Bid jij nog wel?

Thema: Kolossenzen

“Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.” (Kolossenzen 4:2 – HSV)

“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.“ (Kolossenzen 4:2 – NBV21)

Soms zeg ik wel eens iets wat ik jaren later nog steeds terugkrijg. Ooit kwam ik ergens binnen voor een pastoraal bezoek en ik vroeg nadat ik het hele verhaal had gehoord over eenzaamheid en veel vragen die het leven had opgeroepen: “Bid u nog wel?”. Ik vroeg dat helemaal niet omdat ik daar nu zo aan twijfelde, maar ik was vooral benieuwd of die persoon de lijn met God open had om alles bij Hem neer te leggen. Kennelijk was het voor deze persoon zo vanzelfsprekend dat diegene bad, dat ik het jaren later nog terugkreeg dat ik deze vraag had durven stellen. Als je nu de brief aan de gemeente in Kolosse helemaal hebt gelezen, zou je dan denken dat deze christenen nog bidden?

Wellicht is die vraag eigenlijk wel heel vreemd, want als je kijkt welk onderwijs dat Paulus heeft gegeven in deze brief, dan is dat niet het onderwijs aan mensen die nog maar net geloven. Het zijn echt wel thema’s voor ‘gevorderde’ gelovigen, zou je kunnen zeggen. Dan kun je ook echt wel aannemen dat het gebed een onderdeel van het leven was. Toch, als Paulus de brief begint af te sluiten is de eerste opmerking in het slot van de brief dat ze moeten blijven bidden. Kennelijk vond Paulus het niet vanzelfsprekend dat dit gebeurde.

Het is misschien ook voor jou de vraag wel even waard: Bid je nog wel? Paulus roept er nadrukkelijk toe op dat je dat moet doen en dat moet je niet zomaar even doen, maar hij wil dat je er waakzaam bij blijft en dankbaar. Nu is dat dankbaar zijn nog wel te begrijpen. Het is logisch dat je gebed ook zeker gevuld is met dankbaarheid. Alleen wat bedoelt Paulus nu met waakzaamheid in je gebed? Hij zegt niet dat je waakzaam moet zijn dat je niet vergeet te bidden. Hij zegt dat je in je bidden waakzaam moet zijn.

Paulus legt hier een directe lijn tussen het waakzaam zijn dat er geen verzoekingen komen waarin je struikelt, en je gebedsleven. Het is wel duidelijk dat Paulus het hier niet heeft over even bidden voor je eten. Het gaat om een intensief gebedsleven, waarbij dat gelijk op gaat met waakzaam zijn. Intensief bidden is ook een vorm van strijden in de geestelijke wereld waarin je waakzaam moet zijn tegen de verleidingen die op je af komen. En daarnaast vraagt Paulus ook om gebed voor zijn eigen situatie. Hij is geroepen om het geheim van Christus te verkondigen, maar hij zit nu wel gevangen.

Dat Paulus dit gelijk meeneemt in zijn gebedsoproep is wel passend bij de waakzaamheid zoals hij deze benoemd. Je merkt wel dat deze vorm van gebed waar Paulus om vraagt is even iets meer dan kort bidden. Het gaat om biddend strijden in je gebed, waarbij je beseft dat je gebed ook een gebed is in de geestelijke wereld. Richt je daar dus ook op want zodra je dat uit het oog verliest is je gebed nog maar weinig krachtig, terwijl dit juist zo nodig is. De vijand is er altijd op uit om ons klein te krijgen en hij is er op uit om het Evangelie tegen te werken. Daarom is de vraag vandaag wel echt van belang: Bid jij nog wel?

Gebed: Heer, help mij om voortdurend en krachtig te bidden, zodat ik niet zal verslappen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Meest gelezen artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Geloven dat wat er is, er niet is

Ben ik de enige die er niets meer van snapt? Ongeveer mijn hele leven ben ik in gesprekken met mensen die niet in God geloven 'beschuldigd' dat ik in Iemand geloof die niet aantoonbaar is en dus telt dat niet mee. Alleen wat empirisch aantoonbaar is, is waar. En de wetenschap kan God niet bewijzen, dus het is niet waar.
 
Maar wat gebeurt er nu? Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu