Via de achterdeur toch naar binnen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Vóór dezen tijd nu had de priester Eljasib, die gesteld was over de kamers aan het huis onzes Gods, een bloedverwant van Tobía, voor dezen een grote kamer gemaakt," (Nehemia 13:4)

Als je denkt dat je alles hebt gehad, dan heb je het mis. Het lijkt aan het einde van hoofdstuk 12 dat alles op orde is en zelfs de hele eredienst is weer geregeld. Maar als je denkt dat de vijand, die er alles aan gelegen is om de boel kapot te krijgen, verdwenen is, dan zit je er naast. Zoals hier bij Nehemia, zo is het geestelijk ook. Al eerder zeiden we dat de geest achter de strijd gewoon dezelfde geest is als waar wij doorlopend tegen strijden. De vijand laat zich wel in de kaart kijken en als het hele boek van Nehemia vol zit met principes die tegelijk ook geestelijke principes zijn, dan krijgen we ook hier nog een lesje 'techniek van de vijand'. En uiteindelijk spitst elke strijd zich toe op Licht en duisternis.

Nehemia is overigens terug naar het hof in Babel. Dat was afgesproken met de koning toen hij, aan het begin van het boek, permissie kreeg om naar Juda te gaan om de stadsmuur te herstellen. We lezen in vers 6 dat Nehemia er niet was ten tijde dat er iets gebeurde dat daarvoor staat beschreven. De tempeldienst op de dag dat alles is ingesteld zoals het moet zijn, loopt weer uit op een voorlezing van de wet van Mozes en wat blijkt: De Ammonieten en de Moabieten mogen niet in de tempel komen. Dat had te maken met wat deze twee volken Israël hadden aangedaan en daarom mochten ze tot in eeuwigheid niet meer in de gemeente van God komen. Hoe ver dat dit verbod geldt is niet helemaal duidelijk, maar in de tempel hadden ze in ieder geval niets te zoeken. Zodra het volk dit hoort, beginnen zij degenen die niet in de tempel hoorden te zijn, eruit te zetten. De tempel wordt heilig gehouden. Tenminste dat zou je denken, als je dit zo leest.

Maar lees dan even vers 4: Hiervóór had Eljasib, de priester een grote kamer voor Tobia gemaakt in de tempelgebouwen. Ken je Tobia nog? Dat was die kerel, die samen met Sanballat, er alles, maar dan ook alles aan had gedaan om de bouw van de muur te saboteren. Ze hadden militaire inzet zelfs niet geschuwd. Ondertussen was God natuurlijk gewoon doorgegaan met het herstel van Jeruzalem en begint het moment steeds dichterbij te komen dat Juda kan terugkeren naar hun land. Ongetwijfeld heeft Tobia nattigheid gevoeld en een oplossing gezocht. De vijand infiltreert zich in de tempel. De priester die over de kamers van de voorraden was aangesteld, was kennelijk verwant geraakt aan Tobia en deze priester Eljasib heeft Tobia een woonruimte in de tempelgebouwen gegeven. Niet direct op de meest heilige plaats, maar hij was er wel binnen.

In eerste instantie denk je dan: Is dat allemaal zo erg? Op het moment dat Nehemia weer op verlof is en naar Jeruzalem komt en ziet wat er is gebeurd, zet hij Tobia, met al zijn huisraad buiten. Er staat zelfs dat Nehemia de hele huisraad van Tobia naar buiten smijt. Er gebeurt iets dat direct de heiligheid van Gods tempel aantast. Weet je nog wat voor persoon Tobia was? Tobia, de Ammoniet! Hij was er dus eentje waarvan ze net in de wet hadden gelezen dat ze niet in Gods gemeente mochten komen. Die ontdekking kwam pas nadat Tobia een kamer had gekregen. Het volk lijkt dus de aanstaande vloek over de tempel wel te verbreken, maar Tobia is blijven zitten. Hij is de afspiegeling van het kwaad dat Gods gemeente kapot maakt. Je zou zeggen: Duidelijk verhaal, goed dat het uiteindelijk door Nehemia is opgeruimd. Ja, dat lijkt een duidelijk verhaal, maar de priester, die namens God aanwezig was, speelt wel een hele grote rol in dit verhaal.

Opgeruimd zou je zeggen en dat is zo. Toch, als dit een principe is hoe de vijand in de gemeente van God werkt, dan moeten wij ook op scherp staan. Kennelijk zijn er leiders die de vijand, stiekem een verblijfplaats geven in de heiligste plaatsen. Wat wil die vijand graag op die plaats zitten. Dicht bij het vuur, daar waar hij veel kan vernietigen, dat is wat het kwaad en de duisternis wil. Tobia, leek van het toneel te zijn verdwenen, maar slim als hij was, komt hij stilletjes terug om via de achterdeur, om alsnog te gaan vernietigen. Wat halen wij binnen, op de heiligste plaatsen met God? Wie mogen er iets te zeggen hebben op de heilige momenten en plaatsen met God? Het is maar even een vraag, maar ik ben wel eens bang dat wij binnengeslopen vijanden ook regelmatig over het hoofd zien. Zonde die binnenkomt in de gemeente en die niet wordt opgeruimd, manieren die niet passen bij de de gemeente van God? Je kunt er vast nog wel een paar bedenken, maar weet dat de vijand niet zal rusten tot de dag dat Jezus terugkomt, dan stopt hij pas definitief en tot die tijd is hij het grote gevaar waar we altijd op moeten blijven letten. Hij komt niet alleen langs, hij probeert zelfs te blijven wonen.

Gebed: Heer, laat ons zien, waar de vijand bij ons, toch stiekem is binnengekomen en zich heeft gevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu