Richt je hart op bouwen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken." (Nehemia 4:6)

Ken jij dat gevoel dat je op zondag in de kerk was, of je was op een conferentie en het was zo heerlijk om daar te zijn. Je merkte dat je één was met elkaar en je had echt het gevoel van samen bouwen aan Gods Koninkrijk. Het voelde echt schouder aan schouder. Maar je weet het: Dit moet niet stoppen, maar zo moeten we met elkaar, ook na zo'n dag blijven bouwen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar tijdens zulke moment neem ik mijzelf ook altijd een heleboel voor, komen er dromen naar boven waar je echt iets mee wil doen. Maar dan, dan komt er iets tussen, zodra je weer midden in de realiteit staat. En wat er dan tussenkomt? Niet zozeer je agenda, maar misschien wel dieper: De vijand probeert het werk waarmee je met elkaar bezig was te verstoren en misschien is zijn eerste pijl wel dat hij je probeert te ontmoedigen.

Je kunt je natuurlijk afvragen hoe erg het is dat de vijand je probeert te ontmoedigen. Dat is alleen erg als je je ook laat ontmoedigen, maar besef dat die pogingen van de vijand altijd iets doen, al is het maar in het zaaien van ongeloof. Nehemia was ook zo heerlijk aan het bouwen geslagen. Hij had de eerste aanval van Sanballat en Tobia afgeslagen en hij was gaan staan in geloof en had tegen de vijand gezegd: "De Heer zal het ons doen lukken". Maar geloof je nu echt dat een vijand bij de pakken zal gaan neerzitten? Natuurlijk mogen die Joden uiteindelijk niet zover komen dat Jeruzalem weer herbouwt zal worden. Net zo min als wij in Nederland een christelijke meerderheid zouden hebben omdat al onze missionaire activiteiten zouden lukken. Stel je voor dat het liberalisme in ons land zijn plaats moet afstaan aan het gezag van God? Toen en nu zegt dezelfde vijand: "Dat zal niet gebeuren!" Sanballat en Tobia beginnen te spotten met de Joden die aan het bouwen zijn. Opmerkingen als: "Geloof je nu echt dat zulke zwakke Joden de stad kunnen herstellen? Denken ze nu echt dat ze uit die puinhopen weer leven kunnen wekken, de stenen zijn zelfs verbrand".

Misschien hebben die vijanden ook wel gewoon gelijk. Ze mogen best gelijk hebben, satan mag van mij ook best zijn punt maken en de politiek die zonder God wil regeren ook, als ons geloof maar sterker is dan hun punt. Zo eenvoudig is het wel hè? Zolang jouw geloof groter is dan het ongeloof dat de vijand in je hart zaait, dan lukt het de vijand niet om je te laten stoppen. En ik geloof dat niet wij, maar God door ons, uit de puinhopen leven kan verwekken. De puinhopen waar de vijand altijd op zal wijzen, zijn nooit bepalend voor wat God ermee kan. Sanballat kan zeggen wat hij wil, hij kan nog zo'n goede beschrijving maken van de puinhoop en de zwakte van de Joden, maar dat is alleen dat wat hij werkelijk ziet. Het is voor Nehemia en zijn mannen juist belangrijk dat ze blijven zien op wat God kan. Als we luisteren naar wat de vijand ons probeert wijs te maken, dan dreig je af te haken, maar dit is een diepe les in God meer vertrouwen en geloven dat Hij tot alles in staat is, dan alles wat de vijand je wilt laten geloven. Je moet eens opletten hoe eenzaam Sanballat en Tobia hier staan te schreeuwen. Er is geen Nehemia die een woord spreekt tegen hen. Nehemia had al eerder gezegd hoe het ervoor stond en nu zie je hem nergens als zijn vijanden deze dingen zeggen. Hij lijkt onverstoorbaar door te gaan en daar waar hij zich in deze strijd zorgen over maakt, daar roept hij God over aan. Nehemia hoort de verachting en de spot, maar hij geeft het oordeel erover aan God Zelf en hij blijft bouwen, want het hart van het volk was erop gericht om te bouwen. Richt je hart op bouwen en niet op de vijand en laat God die vijand maar aanpakken.

Gebed: Heer, altijd zullen we met ontmoediging te maken krijgen omdat de strijd rond Uw Koninkrijk altijd een realiteit is, maar geef mij meer geloof dan het ongeloof dat gezaaid wordt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu