Je naaste liefhebben en je beloning

Thema: Die naaste van je…

“Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.” (1 Johannes 4:12)

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar iets in ons blijft heel vaak de vraag stellen: Wat levert het mij op? Dat is eigenlijk natuurlijk een verschrikkelijk egoïstische vraag. Je moet je naaste liefhebben en dan vraag je gelijk: “Maar wat levert het dan op”. Nou, als je je naaste op dezelfde manier liefhebt, zoals Jezus jou liefheeft, dan kun je natuurlijk die vraag helemaal niet stellen. Al kost het je je leven, dan nog zou je moeten liefhebben. Tenminste, dan neem je Jezus’ woorden heel letterlijk. Dus die vraag wat het je oplevert zit wat op het randje. Of toch niet helemaal?

Nou ja, omdat Jezus de diepste weg is gegaan heeft Hij de Naam boven elke naam gekregen. Dus het heeft wel degelijk een positief vervolg. Je zou dat ook een beloning mogen noemen. Dat is niet het doel, maar het woord beloning komen we toch wel vaak tegen. Volharding en de overwinning op de loopbaan is er natuurlijk ook al zo eentje. Dus misschien toch maar even proberen om antwoord te krijgen op die vraag wat liefhebben van je naaste je oplevert.

In een hoofdstuk in de eerste brief van Johannes staat een van de belangrijkste teksten in de Bijbel: “God is liefde”. God liefde is geopenbaard in Jezus Christus en door die liefde krijgen wij de opdracht om onze naaste ook zo lief te hebben. Alleen gaat Johannes in deze brief precies die ene stap verder over wat dat dan het gevolg is. Hij zegt dit: “Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt geworden”.

Vind je dat niet een prachtige tekst? Ik krijg heel vaak de vraag hoe je meer van God kunt ervaren. Zo dus: Ga je naaste liefhebben, dan blijft God in je. Zodra dat je geen oog meer hebt voor je naaste, zul je ook van God minder of niets meer ervaren. Dat is ook niet vreemd, want als je moeite hebt met liefhebben en er bitterheid in je leven komt, dan gaat dat overheersen, terwijl als je lief wilt hebben, dat je ook Gods nabijheid intenser zult ervaren. Sterker nog, als je je naaste liefhebt, is die liefde van God waarmee Hij dus jou liefheeft, ook volmaakt geworden.

Hoe wordt die liefde van God volmaakt in jou? Op het moment dat jij niet alleen weet, maar ook voelt wat die liefde van God is. Die liefde is onvoorwaardelijk, maar dat blijft abstract. Wat dat is kom je pas achter als je ‘die naaste van je…’ lief blijft hebben, zelfs als je hij het tegenovergestelde in je oproept. Kun je nagaan hoe dat voor Jezus geweest moet zijn. Komt Hij naar deze aarde, wijzen wij hem misschien heel veel jaar van je leven gewoon keihard af. En als je dan Zijn liefde gaat leren kennen, dan verandert er iets en ga jij die liefde ook volmaakt ervaren in je leven.

Dat is een liefde die dus een offer van jezelf vraagt. Dat is pittig, want dat staat haaks op je gevoel. Toch is dat wat Jezus deed en wat de opdracht is die jij krijgt. Maar het is wel zo dat God in je blijft, niet van je wijkt en altijd in jou werkt en aanwezig is. Ik stop met schrijven voor nu, proef deze waarheid maar: God blijft in je, heel dichtbij.

Gebed: Heer, ik dank U voor zo’n geweldige beloning. Uw liefde voor mij, maar ik doorgeven en U blijft in mij. Wat bent U bijzonder voor mij.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu