Saul - Op je verantwoordelijkheid gewezen als leider

“Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel.” (1 Samuël 15:3)

Het is bijzonder, dat hoewel Saul meer en meer de Geest van God begint kwijt te raken, God hem toch nog steeds als leider aanspreekt. God blijft leiders, die voor hun eigen programma zijn gegaan, nog wel steeds vanuit Zijn programma aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Ondanks dat Saul zijn zalving tot leider over het eigendom van God grotendeels al verkwanseld heeft, herinnert God hem er nog wel aan dat hij gezalfd is als koning of Zijn volk.

Waar Saul steeds verder zijn eigen missie is gaan volgen, noemt Samuël, namens God, Israël nog steeds Zijn volk. God wil wel doorgaan met Zijn plan, met Zijn agenda. En het is duidelijk dat er nog wel het een en ander is dat God een doorn in Zijn oog is. Amalek is er namelijk ook nog steeds. En Amalek heeft zich misdragen tegen Israël toen ze uit Egypte kwamen. Amalek had Israël in de rug aangevallen en was niet bevreesd voor de God van Israël. En vanaf dat moment rustte er een vloek op Amalek. En van generatie op generatie zal de strijd van God tegen dit volk zijn en de opdracht is om het hele volk uit te roeien.

En nu spreekt God Saul weer aan op zijn verantwoordelijkheid als leider over Zijn eigendom. En tegelijk zal dan ook blijken in hoeverre Saul werkelijk de missie van God volgt of toch weer zijn eigen missie. Kan Saul, na zo gevallen te zijn voor macht, nog wel terug uit de macht van de duisternis? Kan Saul nog wel echt leiding geven aan het eigendom van God, mede ook omdat we nergens lezen dat Saul zijn zonden belijdt.

En de opdracht is zo eenvoudig als het maar kan zijn. Er volgt geen opdracht met allerlei uitzonderingen, maar eenduidig en duidelijk: roei heel Amalek uit. Laat geen enkele vijand over, roei het hele volk van Amalek uit. En er is maar één ding dat voor Saul van belang is: gehoorzaamt hij letterlijk of doet hij het niet.

Een leider wordt door God niet zomaar aan de kant gezet. Ook Saul heeft heel wat kansen gehad om onder Gods zegen te blijven regeren. Maar voor leiders over Gods eigendom is maar één ding dat echt telt: helemaal trouw aan God zijn. Niets afdoen van Gods woorden en er ook niets aan toedoen. Zodra leiders dat uit het oog verliezen, gaat het hen niet meer om wat God vraagt, maar wat hun belang dient. En toch komt God dan toch weer terug op de zalving van leiders en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheden.

Laten we eens eerlijk zijn naar elkaar. Elke gelovige heeft ten diepste de zalving met Gods Geest ontvangen. En dat begint met trouw zijn in de kleine dingen en werkelijk leven voor Gods missie met deze wereld. Is dat wat jij wil, of kies je liever voor jouw eigen belangen?

Gebed: HERE, God van de legermachten, door het geloof heeft U mij ook gezalfd met Uw Geest. Die zalving wil ik niet kwijtraken en ik verlang om trouw te zijn in de kleine dingen, zodat U mij ook kunt stellen over de grote dingen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Meest gelezen artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Geloven dat wat er is, er niet is

Ben ik de enige die er niets meer van snapt? Ongeveer mijn hele leven ben ik in gesprekken met mensen die niet in God geloven 'beschuldigd' dat ik in Iemand geloof die niet aantoonbaar is en dus telt dat niet mee. Alleen wat empirisch aantoonbaar is, is waar. En de wetenschap kan God niet bewijzen, dus het is niet waar.
 
Maar wat gebeurt er nu? Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu