Zinloze woorden van Paulus?

Thema: Kolossenzen

“Aristarchus, mijn medegevangene, groet u, en Markus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt, als hij bij u komt, ontvang hem dan.“ (Kolossenzen 4:10 – HSV)

“Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten, evenals Barnabas’ neef Marcus; over hem hebt u al instructies gekregen: ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt.” (Kolossenzen 4:10 – NBV21)

Wat vind jij het minst belangrijke aan de brieven van Paulus? Deze vraag mag ik van sommigen misschien niet stellen, want het is wel Gods Woord. Daar kom ik zo wel even op terug, maar toch stel ik die vraag wel. Als je de brieven van Paulus goed leest, merk je telkens weer dat hij zijn brieven afsluit met het noemen van een aantal mensen, namens wie hij de groeten overbrengt aan de gemeente aan wie hij schrijft. Wat moet je daar nu over zeggen? Misschien de namen onderstrepen die opvallen? Hoe dan ook, vinden we dit misschien wel de minst belangrijkste stukken uit de brieven.

Als je nu zegt: “Het is Gods Woord, dus is het belangrijk”, dan begrijp ik je gedachte wel. Toen ik jaren geleden theologie studeerde en een exegesevak volgde, kwam er zo’n tekst voorbij over de reismantel van Paulus. Die had hij ergens laten liggen en hij vroeg om die mantel mee te nemen. Het ging toen over de manier van inspireren van de Bijbelschrijvers. Omdat ze er helemaal bij betrokken zijn geweest en de tekst niet is gedicteerd, krijg je dus ook dit soort teksten. Net zo goed als dat Paulus een keer schrijft dat hij iets zegt en niet de Heer. Welke waarde ken je dan toe aan zo’n tekst?

Je merkt wel dat nadenken over Bijbelteksten lang niet altijd zo makkelijk is. Soms omdat we dingen niet goed begrijpen, maar ook als je al die namen leest van medewerkers van Paulus die hij noemt en van wie hij de groeten overbrengt. Toch is er ook een andere kant. Die namen zijn voor ons niet of slechts maar ten dele bekend en dus zeggen ons deze namen niet veel. Natuurlijk, de herkenbare namen daarover kun je zeggen wat we van hen weten, maar in Kolosse betekenden deze namen wel veel.  Paulus laat merken dat de gemeente niet alleen ‘zijn’ gemeente is. Hij laat merken dat het werk met elkaar tot stand komt.

Het heeft weinig zin om alle weetjes over deze namen uitgebreid te gaan bespreken, maar het heeft wel zin om te zeggen dat Paulus duidelijk maakt dat al deze namen voor hem geen concurrenten zijn, maar medewerkers die net zo belangrijk zijn voor de gemeente als dat zijn eigen werk belangrijk was. In onze christelijke cultuur heerst maar al te vaak een strijd naar aanzien en de belangrijkste te zijn. Soms merk je dat op een podium zo sterk. Paulus is daar verre van gebleven en daarmee een voorbeeld voor ons. Elk van de namen die hij noemt is een naam die er toe doet in dat wat God door hen heen heeft willen doen.

Tegelijk houdt hij wel oog op deze mensen. Je merkt als hij Archippus noemt dat hij de gemeente in Kolosse de opdracht geeft hem te waarschuwen. Ook dat gaat Paulus niet uit de weg. En je kunt ook niet zeggen dat hij dit alleen schrijft een de gemeente in Kolosse en dat het dus tussen hem en die gemeente blijft, want als ze de brief hebben moet de brief doorgestuurd woorden naar de gemeente in Laodicea. Als we er vanuit alle AVG-regels naar zouden moeten kijken, mag dit allemaal vast niet, maar het is ook maar de vraag of de AVG ook niet voor een rem zorgt op Gods werk.

Paulus is altijd een man geweest van openheid op alle terreinen. Hij heeft zonder rem altijd gezegd wat hij moest zeggen en ook altijd de namen genoemd die hij moest noemen. Zo sluit hij ook deze brief weer af. Tenminste, bijna sluit hij af, er komt nog ene zin.

Gebed: Heer, Uw kerk is de kerk waar we allemaal een rol in hebben en we mogen elk op onze plaats dienen en ook zien hoe anderen een zegen mogen zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu