraagt of ze aan zijn gevangenschap willen denken. Hoe dat er in de vorm uitziet benoemt hij niet. Aannemelijk is dat het vooral om het gebed voor hem gaat, maar het zou ook kunnen dat hij in die gevangenschap soms dingen nodig zou hebben, maar dat benoemt hij niet.

Het belangrijkste dat hij dan nog met zijn eigen hand schrijft is dat hij de genade van God hen toewenst. Gods genade is met hen. Het laat nog even iets van de grootheid van die genade zien. Die genade wijkt niet, die vertrekt niet, die genade van God is met hen. Goed om dat te beseffen. Gods genade verspeel je niet zomaar. Gods genade gaat met je mee, waar je ook doorheen gaat en hoezeer het geloven ook soms een herhaling van vallen en opstaan is. Gods genade trekt met je mee, waar je ook naartoe zult gaan.

Weet je hoe groot dat dit is? Besef je wel eens diep hoe groot Gods genade voor je is? God neemt dat niet van je af, het maakt dat je telkens weer opnieuw mag beginnen. Dat wil Paulus nog even als zegengroet meegeven. Als het ware legt hij die genade als een zegen op de gemeente, net zoals wij de zegen op zondag meekrijgen. De genade van God is met je. Dat is de grootste zegen die je je kunt voorstellen. Dat zet de deur helemaal open voor een eeuwige toekomst met God. Hoe je ook denkt over sommige bijzaken of sommige standpunten, als Gods genade met je meegaat, is het ten diepste gewoon goed.

En dan zal het ook waar en zeker zijn. Dat amen in deze brief, kun je betrekken op de hele brief, maar ook op die laatste zin van Paulus zijn eigen hand. Het is beide waar, maar hij lijkt het vooral te schrijven achter zijn laatste woorden.

De Kolossenzen zijn al lang in heerlijkheid binnen gegaan, maar de woorden zijn er nu nog steeds voor ons. Tenslotte heeft Paulus daarom ook de zegen voor de Kolossenzen ook voor ons nu geschreven, Gods genade reist met je mee. En deze brief, was ook onderwijs voor ons.

Gebed: Heer, ik dank U voor deze brief van Paulus en het onderwijs dat U ook mij hierdoor geeft.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu