Sleutel voor doorlopend nieuwe kracht

Thema: Wij verwachten de Heer

"Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden." (Jesaja 40:31)

Wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen! Is dat niet een prachtige belofte om de toekomst mee in te gaan? Je kijkt uit naar de Heer en terwijl je dat doet, ontvang je nieuwe kracht, zoveel kracht als die van een arend die zijn vleugels uitslaat. Je krijgt het beeld bij deze woorden van een arend die ergens zit en hij ziet er niet eens zo erg groots uit, totdat hij zijn vleugels uitslaat en met krachtige slagen wegvliegt. Hoe vaak heb jij in je leven zoiets nodig? Iets van die arend, die opstijgt boven alles wat je bezig kan houden. Of die kracht is als iemand die snel loopt en niet moe of afgemat wordt. Ik heb ooit eens een poging gedaan om serieus te gaan hardlopen. Je begint dan met drie keer een minuut en je bouwt dat langzaam op. Dat ging mij natuurlijk weer eens veel te langzaam en ik wilde meer, maar ademnood zorgde er telkens voor dat het niet zo snel ging dan ik wilde.

Beelden genoeg die je bij het ontvangen van kracht kunt bedenken. Beelden ook genoeg om te bedenken als je die kracht ontbreekt. Je moet bedenken als Jesaja aan het veertigste hoofdstuk van zijn boek begint dat dit een omslag is in het boek. Er zijn meerdere verdelingen op los te laten, maar een van de meest gebruikte verdeling van het boek Jesaja is dat vanaf hoofdstuk 40 het tweede deel van het boek begint. Het eerste deel van het boek heeft wel beloften van de Messias in zich, maar het is ook het deel dat zich in de ballingschap afspeelt. Er staan veel oordeelsprofetieën in, terwijl het tweede deel juist het deel van hoop en herstel is. Het begint met woorden van troost voor de gelovigen in Jeruzalem. De strijd is vervuld en er komt een nieuwe tijd. Een tijd die het volk niet meer kende. Een tijd waarin de slavernij in de ballingschap zal ophouden. En dat terwijl het op dit moment nog allemaal hopeloos is. Het is het deel waar het gaat over een goede boodschap. Jesaja zegt dan: "Zie de Heer, met kracht zal Hij komen. Hij zal opnieuw het volk als een herder leiden".

Je moet bedenken dat het volk eigenlijk geen hoop meer had. En denk nog maar even terug aan het boek Nehemia, als het volk dan terug mag komen, wat is er dan voor vreugde in het land, dat compleet in puin ligt. Kun je nog geloven in het goede, terwijl je er niets van ziet? Ik heb vroeger vaak horen zeggen: Het zijn Gods beloften, daar moet je op gaan staan. Nou, probeer het maar eens als je geen hoop meer hebt. Gods beloften zijn ja en amen, maar als ik het niet zie en ik alleen het tegendeel ervaar, hoelang houd je het dan vol. Ik weet het niet, maar er is wel een sleutel. De sleutel die hoop geeft. Dat zit natuurlijk ook in al die beloften, maar die komt het meest samen in die woorden van Jesaja over verwachten. Als Jesaja het hoofdstuk verder schrijft en over Gods grootheid en macht spreekt, dan komt hij nog uit op de uitspraak: "Waarom zegt u: Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?" Hoe groot God ook is, hoeveel macht Hij ook toont, toch blijkt bij het volk en bij ons al vaak niet minder, de vraag te blijven waarom God niets lijkt te doen. Wij doorgronden God niet, maar wat we doorgronden van God is dit: Hij geeft de vermoeiden kracht en iemand die geen kracht meer heeft, die vermeerderd Hij de kracht. Wij houden het niet vol, zelfs jonge mannen niet, tenzij wij de Heer verwachten.

Verwachten van de Heer is niet iets waar Jesaja een exact moment aan geeft. Het is een diepe hoop van verwachten dat de Heer zal komen. Wanneer is niet bekend, maar de hoop dat Hij zeker zal komen, die verwachting, geeft nieuwe kracht. Hoop doet leven, zeggen wij wel eens. Ik zou zeggen: Verwachten van de Heer, is leven! Wij verwachten de Heer, meer nog dan Israël in de ballingschap. Zij verlangden naar terugkeer, maar wij verlangen naar de eeuwigheid waarin we verlost zijn van alles wat niet is dat het moet zijn. En volhouden in geloof, kan alleen door de Heer te blijven verwachten. Het leven is geen vanzelfsprekend feestje, helemaal niet, maar door te verwachten ontvang je telkens nieuwe kracht en sla jij je vleugels telkens weer uit. 

Gebed: Heer, ik verwacht U, ook als moedeloosheid soms kan toeslaan of mijn omstandigheden Uw komst nodig hebben, maar ik blijf U verwachten!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu