Levende stenen

Thema: Eerste brief van Petrus

"En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar." (1 Petrus 2:4)

Waar ben je als gelovige voor bestemd? Op die vraag kun je natuurlijk een heleboel antwoorden geven en veel van die antwoorden zijn ook nog eens heel persoonlijk. Toch is het goed om één kant te benadrukken als het gaat om de vraag naar onze bestemming. En dat, omdat Petrus hier op in gaat, maar ook bij Paulus is dit een enorm groot thema. Beiden, al doen ze dat allebei met andere beelden, zetten de gemeente namelijk centraal. Als je het Nieuwe Testament leest en merk je telkens dat we als gelovigen niet bedoeld zijn om eenlingen te zijn. Zelfs waar de kerk onder druk kwam te staan, was telkens de gemeente die bij elkaar kwam van enorme betekenis. Dat is niet zomaar, want het is net als met een leger: Soldaten die alleen staan, zijn heel erg kwetsbaar. Als Petrus dan iets heeft gezegd over jonge gelovigen die doorgroeien naar volwassenheid, dan zet hij direct daar achteraan de stap naar de gemeente. En dat doet hij met allemaal begrippen uit het Oude Testament.

Nu is het thema 'gemeente' misschien in onze tijd niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. Kerkelijk denken we in structuren van gemeenten, maar zelf zijn wij individualistisch, waardoor het functioneren van de gemeente, als de verzameling van gelovigen, onder druk staat. Petrus start in ieder geval wel vanuit het individu. Dat deed hij al bij het beeld van de baby's, maar dat doet hij ook als hij zegt: Kom naar Hem toe, als naar een levende steen. Hem grijpt terug op de tekst die ervoor staat, die volgt op het groeien in geloof. Groeien in geloof dat doe je vanaf het moment dat je geproefd hebt dat de Heer goedertieren is. Dan gaat het uiteindelijk over Jezus, maar zo hoef je dat niet gelijk te lezen. Heer kun je hier ook eerst nog even lezen als God, zoals Israël als volk naar God toeging. Het woord dat Petrus namelijk gebruikt voor 'komen tot' gebruikt de Griekse vertaling van het Oude Testament voor de priester die nadert tot God en dat doet hij namens het volk.

Petrus zegt nu tegen ons als gelovigen: Kom naar Hem toe! Zoals de priester dat namens het volk deed, zo doen wij dat nu, zonder tussenkomst van de priester. De weg naar God is open en als wij zo tot Hem gaan, dan komen we bij een levende steen aan. Dan gaat het natuurlijk helemaal over Jezus. Hij is de hoeksteen en Hij is ook nog eens de Levende. En zodra wij tot die Steen komen, worden wij ook levende stenen. Wij leven door Hem en omdat wij leven, worden ook wij als levende stenen gebruikt. Waar gebruik je stenen voor? Om een huis te bouwen. En waar bouw je een huis op? Op een fundament. Petrus schetst in het beeld van een gebouw hoe wij functioneren als we in onze bestemming zijn binnen de gemeente. Op het fundament vormen wij een levend gebouw, waar je niet zomaar een paar stenen kunt weghalen. We vormen dus met elkaar een geheel en hoe bijzonder blijft Petrus dan in het oude beeld van de tempel als hij zegt dat we als dat heilige huis een heilig priesterschap zijn om geestelijke offers te brengen.

Dat is dus de gemeente in de eerste plaats. Het is een geestelijk huis, waar we geestelijke offers brengen. Waar de offers van verzoening en aanbidding onder de oude bedeling in de vorm van dieren was, is de verzoening nu tot stand gekomen door een Mens, Jezus en zijn wij als levende stenen, ook de priesters die geestelijke offers brengen om God te verheerlijken. Of de gemeente belangrijk is! Niet alleen om elkaar vast te houden, maar ook om met elkaar God groot te maken.

Gebed: Heer, U als fundament en wij als levende stenen. We willen met elkaar een geestelijk gebouw zijn om geestelijke offers te brengen voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu