Internetcursus 'Identiteit in Christus'

 

Groeien in geloof en vooral groeien in je identiteit in Christus is misschien wel het belangrijkste onderwerp nadat je tot geloof bent gekomen. Als je echt weet wie je bent in Christus en leeft vanuit dat fundament, ben je niet meer afhankelijk wat mensen van je vinden, sta je in moeilijke situaties ook veel sterker, maar vooral leer je dan leven vanuit hoe God naar jou kijkt.

 

Herken jij het dat je altijd maar wilt voldoen voor God of anderen? Of herken jij dat schuldgevoel dat bij het minste of geringste opspeelt en waardoor je zo aan van alles gaat twijfelen? Misschien ben je in je leven pijn gedaan, maar je weet niet wat je er mee aanmoet, maar het komt wel telkens terug in je gedachten. Het zijn maar een paar voorbeelden. Er kunnen zoveel dingen zijn waardoor het moeilijk is om voor God en mensen echt in vrijheid te leven.

 

Voor elke christen is het belangrijk om te groeien in je identiteit in Christus daarom bieden wij een digitale cursus aan waarmee we jou hiermee willen helpen. Geloven is meer dan weten dat je zonden door Jezus vergeven zijn. De Bijbel leert ons dat als we geloven in Jezus, we onze oude identiteit achter ons laten en een nieuwe identiteit krijgen. Als je dat gaat zien, krijgt je geloof echt fundament. De cursus zal je helpen om blokkades in je leven te overwinnen en je geestelijk sterker in je geloof te laten staan.  

 

Door middel van deze digitale cursus willen we je helpen om dit te gaan ontdekken. Op het moment dat jij je aanmeldt krijg je het cursusmateriaal gratis toegestuurd. Dit materiaal bestaat uit 14 lessen. Elke les bestaat uit drie delen. Het begint met het lezen van een hoofdstuk uit boek 'Overwinning over de duisternis' van Neil T. Anderson (ISBN 978-90-6067-750-6). Je krijgt bij elk hoofdstuk vragen om te beantwoorden waardoor de inhoud van dit boek echt door je heen gaat. Vervolgens zitten er in elke les 2 korte overdenkingen over het thema 'In Christus zijn'. Deze worden ook telkens afgesloten met een paar vragen.

 

Op het moment dat je, via het contactformulier, je aanmeldt, krijg je een inlogcode waarmee je per les je antwoorden kunt insturen. Via deze inlogcode kun je ook per les de werkbladen downloaden.

 

Uiteindelijk is het dus de bedoeling dat je elke week de antwoorden van één les opstuurt. Over alles wat je instuurt krijg je vervolgens feedback van een pastorale coach. Na 14 weken rond je het geheel af en zul je ervaren dat je op een heel andere, diepere manier bent gaan geloven en leven. 

 

Hieronder vind je het overzicht van de lessen in de cursus:

 

Les 1 - Geef mij Uw hoop

"Introductie op het thema en enkele vragen vooraf"

- In Christus zijn

- In Christus: een nieuwe schepping

 

Les 2 - Wie ben je?

"Je verlangen om te groeien, om echt als christen te leven, is gebaseerd op kennis van jezelf, in het bijzonder het besef wie je bent in Christus: een kind van God."

- In Christus: uitverkoren en geliefd

- In Christus: jij bent zout

 

Les 3 - Voor altijd anders

"Vele christenen genieten niet van de rijpheid en vrijheid die ze in Christus verworven hebben, omdat... ze niet begrijpen hoezeer ze veranderd zijn, toen ze zich aan Hem toevertrouwden."

- In Christus: vriend van Jezus

- In Christus: kind van Papa God

 

Les 4 - Zie jezelf zoals je werkelijk bent

"Door een vast geloof kan ons gedrag vruchten afwerpen"

- In Christus: vreemdeling op aarde

- In Christus: tempel voor God

 

Les 5 - Oud en nieuw

"God heeft je overgeplaatst van de duisternis in het licht; Hij heeft je veranderd van een zondaar in een heilige. Je bent vernieuwd."

- In Christus: erfgenaam van God

- In Christus: overwinnaar op satan

 

Les 6 - Zo word je een geestelijk mens

"Wandelen door de Geest is ten diepste een relatie met de Geest die in ons woont. Het is niet in woorden uit te drukken."

- In Christus: ledemaat van het lichaam

- In Christus: gelijk met de anderen

 

Les 7 - De kracht van het positief geloven

"Geloven dat we geestelijk kunnen groeien en volwassen kunnen worden, kost evenveel moeite als geloven dat we dat niet kunnen worden."

- In Christus: veilig geborgen in God

- In Christus: nooit alleen

 

Les 8 - Je kunt niet boven je geloof leven

"Je wordt gemotiveerd door wat, naar je overtuiging, succes teweegbrengt, of aanzien, voldoening, tevredenheid, geluk, plezier, zekerheid en rust."

- In Christus: geen zorgen meer

- In Christus: vrijmoedige toegang

 

Les 9 - Hoe kunnen we in het geloof wandelen?

"Willen we geestelijk volwassen worden, dan moet ons succes, ons aanzien, de voldoening van ons werk, de mate waarin we tevreden zijn, ons geluk, plezier, onze zekerheid en rust gebaseerd zijn op de Bijbel."

- In Christus: reiziger

- In Christus: gedachten van Christus

 

Les 10 - De strijd om onze gedachten

"Satan en zijn demonen laten geen gelegenheid onbenut om ons van onze geloofswandel af te brengen. Ze overstelpen ons denken met ingevingen en ideeën."

- In Christus: geroepen om vrij te zijn

- In Christus: de bediening van de verzoening gekregen

 

Les 11 - Echtheid gaat hand in hand met rechtvaardigheid

"Als we de ernst van onze gevoelens onderschatten, zijn we een gemakkelijke prooi voor satan."

- In Christus: dienaar van de gerechtigheid

- In Christus: kind van het licht

 

Les 12 - Emotionele wonden uit het verleden

"We moeten ons niet steeds verder terugtrekken, maar leren hoe we onze problemen uit het verleden kunnen oplossen. Anders zullen we steeds meer emotionele bagage met ons moeten meedragen."

- In Christus: drager van de Goddelijke natuur

- In Christus: Jezus’ kracht ontvangen

 

Les 13 - Hoe gaan we om met afwijzing?

"Als we niet weten hoe we op een positieve manier met gedachten en gevoelens van afwijzing moeten omgaan, kunnen ze onze geestelijke groei en volwassenheid in de weg staan."

- In Christus: overwinnaar

- In Christus: baas over je denken

 

Les 14 - Samen groei je beter

"We hebben het voorrecht en de verantwoordelijkheid zowel een leraar als een leerling te zijn. We mogen anderen onderwijzen én van anderen leren wat het betekent in Christus te zijn, in de Geest te wandelen en in geloof te leven."

- Eindopdracht

 

 

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanbevolen

TiM-afbeelding (klein).jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom