Bevrijdingspastoraat

 

Om maar even met de deur in huis te vallen: de ervaring leert dat de term 'bevrijdingspastoraat' behoorlijk bedreigend klinkt. Veelal wordt er direct gedacht aan allerlei demonische manifestaties of aan uitwassen op pastoraat gebied waarbij satan een rol zou spelen. Als er een persoon is die heel graag wil dat de term 'bevrijdingspastoraat' een verdachte term is, dan is het satan. En wij zullen niet ontkennen dat bevrijdingspastoraat te maken kan hebben met demonische gebondenheid, maar dit is het zeker niet alleen. Bevrijding van demonische gebondenheid is een onderdeel van bevrijdingspastoraat, maar door het alleen daartoe te beperken zouden veel mensen niet geholpen kunnen worden, die wel geholpen kunnen worden met problemen waarmee zij te kampen hebben.

 

Bevrijdingspastoraat is een bediening waarbij het gaat om mensen in de vrijheid te brengen zoals God deze heeft bedoeld. Bevrijdingspastoraat is te maken met het tegenovergestelde: gebondenheid. En dit begrip is veel groter dan alleen het demonische vlak. We willen met bevrijdingspastoraat mensen helpen en begeleiden op alle gebieden waar men geestelijk gebondenheid kan ervaren.

 

We zullen elk gebied uitleggen en uiteindelijk ook uitleggen op welke manier we je kunnen helpen om echt vrij te leven op alle gebieden van je leven. Daarnaast zullen we ook uitleggen welke symptomen er vaak merkbaar zijn. 

 

Er zijn vier gebieden zijn waarbij we mensen helpen bij bevrijdingspastoraat. Voordat we deze vier gebieden uitleggen, gaan we nog even in op de vraag of een christen gebonden kan zijn. Daarnaast is het goed om nog iets te weten over het werken van een vloek in iemands leven.

 

Kan een christen gebonden zijn?

 

Vier vormen van gebondenheid

- Gebondenheid door de macht van de zonde (de macht van zonden in iemand leven)

- Gebondenheid door leugens (leren toepassen van de waarheid in je denken)

- Gebonden door emotionele banden (gevolgen van emotionele beschadigingen, zoals misbruik, manipulatie)

- Gebonden door demonische banden (gevolgen van een occult verleden of leven in grote zonden)

 

Naast deze vormen van gebondenheid is ook de kracht van zegen en vloek belangrijk. En voor sommige mensen is een symptomenlijst veelzeggend. 

 

Kracht van zegen en vloek

Symptomen

 

Heb je naar aanleiding van al deze informatie een hulpvraag, dan kun je deze via de onderstaande link aan ons stellen. 

 

Hulpvragen 

 

 

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Jouw belijdenis

 

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

 

Er is nog een aspect van de communicatie met God die we nog niet echt hebben benoemd. Het gaat niet alleen om vragen, het gaat ook om geloven. Het gaat ook niet alleen om belijden, maar het gaat ook om je uitstrekken naar wat God je wil geven. Het is nooit het ene of het andere. Zoals een kind met zijn vader over van alles praat, zo is het ook in de relatie met God. Maar in een vraag die Jezus stelt aan de discipelen komt ook nog een antwoord dat belangrijk is en waar we de kracht niet van moeten onderschatten.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Mattheüs 16:13-20

13  Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

 

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom