Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen.” (Psalm 40:5 – HSV)

“Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.” (Psalm 40:5 – NBV21)

Wat is psalm 40 nu voor een psalm? Als je deze psalm messiaans bekijkt zou je kunnen zeggen dat het misschien wel een kerstpsalm is: “Zie, Ik kom om Uw wil te doen”. Dat is misschien nog wel logischer dan dat we deze psalm op het lijden van Jezus betrekken. Toch heb ik ook iedere keer gezegd dat we elke psalm in de eerste plaats in het Oude Testament moeten plaatsen en niet gelijk vanuit ons perspectief ernaar kijken. En dan komen we ook hier weer terecht in het leven van David dat maar al te vaak spannend en moeilijk was.

Het is hier, net als in veel psalmen van David, duidelijk dat God hem heeft geholpen. David riep en God hoorde, maar God hoorde niet alleen, Hij redde hem ook. En dat maakt dat David de psalm begint met een loflied. En eigenlijk loopt het loflied door de hele psalm heen, al schrijft hij later ook hoe hij wil leven voor God. De vraag wanneer je volgens David gelukkig bent beantwoord hij dat je dat bent als je op de HEER je vertrouwen stelt en niet je hulp verwacht van hoogmoedige of leugenachtige mensen. Het lijkt een soort herhaling van hoe psalm 1 begon. David zegt niet dat als je dit doet dat God dan positief reageert. Het vertrouwen stellen op de HEER is hier eerder iets van dankbaarheid omdat God hem eerder al heeft geholpen en gered.

Als je dat even voor ogen houdt, dan kom je heel dichtbij de tekst van deze psalm uit, zonder dit gelijk op Jezus te betrekken. Natuurlijk zit er een messiaanse lijn in deze psalm, maar pas op, David bedoelt zelf hier iets anders. Het gaat hem er om dat hij zijn HEER en zijn God eert met wat hij doet. En als het dan gaat om gerechtigheid op aarde dan zegt David: “U hebt geen offers geëist, maar U vraagt een oprecht en zuiver hart. En vanuit die opmerking zegt David tegen God: “Zie hier ben ik”. Gebruik dus niet gelijk een hoofdletter, maar bedenk dat David je hier een andere les wil geven. De les van dat je weet hoe God je redt en helpt en dat je daarom jezelf in overgave geeft aan Hem: “Zie, hier ben ik om Uw wil te doen”.

Je kunt daar nog tegenin brengen dat David ook nog schrijft dat er in de boekrol over Hem is geschreven, maar ook dat kun je in de lijn van het koningschap van David plaatsen. Na Saul zou er een koning komen die wel Gods wil zou doen, David. Alles laat dan zien dat een leven in vertrouwen op God ook deze uitwerking heeft dat je gaat verlangen om Gods wil te doen. Dat is je diepste dankbaarheid. En ja, dan mag je zeker deze psalm ook op Jezus toepassen, maar het is dan in navolging van David en van Jezus ook de opdracht om oprecht en zuiver voor God te leven in totale overgave. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je mond Gods lof blijft verkondigen. En in de grote gemeente breng je Gods gerechtigheid. Overal waar je komt wordt dat zichtbaar en het is je vreugde om Gods wil te doen.

Gebed: HEER, U bent mijn Redder, mijn Helper, mijn Alles en daarom: Hier ben ik, ik wil Uw wil doen, overal en ik laat het mijn vreugde zijn om helemaal voor U te leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu