God is trouw

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Wanneer ben je nu trouw? Die vraag, zeker als je daarover met betrekking tot God spreekt, is nog niet zo eenvoudig. Vaak, als we het over de trouw hebben van God, dan betrekken we die op hoe God omgaat met het verbond, met de afspraken die Hij maakte. Toch gaat trouw nog wel een stukje verder. Het gaat niet alleen om een afspraak waar Hij trouw aan is, het gaat ook om trouw aan wie Hij het belooft. Natuurlijk is dat een afspraak, maar als dat het is, zou trouw alleen maar een technisch en verstandelijk iets zijn.

Gods trouw is niet verstandelijk, maar is relationeel. Het is Gods trouw in een bondgenootschap. Hij houdt Zich niet alleen aan een afspraak omdat dit nu eenmaal zo hoort, Gods trouw is gericht op jou als persoon. God is altijd betrouwbaar in hoe Hij jouw God is. Daarin is Hij onafhankelijk van wat jij doet of hoe jij Hem ergens toe zou kunnen dwingen. Hij staat dus in Zijn trouw boven de omstandigheden, maar die trouw is wel helemaal betrokken op jou als persoon.

Als je hier even goed over nadenkt, maakt dit duidelijk waarom Jezus later zegt dat je niet bezorgt hoeft te zijn. Gods trouw is namelijk niet slechts een afspraak, maar Gods trouw is Zijn betrouwbaarheid voor jou in elke situatie waarin jij terecht komt. Dit gaat zover dat Gods trouw zelfs blijft bestaan als jij struikelt. Je merkt wel dat ik je deze keer heel persoonlijk aanspreek. Dat doe ik omdat ik echt wil dat jij beseft dat Gods trouw voor jou ook heel persoonlijk is. Een ander woord waarmee je vanuit het Hebreeuws zou kunnen vertalen is het woord ‘bestendig’. Het negatieve woord kennen we uit de weerberichten. Het kan onbestendig weer zijn. Dan weet je niet waar je aan toe bent. Met God weet je wel waar je aan toe bent, want Hij is bestendig. God gaat niet mee in de grillen van ons leven, maar Hij is stabiel, blijft op Zijn plaats en raakt niet in paniek.

Als je dit nu tot je laat doordringen, dan besef je dat je echt op God aan kunt. Als Hij dan de God is die er zal zijn en die blijft, dan weet je ook dat je bij Hem altijd terecht kunt. Zijn trouw en Zijn liefde wankelen nooit. Dat blijft vast en daarom kun je op zondag de dienst altijd beginnen met de woorden dat God nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen. Omdat Hij trouw is, zal Hij ook niet loslaten. Hij kan het touwtje voor je gevoel wel laten vieren, maar loslaten zal Hij nooit. Hij wil dat je altijd weer terugkomt, maar Hij blijft trouw, ook als jij daar langer over doet. Dat is natuurlijk nooit aan te raden, maar God trouw raakt daardoor niet van slag. Het is het diepst van Zijn wezen.

Elk woord wat God in deze tekst over Zichzelf uitspreekt is tot in het diepst van Zijn Wezen Wie Hij is. Alle andere woorden die nog volgen zijn hierin verankert. Liefde, geduld, barmhartigheid en genade, maar ook Zijn goedheid en trouw, dat is hoe God Zichzelf beschrijft en dat wankelt nooit.

Gebed: Heer, U bent zo bijzonder en Uw trouw wankelt nooit. Ik probeer dat te bedenken, maar mijn verstand kan dat niet bevatten, maar mijn hart omhelst die waarheid.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu