Gelukkig als God je roept

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.” (Psalm 65:5 – HSV)

“Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.” (Psalm 65:5 – NBV21)

Heb jij dat ook wel eens, dat je in je Bijbel zit te lezen en dat je dan leest en dan nog eens leest en denkt: “Begrijp ik het nu echt, of begrijp ik het niet?” Dat gevoel bekroop mij even toen ik psalm 65 las. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik eerst de tekst even los las met de zaligspreking daarin. Zeker in de HSV is niet heel duidelijk wie nu wat doet. Ben je nu welzalig als je God verkiest, of verkiest God jou? Het is maar net hoe je de zin leest. En dan roept dat ene vers nog meer vragen op. De zin begint in de derde persoon enkelvoud en eindigt in de eerste persoon meervoud. Begreep je de tekst nu, of juist niet?

De hele psalm is waarschijnlijk een psalm die gedicht is rond de oogstfeesten. Misschien na een periode van hongersnood waarna er nu weer een eerste goede oogst is. Dit ook vanwege de belijdenis van zonden die aan het begin van de psalm staat. In ieder geval lijken we bij de tempel te zijn op een van de hoogtijdagen van Israël. Als je even verder kijkt, dan alleen de HSV, dan blijkt al snel hoe je de zin moet lezen en dan heeft de NBV21 het veel duidelijker gemaakt:  “Gelukkig is degene die door God is gekozen en tot God mag naderen”. De vraag is dan nog wel wie hij is die verkozen wordt door God. Dat is in het verband van deze tekst niet een willekeurig persoon, maar het gaat hier om de priesters en de Levieten. God heeft hen uitgekozen om te naderen voor Hem.

Zij mogen komen, juist op een oogstfeest om de eerstelingen bij God te brengen en zij mogen de offers brengen en in God intieme tegenwoordigheid komen. En het gevolg is dan wel duidelijk. Dan zorgt dat naderen ervoor dat de priesters en de Levieten het goede van het huis van God weer uitdelen aan de Israëlieten. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de dienst van de verzoening geweest, maar daarnaast ook de zegen die zij namens de HEER mochten uitdelen. En die plaats innemen als priester of Leviet was iets van de hemel op aarde en daarmee dus een zaligspreking waard.

Tegelijk is het ook de vraag wat jij en ik hier dan nu aan hebben? Ik denk dat, als je de lijn doortrekt, ook mag zeggen, zonder dat je daarmee gaat vergeestelijken, dat ook wij priesters voor God mogen zijn. Wij zijn zelfs een Koninklijk priesterdom. Petrus zegt zelfs dat wij, in Christus, een uitverkoren generatie zijn en een Koninklijk priesterdom (1 Petrus 2:9). Dat is een directe verwijzing naar psalm 65. Jij bent dus uitverkoren om in Gods tegenwoordigheid te komen. Dat is misschien voor je gevoel nog niet veel meer dan het voorhof omdat de hemel nog heel ver weg lijkt, maar precies dat is waar het nu om gaat. Als kind van de Allerhoogste ben je uitverkoren door God om in Zijn tegenwoordigheid te komen. Zoals de priesters dat deden in het Oude Testament voor het volk, zo mag jij dat nu ook doen.

Jij mag anderen meenemen en laten delen in de zegen van de HEER. Dat is je roeping in deze wereld en daarmee ben je dus gelukkig en welzalig. De zaligspreking is in de lijn van het Oude Testament ook voor ons die gelovigen zijn onder het Nieuwe Testament. Kom daarom keer op keer in de nabijheid van de HEER waar je voor bent geroepen en uitverkoren.

Gebed: HEER, ik dank U dat U ook mij uitkoos om in Uw nabijheid te komen, te wonen dichtbij U en om dat ook weer uit te delen in stromen van zegen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu