Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.” (Psalm 84:5 – HSV)

“Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven. Sela” (Psalm 84:5 – NBV21)

Vroeger hoorde ik wel eens mensen zeggen: “Als je echt gelooft, verlang je altijd naar het huis van de HEER”. Je snapt wel welk gevoel dit bij mij opriep, zeker als kind. Ik kreeg het gevoel dat je altijd moest verlangen om in de kerk te zijn, want dat was het huis van de HEER. Alleen, als je nu in de kerk helemaal niet het gevoel had dat je daar altijd zou willen zijn, kon je dan wel echt geloven? Ondertussen, heel wat jaren later, gebruik ik de term: “Huis van God” eigenlijk nooit meer. Een kerkgebouw is hooguit een huis van gebed, maar niet meer dan dat. Het huis van God, waar God woont, dat is in ieder geval niet de kerk van steen en cement. Het is veel meer je hart, waar God door Zijn Geest woont.

Psalm 84 heeft het wel over een psalmist die verlangt naar het huis van de HEER. Dat is natuurlijk ook wel heel logisch, want in de tijd van het Oude Testament was de tempel de plaats waar God ook echt woonde. Dat had God Zelf het volk geleerd. Daar vond de dienst van de verzoening plaats. Een term die ik in onze context ook liever maar niet gebruik voor een kerkdienst, omdat je dan weer heel snel zou denken dat het gebouw toch wel heel erg belangrijk zou zijn. Voor ons vindt de dienst van de verzoening plaats op het moment dat wij tot God naderen en de vergeving door Jezus ontvangen. Als je psalm 84 dus wilt toepassen op ons als Nieuw-Testamentische gelovigen zou je veel meer moeten kijken wat er gebeurde als een Israëliet in de tempel kwam.

Psalm 84 is een psalm dat vooral een bedevaartslied is. Hiermee wijkt deze psalm wel af van andere bedevaartsliederen die vaak voortkomen uit de strijd van de vijanden. Dat is hier niet aan de orde. Deze psalm zingt over het verlangen van de dichter om dichtbij de HEER te mogen zijn. De voorhof is de plaats waar een Israëliet het dichtbij God kon komen. Daar naderde hij Gods tegenwoordigheid. En niet alleen een Israëliet, maar ook een heiden die trouw wilde zijn aan God mocht daar nog komen. En eigenlijk zingt de psalmdichter het uit dat een mus en een zwaluw de beste plaats heeft als hij zijn nest bouwt bij het altaar. En als mens was je het beste af als je priester of Leviet was. Dan woon je als het ware bij God.

Als dit nu de tijd van de psalmen is, hoeveel meer mogen wij naderen tot God en wonen in Zijn aanwezigheid. Hoe groot is dan jouw verlangen als het gaat om te leven in de nabijheid van de HEER? En wat gaaf is het dan dat dit niet beperkt is tot een gebouw, maar dat dit een levenshouding mag zijn die elk moment van de dag je in Zijn tegenwoordigheid kan laten zijn. Ik geloof dat we het niet moeten beperken tot een gebouw, maar dat we juist mogen leren genieten om altijd in Gods tegenwoordigheid te leven en zo echt de vreugde te ervaren van Gods aanwezigheid in je leven. Sterk je daar verlangend meer naar uit, want gelukkig ben je als je zo verlangt naar God.

Gebed: HEER, ik verlang naar meer van Uw aanwezigheid in mijn leven, ik nader tot U en wil U laten naderen in mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu