Verwachten wij de juiste?

Thema: Wij verwachten de Heer

"En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?" (Lukas 7:19)

Zou je kunnen twijfelen of Jezus wel echt de persoon is die jij verwacht? Of anders gevraagd, hoe is het met twijfels in jouw leven? Je kunt daar natuurlijk van alles van vinden, maar kan het zo zijn dat er dingen in je leven gebeuren waardoor je denkt: Zou het allemaal echt wel kloppen? Is het Jezus Die wij verwachten, of zou het toch een ander zijn? Elk jaar merk ik onder jongeren weer dat dit vragen zijn die voor hen lang niet altijd zo eenvoudig zijn. Elk seizoen op catechisatie ontmoet ik weer jongeren met de vraag of het echt Jezus is, waar we in moeten geloven. En ergens snap ik die vraag ook wel. Heel simpel, als je in een ander werelddeel geboren was, zou het heel logisch zijn als je iets anders geloofde. En als nu zelfs Johannes de Doper hier last van had.

Johannes zit in de gevangenis en de twijfel lijkt ook bij hem toe te slaan. We lezen niet dat hij twijfelt omdat hij in de gevangenis zit en ook niet dat dit zou komen omdat hij niet bevrijdt wordt. Toch is er twijfel bij Johannes, zelfs nadat zijn discipelen hem vertellen dat er zelfs doden worden opgewekt. Tegelijk zit Johannes in de gevangenis en hij weet heel goed waar het heen gaat. Zijn laatste dagen, of misschien wel uren, zijn aangebroken. En net als dat er bij iemand die zijn einde voelt aankomen soms twijfels ontstaan, zo ook bij hem. Is Jezus echt de Messias? Of zit Johannes er naast, met alle eeuwige gevolgen van dien? Hoe weet je nu dat Jezus de Zoon van God is? Of nog duidelijker: Hoe weet je nu dat Jezus je echt zal verlossen? Een vraag waar geen bewijzen voor lijken te zijn.

Ze lijken er niet te zijn, maar ik geloof dat er echt wel bewijs is voor Jezus. Al roept iedereen dat het maar verhaaltjes zijn, wordt Jezus zelfs bespot en veracht, er is wel bewijs dat Jezus de Messias is. Als Johannes zijn discipelen naar Jezus stuurt met de vraag of ze Hem verwachten of een ander, dan geeft Jezus op een bijzondere manier antwoord. In die vraag van Johannes zit natuurlijk de vraag of Jezus echt de beloofde Messias is waar iedereen naar uitkeek. Maar ja, tegelijk wordt Jezus lang niet door iedereen geloofd, dus hoe ingewikkeld is het eigenlijk?

Op het moment dat de discipelen van Johannes bij Jezus komen is Jezus bezig om er velen te genezen. Het lijkt bijna wel of de vraag van Johannes Hem stoort in Zijn werk. Het antwoord dat ze dan meekrijgen is het antwoord: "Kijk om je heen en luister en vertel Johannes wat je hebt gehoord en gezien. Vertel hem dat kreupelen gaan lopen, blinden ziende worden, melaatsen worden gereinigd en zelfs doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd". Met andere woorden alles wat Jesaja heeft voorzegd gaat hier in vervulling. Of gewoon nog heel anders gezegd: Het lijkt daar om Jezus heen wel op de hemel. Ziekte en gebondenheid wijkt en de boodschap van heil klinkt er. De hemel is zichtbaar, daar staat de Zoon van God, Die de hemel op aarde brengt. Een groter bewijs kun je niet vinden. Waar dit gebeurt, daar moet de Messias wel zijn. Dus laat je twijfel los.

Begrijp je wat dit betekent? Dat betekent dat als jij en ik de opdracht van Jezus krijgen om Zijn bediening voort te zetten dat waar dat gebeurt, Jezus zichtbaar wordt en het bewijs wordt geleverd dat de Messias daar is! Jezus veranderd alles, toen, maar nu nog steeds. Er is niets veranderd, alleen dat Jezus er letterlijk niet meer is en dat Hij door jou en mij heen wil werken, zodat als de vraag wordt gesteld of we de juiste persoon verwachten, het letterlijk zichtbaar zal zijn. Jezus is absolute en unieke realiteit!

Gebed: Jezus, U bent het echt. U bent de Zoon van God, mijn Verlosser en Redder en U bewijst het door wat er gebeurt, waar U verschijnt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu