Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt

Thema: Gelukkig met de psalmen

“HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.” (Psalm 84:13 – HSV)

“HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.” (Psalm 84:13 – NBV21)

Het derde deel van psalm 84 gaat niet meer over de pelgrim die met verlangen onderweg is, maar het gaat over de koning van Israël die ook bij de tempel is aangekomen. Hij was natuurlijk geen pelgrim die lang onderweg hoefde te zijn om in Jeruzalem aan te komen. Hij woonde in Jeruzalem, met het zicht op de tempel. Het derde deel van deze psalm begint met een gebed voor de koning en de vraag of God hem wil zien.

Ondanks dat de koning in Jeruzalem woonde, was het nog steeds zo dat ook hij lang niet altijd bij de tempel was. Ook hij had zijn werk en bedenk dan dat dit werk maar al te vaak het leger voorgaan in de strijd was. Daarnaast had een koning, vanwege zijn grote rijkdom ook heel veel mooie dingen te beleven in zijn leven, maar was hij tegelijk ook kwetsbaar omdat welvaart en macht ook maar al te makkelijk voor hoogmoed kon zorgen. Denk maar aan Salomo die al zijn rijkdom liet zien aan de koningin van Scheba. Of denk maar aan David die bezig was om te kijken hoe groot zijn volk was.

En ik ga er zomaar vanuit dat jij geen koning bent. De kans is zelfs ook wel groot dat je helemaal niet een positie hebt waarin je een grote invloed hebt. Heb je het wel, dan weet je heel goed dat het sterke benen moeten zijn die de weelde kunnen dragen. Toch hoef je niet iemand te zijn met een enorme invloed om je daar helemaal in te verliezen. Welvaart in het algemeen doet met een mens al snel hetzelfde in het klein. Als je dan eens eerlijk kijkt hoe makkelijk je je kunt verliezen in zoveel aardse dingen, dan begrijp je ook de uitspraak in deze psalm wel dat één dag in de tempel, voor de koning veel beter was dan duizend op een andere plaats. Niet dat dit altijd zo voelt, maar een dag dichtbij de HEER is toch het allerbeste.

Zodra je die plaats verlaat kom je op plaatsen waar de tenten van de goddeloosheid is. En vertaal goddeloosheid dan maar gerust met alles waar God niet in is. En voor je het weet vertrouw je ook op die tenten van de goddelozen. Voor je het weet stel je je vertrouwen op alles wat we zelf in de hand hebben. Voor een koning misschien wel een verbond met een andere koning in de strijd, waardoor hij niet op God vertrouwde, maar op die andere koning. Voor jou misschien je geld, een arts of wat ook. Niet dat die andere dingen gelijk fout zijn, maar het gaat er uiteindelijk om waar je op vertrouwt.

Natuurlijk wordt met het ook op de koning, de HEER hier de HEER van de legermachten genoemd. De beste Koning om een verbond mee te sluiten voor de strijd. Zijn leger overtreft immers alles. Welzalig, of gelukkig, is de mens die op God vertrouwt. Dan ga je een vast verbond aan met een Koning waar je niet aan hoeft te twijfelen. De HEER is de HEER van het grote hemelleger die jou terzijde zal staan als jij op Hem vertrouwt. Dat maakt je gelukkig als je dat in oprechtheid doet.

Gebed: HEER van de legermachten, ik stel mijn vertrouwen op U. Wees mij genadig en help mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu