Heersen of dienen

Thema: Kolossenzen

“En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.” (Kolossenzen 3:23 – HSV)

“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.” Kolossenzen 3:23 – NBV21)

Er zijn van die thema’s als ik dat met jongeren bespreek, dat het altijd een soort vuurwerk geeft. En ja, natuurlijk, ik breng soms dingen ook wel eens wat zwart-wit. Zo’n thema dat altijd voor aardig wat beweging zorgt is een thema rond rolpatronen. Al menig keer heb ik meiden op catechisatie tegen het dak gehad als je het hebt over de insteek van Paulus over de onderdanigheid van de vrouw ten opzichte van de man. Altijd komt er dan een reactie in de zin van: “Denk je nu echt dat ik een man de baas over mij laat spelen”? Op de een of andere manier is dat dan de invulling die gegeven wordt aan de woorden van Paulus.

Als Paulus de gemeente in Kolosse iets zegt over de manier van omgaan met gezag, dan begint hij in ieder geval niet met het gezag.  Als je even goed kijkt naar het Bijbelgedeelte, dan zie je een overeenkomst in twee teksten waartussen het gedeelte over gezag staat ingeklemd. Vers 17 en vers 23 hebben een sterke verbinding met elkaar. In beide teksten gaat het over ‘alles doen’. Hoe doe je alles? In de Naam van Jezus en als voor de Heer. De gezagsverhoudingen hebben dus te maken met iets dat we voor de Heer doen. Hoe dan ook komt hiermee alles wel in een ander daglicht te staan.

Het gaat in het christelijke leven, in tegenstelling tot de wereld om ons heen, niet om rechten. In de wereld om ons heen staat iedereen op zijn recht. Je hebt hier recht op en daar recht op en dat recht eis je op. Zo is het niet voor ons als christenen. Wij eisen niets op, wij staan niet op die manier op onze strepen. In het christelijke leven gaat het om dienen. En dat blijkt als je de woorden van Paulus leest. Zou je de woorden van Paulus herschrijven in onze cultuur, dan krijg je iets als: Mannen, heers over je vrouw, vrouwen je hebt recht op liefde van je man, ouders houdt het gezag over je kinderen in stand en werkgevers, eis gehoorzaamheid van je personeel. Maar dat staat er helemaal niet. In de uitvoering kan het er wel zo in de gezagsstructuur uitzien, maar dat komt voort uit een andere houding. Mannen moeten niet heersen over hun vrouwen, maar vrouwen moeten onderdanig zijn. Dienen is de keus waar het over gaat.

Het gaat telkens om de dienende, zelfopofferende houding, zowel van vrouwen als van mannen, van kinderen als van ouders en van werknemers als van werkgevers. Paulus roept op tot nederigheid en daarmee verspeel je je positie niet, want de andere partij moet precies hetzelfde doen. Het zou een strijd om nederigheid en onderdanigheid moeten zijn. Het is de oproep om onderdanig te zijn voor vrouwen, om lief te hebben voor mannen, om gehoorzaam te zijn voor kinderen en niet te tergen voor ouders. Het is de oproep dat werknemers trouw zijn in hun werk. Dan zou je kunnen zeggen dat je jezelf daarin heel kwetsbaar maakt, want daar kan misbruik van worden gemaakt op het moment dat de andere partij niet doet wat er verwacht wordt. Dat is ook wel zo, maar dit hoort ook naar twee kanten zo te zijn.

Natuurlijk gaan hier dingen in fout, er zijn er die hier misbruik van maken en dat doet zeer. Toch is deze houding, zoals je het in de Heer doet. Zelfs als daar misbruik van gemaakt wordt. Dat misbruik van je kwetsbaarheid keurt Paulus zeker niet goed, want als dit helemaal zou kloppen, kan er geen misbruik zijn van de kwetsbaarheid van de ander. Gebeurt het wel, dan is er voor degene die trouw is aan Gods principes een erfenis als vergelding, en wie onrecht doet, die krijgt onrecht terug. Het is dus helemaal niet zo dat alles wat fout gaat op zijn beloop gaat, God komt er op terug, maar het doel is om volgens het principe van God te leven met elkaar. Niet in gezagsverhouding maar in een houding van nederigheid.

Gebed: Heer, leer mij nederig zijn en zo te leven en laat niet angst er voor zorgen dat ik toch zou gaan heersen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu