Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” (Psalm 34:9 - HSV)

“Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.” (Psalm 34:9 - NBV21)

Het ligt natuurlijk wel voor de hand dat de ene psalm waarin het woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ voorkomt bekender is dan de andere. Soms zijn psalmen ook bekend geworden omdat ze gebruikt worden in onze kerkelijke tradities. Het zal je niet verbazen dat ik dan wel vaak geneigd ben om daar vragen bij te gaan stellen. Als je in het Oude Testament teksten uit de context haalt, is dat bijna altijd vragen om problemen. Dan ga je iets lezen in een tekst, wat er niet staat. Zo is dat ook wel aan de hand met psalm 34.

Op het moment dat er in een psalm iets staat van deze strekking als in het vers 9 uit psalm 34: “Proef en zie”,  dan zijn wij heel snel geneigd om dat proeven maar heel letterlijk te nemen. En voor je het weet gaat deze psalm dan ineens over het Avondmaal. Als je echter kijkt in welke situatie David deze psalm heeft geschreven, dan ontdek je een werkelijkheid die helemaal niet zo rustig is als bij ons het Avondmaal. Er was in de situatie bij David maar weinig tijd om echt te genieten van God. David was namelijk midden in de strijd terecht gekomen. David was namelijk op de vlucht voor Saul en probeerde bij koning Achis zijn heil te zoeken en bescherming te zoeken, maar deze koning was al net zo gevaarlijk voor David. Toen David dat hoorde, begon hij zich als een waanzinnige te gedragen, zodat deze koning niets meer van hem wilde weten.

Nu kun je van dit gedrag iets vinden, maar daar zegt de psalm helemaal niets over. Wat volgt is een psalm die eigenlijk uit twee gedeelten bestaat. Het eerste gedeelte van de psalm loopt tot en met vers 9. Dit hele eerste gedeelte is een grote lofzang op Gods zorg en Gods redding. Het gedeelte daarna zou je een oproep kunnen noemen om God lief te hebben.

Het grote kantelpunt in deze psalm zit dan precies in die woorden dat de man die tot God de toevlucht neemt, gelukkig is. Eigenlijk is het de afsluiting van het eerste gedeelte van de psalm. Waar je dus naar moet kijken om deze woorden te begrijpen is hoe David schrijft over hoe goed God voor hem is geweest. Daar komt hij woorden voor te kort. Dat toevlucht nemen tot God is dus iets wat hij uit zijn eigen ervaring vertelt. Nadat hij Achis niet meer als optie had om voor Saul te schuilen, bleef er niets anders meer over om zijn toevlucht bij God te zoeken en daar heeft hij geen moment spijt van gehad. God heeft laten zien dat Hij werkelijk te vertrouwen is als je je vasthoudt aan Hem. God redde hem!

Je zou dan heel vers 9 kunnen lezen als een uitdaging waar David jou en mij voor neerzet. Proef en zie, is eigenlijk hetzelfde als ‘probeer het maar uit’. David daagt je na alle woorden van lofprijzing uit om hetzelfde te doen als wat hij deed: In de moeilijkste situatie van je leven de toevlucht nemen tot God en dan zul je ervaren dat je dan echt gelukkig bent. Niet alleen omdat je die keus maakt, maar vooral omdat God je zal laten ervaren hoe betrouwbaar Hij is. Dat de psalm daarna nog allerlei voorschriften krijgt over het dienen van de HEER is zeker een feit, maar dat is pas aan de orde vanaf het moment dat je eerst ervaren hebt hoe goed God voor je is. David maakt er duidelijk geen voorschrift van, terwijl je God niet kent. Het is geen voorwaarde om Gods zorg en trouw te ervaren. Dat komt voorop en dan komt pas de rest van deze psalm.

En de vraag die bij mij nog opkwam was de vraag op welke manier jij woorden geeft aan de ervaring die jij met God hebt? Stel dat jij, met jouw ervaring een psalm zou schrijven, wat zou jij schrijven in jouw psalm en hoe maak jij God groot om wat Hij voor jou heeft betekent?

Gebed: HEER, U bent goed, meer dan goed en ik ben gelukkig omdat ik op U wil vertrouwen en daarmee zult U mij ook gelukkig maken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu