Gelukkig als je recht doet

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zij die zich aan het recht houden, die te allen tijde gerechtigheid doen.” (Psalm 106:3 – HSV)

“Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer.” (Psalm 106:3 – NBV21)

Het is geen geheim en al helemaal geen verrassing meer dat recht en rechtvaardigheid iets is wat je gelukkig of welzalig maakt. Een zaligspreking zoals deze komen we regelmatig in de psalmen tegen. Soms denk je ook misschien wel dat het veel van hetzelfde is, maar dan vergis je je toch wel snel. Psalm 106 is eigenlijk dezelfde als psalm 105, maar dan in negatieve zin. Deze beide psalmen vertellen de geschiedenis van Israël, alleen gaat psalm 106 in op de ongehoorzaamheid en vooral de ontrouw van Israël ten opzichte van God. In dat licht moet je dan ook de zaligspreking lezen.

De psalm begint met een loflied, maar dat is maar van korte duur. Al snel na de zaligspreking wordt het een schuldbelijdenis. Niet alleen van de huidige generatie, maar ook een schuldbelijdenis voor het voorgeslacht. Als je kijkt naar de zaligspreking dan lijkt het wel alsof de focus daar dan niet helemaal ligt op het gebied van de ontrouw van Israël, maar veel meer op het gebied van recht doen. Toch is juist dit in lijn van Gods verwachtingen. Uiteindelijk is het niet voor niets dat Micha later zal zeggen dat God geen behoefte heeft aan offers op het moment dat Israël geen recht doet. Wat verlangt God? Dat we recht doen, gerechtigheid liefhebben en ootmoedig wandelen met God.

Dat maakt je uiteindelijk gelukkig, maar het komt ook voort uit trouw aan de HEER. Op het moment dat Israël oprecht trouw zou zijn aan de HEER, dan doen ze ook recht en gerechtigheid. Zodra er ontrouw is aan God en ze de afgoden weer dienen, dan komt er ook niets terecht van recht en gerechtigheid. Je kunt dit niet losmaken van elkaar. Daarom begint deze psalm over de ontrouw van Israël juist met deze zaligspreking. Deze zaligspreking is dus eigenlijk een uitwerking van een principe van Gods Koninkrijk. Trouw aan God zorgt voor recht en gerechtigheid. En als dit niet een opdracht is, maar veel meer een principe, dan is dat nog steeds zo.

Hoe word je dan dus gelukkig? Door ook nu nog steeds recht te doen en rechtvaardig te leven. Dit niet al een voorwaarde, maar een gevolg van trouw aan God zijn. Als je ootmoedig wandelt met God, dan zul je merken dat recht en rechtvaardigheid er vanzelf bij zal komen. Het kan namelijk nooit zo zijn dat je God van harte liefhebt, dan je onrecht in je leven zou goedkeuren. Pas dit principe dus ook nu toe, want dit maakt je tot een gelukkig mens. Juist als je God trouw bent en Hem dient, dan is je leven ook een geluk voor die mensen aan wie je recht doet.

Vanuit dit besef, is de schuldbelijdenis in deze psalm dan ook begrijpelijk, want hoe zou je onder Gods zegen kunnen leven, met zo’n geschiedenis van ontrouw aan God? En toch is God dan weer trouw, als een ontrouw volk bij Hem terugkomt. Ook dat is een principe van God. Zodat er altijd een weg terug is, omdat God nooit loslaat wat Hij is begonnen.

Gebed: HEER, U bent trouw en daarom vraagt U om recht en rechtvaardigheid van mij. Ik vraag U vergeving voor al die keren dat ik dit niet deed.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu