Saul - barsten in het leiderschap

 

En Samuël zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen” (1 Samuël 13:11 en 12a)

De eerste barsten worden zichtbaar in het leiderschap van Saul. En misschien zou er op dit moment nog niets aan de hand hoeven te zijn. Op dit moment verspeelt Saul wel het eeuwige koninkrijk. Het koninkrijk zal vanaf dit moment niet meer op zijn generatie overgaan, maar op zich zou het leiderschap van Saul nog geen mislukking hoeven te zijn, maar het wordt hier ineens wel duidelijk op welke manier satan leiderschap kan aantasten.

De Filistijnen vallen het land binnen en blijkbaar had Saul een afspraak met Samuël dat hij zou komen om een offer te brengen. De woede van de Filistijnen was begonnen nadat Jonathan, de zoon van Saul een garnizoen van de Filistijnen had verslagen. En dan loopt de spanning op en daar begint het verkeerd te gaan. En ik denk dat dit bij heel veel leiders het punt is dat het fout gaat en zeker ook bij leiders in de kerk. Er gebeuren dingen die je niet wil en dan slaat de angst toe.

En met dat Samuël wegblijft merkt Saul dat het volk bij hem wegtrekt. Ja, het trekt bij hem weg. Saul is bang dat hij het volk gaat kwijtraken, terwijl de vijand eraan komt. En wat doet hij? Hij doet datgene wat hij nooit mocht doen: offeren. Hij is ongehoorzaam omdat mensen gaan weglopen. En dan moet je eens lezen waarom hij wilde offeren. Offeren mocht hij in ieder geval al niet doen want Saul was geen Leviet. Maar hij gaat offeren, niet meer omdat de strijd, Gods strijd is, maar omdat hij Gods aangezicht gunstig wil stemmen.

Dat was toch eigenlijk niet nodig? De strijd was toch de strijd voor Gods eigendom? De vorige keer was toch duidelijk geworden dat waar Saul Gods boosheid over de vijanden uitdroeg, dat er zegen op kwam? En nu wil hij Gods aangezicht gunstig stemmen. Alsof God een afgod is. En angst speelt hierbij een hele grote rol. Hij voert hier niet meer de strijd in Gods kracht, maar in eigen kracht. En daar gaat het mis in het leiderschap. Het gaat niet meer om Gods eigendom, maar om Saul zelf.

En daarbij wordt hij bang omdat de Filistijnen op hem afkomen. Er is niets meer te vinden van de verontwaardiging dat ze afkomen op Gods eigendom! En dan komt ineens Samuël, blijkbaar niet eens echt te laat. Het lijkt dat Saul dacht dat Samuël die dag niet meer zou komen. En dan staat hij er.

Leiderschap in de kerk gaat fout als het niet meer gaat om God Zelf. Boodschappen die worden aangepast uit angst dat de kerk leegloopt, keuzes die gericht zijn om de mensen bij een leider te houden. Dan begeven we ons op levensgevaarlijk terrein. Dan kan een leider gezalfd zijn, maar dit zomaar kwijtraken. Dit is pas een begin en angst begint hier te regeren en de tegenstander heeft zijn voet tussen de deur.

Gebed: HERE God, leiders hoeven niets bij elkaar te houden, ze hoeven alleen gehoorzaam te zijn aan Uw opdracht, zelfs als dan mensen weglopen. En Uw aangezicht is gunstig gestemd door Jezus Zelf en ik mag in Uw vrede leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu