God is een woning

Thema: God is…

“De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit, en zegt: Vaag hem weg!” (Deuteronomium 33:27)

Er is niemand zoals God! Dat is ondertussen wel meer dan duidelijk geworden. Al die karaktereigenschappen van God maken wel duidelijk dat Hij alles overtreft en dat er niemand is die ook maar in  de buurt van God kan komen. Wie is er nu zoveel liefde, zo betrouwbaar, zo zuiver als God? Niemand, geen enkele god van de heidenen en geen mens komt ook maar in Zijn buurt. Dat is precies wat ook Mozes heeft ervaren. Toen we aan deze serie begonnen hebben we eerst stilgestaan bij dat wat God Zelf over Zichzelf zei. En nu is Mozes aan het einde van zijn leven.

Mozes doet wat de aartsvaders ook deden op het moment dat ze gingen sterven: Ze begonnen degenen die dichtbij hen stonden te zegenen. Mozes doet niet anders, maar toch eigenlijk ook weer wel. Mozes zegent niet enkele mensen om hem heen, Hij zegent heel Israël, stam voor stam. Die zegeningen zijn heel specifiek voor die stammen, maar als Mozes dan al die stammen heeft gehad, dan spreekt hij ook nog tot heel Israël. Hij noemt het dan Jesurun. De naam die in het boek Deuteronomium vaker gebruikt wordt voor Israël.

Niemand is als God, dat moet Israël eerst weten, maar dan komen er ook nog twee eigenschappen van God die alles met veiligheid te maken hebben. Nu zijn wij Israël niet, maar wij zijn in Israël wel mede gezegend als het gaat over Wie God is, als we op Hem vertrouwen. De eeuwige God is een woning en onder ons zijn Zijn eeuwige armen. Je moet dit eerste even plaatsen in de tijd waarin Israël zich op dit moment bevond. Ze staan nu op de grens van het beloofde land. Het land waar ze veertig jaar eerder een grootste indruk van hadden gekregen, maar waarvan ze dachten dat de inwoners te groot en te sterk zouden zijn om dit land in te kunnen nemen. Hun vertrouwen op God was er niet en de gevolgen waren verschrikkelijk.

Nu staan ze opnieuw voor de grens en dat volk dat er woont is echt niet veranderd. Nog veertig jaar voor straf in de woestijn zullen ze zeker niet willen, dus zullen ze door hun angst heen moeten en daarom zegt Mozes nu hoe God voor hen zal zijn. Midden in al dat gevaar en alles wat hen overkomt is God hun veilige Thuis en Hij zal hen dragen door het gevaar heen. Dit is Wie God is! En als het over onzekerheden en gevaren gaat zijn die er ook bij ons genoeg. Daarom zijn deze woorden voor ons net zo waardevol. Als je durft te vertrouwen dat God je Thuis is en je zal dragen, dan is er geen gevaar meer waarvoor je hoeft terug te schrikken. Natuurlijk is gevaar er nog steeds en natuurlijk weet je nog steeds niet waar dat toe zal leiden. Ook Israël heeft dat later nog genoeg moeten ervaren, soms ook door verkeerde keuzes. Toch is dit waar: God is je Thuis en onder jou zijn Zijn eeuwige armen. Die vangende armen zijn niet aan tijd gebonden, maar die zijn er altijd. Eeuwig nu zijn die armen onder je leven, omdat God niet laat vallen wat Hij met je is begonnen.

Gebed: Heer, ik zoek mijn Thuis bij U en ik houd mij vast aan Uw eeuwige armen waarin ik altijd veilig gevangen ben.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu