Internetcursus 'Identiteit in Christus'

 

Groeien in geloof en vooral groeien in je identiteit in Christus is misschien wel het belangrijkste onderwerp nadat je tot geloof bent gekomen. Als je echt weet wie je bent in Christus en leeft vanuit dat fundament, ben je niet meer afhankelijk wat mensen van je vinden, sta je in moeilijke situaties ook veel sterker, maar vooral leer je dan leven vanuit hoe God naar jou kijkt.

 

Herken jij het dat je altijd maar wilt voldoen voor God of anderen? Of herken jij dat schuldgevoel dat bij het minste of geringste opspeelt en waardoor je zo aan van alles gaat twijfelen? Misschien ben je in je leven pijn gedaan, maar je weet niet wat je er mee aanmoet, maar het komt wel telkens terug in je gedachten. Het zijn maar een paar voorbeelden. Er kunnen zoveel dingen zijn waardoor het moeilijk is om voor God en mensen echt in vrijheid te leven.

 

Voor elke christen is het belangrijk om te groeien in je identiteit in Christus daarom bieden wij een digitale cursus aan waarmee we jou hiermee willen helpen. Geloven is meer dan weten dat je zonden door Jezus vergeven zijn. De Bijbel leert ons dat als we geloven in Jezus, we onze oude identiteit achter ons laten en een nieuwe identiteit krijgen. Als je dat gaat zien, krijgt je geloof echt fundament. De cursus zal je helpen om blokkades in je leven te overwinnen en je geestelijk sterker in je geloof te laten staan.  

 

Door middel van deze digitale cursus willen we je helpen om dit te gaan ontdekken. Op het moment dat jij je aanmeldt krijg je het cursusmateriaal gratis toegestuurd. Dit materiaal bestaat uit 14 lessen. Elke les bestaat uit drie delen. Het begint met het lezen van een hoofdstuk uit boek 'Overwinning over de duisternis' van Neil T. Anderson (ISBN 978-90-6067-750-6). Je krijgt bij elk hoofdstuk vragen om te beantwoorden waardoor de inhoud van dit boek echt door je heen gaat. Vervolgens zitten er in elke les 2 korte overdenkingen over het thema 'In Christus zijn'. Deze worden ook telkens afgesloten met een paar vragen.

 

Op het moment dat je, via het contactformulier, je aanmeldt, krijg je een inlogcode waarmee je per les je antwoorden kunt insturen. Via deze inlogcode kun je ook per les de werkbladen downloaden.

 

Uiteindelijk is het dus de bedoeling dat je elke week de antwoorden van één les opstuurt. Over alles wat je instuurt krijg je vervolgens feedback van een pastorale coach. Na 14 weken rond je het geheel af en zul je ervaren dat je op een heel andere, diepere manier bent gaan geloven en leven. 

 

Hieronder vind je het overzicht van de lessen in de cursus:

 

Les 1 - Geef mij Uw hoop

"Introductie op het thema en enkele vragen vooraf"

- In Christus zijn

- In Christus: een nieuwe schepping

 

Les 2 - Wie ben je?

"Je verlangen om te groeien, om echt als christen te leven, is gebaseerd op kennis van jezelf, in het bijzonder het besef wie je bent in Christus: een kind van God."

- In Christus: uitverkoren en geliefd

- In Christus: jij bent zout

 

Les 3 - Voor altijd anders

"Vele christenen genieten niet van de rijpheid en vrijheid die ze in Christus verworven hebben, omdat... ze niet begrijpen hoezeer ze veranderd zijn, toen ze zich aan Hem toevertrouwden."

- In Christus: vriend van Jezus

- In Christus: kind van Papa God

 

Les 4 - Zie jezelf zoals je werkelijk bent

"Door een vast geloof kan ons gedrag vruchten afwerpen"

- In Christus: vreemdeling op aarde

- In Christus: tempel voor God

 

Les 5 - Oud en nieuw

"God heeft je overgeplaatst van de duisternis in het licht; Hij heeft je veranderd van een zondaar in een heilige. Je bent vernieuwd."

- In Christus: erfgenaam van God

- In Christus: overwinnaar op satan

 

Les 6 - Zo word je een geestelijk mens

"Wandelen door de Geest is ten diepste een relatie met de Geest die in ons woont. Het is niet in woorden uit te drukken."

- In Christus: ledemaat van het lichaam

- In Christus: gelijk met de anderen

 

Les 7 - De kracht van het positief geloven

"Geloven dat we geestelijk kunnen groeien en volwassen kunnen worden, kost evenveel moeite als geloven dat we dat niet kunnen worden."

- In Christus: veilig geborgen in God

- In Christus: nooit alleen

 

Les 8 - Je kunt niet boven je geloof leven

"Je wordt gemotiveerd door wat, naar je overtuiging, succes teweegbrengt, of aanzien, voldoening, tevredenheid, geluk, plezier, zekerheid en rust."

- In Christus: geen zorgen meer

- In Christus: vrijmoedige toegang

 

Les 9 - Hoe kunnen we in het geloof wandelen?

"Willen we geestelijk volwassen worden, dan moet ons succes, ons aanzien, de voldoening van ons werk, de mate waarin we tevreden zijn, ons geluk, plezier, onze zekerheid en rust gebaseerd zijn op de Bijbel."

- In Christus: reiziger

- In Christus: gedachten van Christus

 

Les 10 - De strijd om onze gedachten

"Satan en zijn demonen laten geen gelegenheid onbenut om ons van onze geloofswandel af te brengen. Ze overstelpen ons denken met ingevingen en ideeën."

- In Christus: geroepen om vrij te zijn

- In Christus: de bediening van de verzoening gekregen

 

Les 11 - Echtheid gaat hand in hand met rechtvaardigheid

"Als we de ernst van onze gevoelens onderschatten, zijn we een gemakkelijke prooi voor satan."

- In Christus: dienaar van de gerechtigheid

- In Christus: kind van het licht

 

Les 12 - Emotionele wonden uit het verleden

"We moeten ons niet steeds verder terugtrekken, maar leren hoe we onze problemen uit het verleden kunnen oplossen. Anders zullen we steeds meer emotionele bagage met ons moeten meedragen."

- In Christus: drager van de Goddelijke natuur

- In Christus: Jezus’ kracht ontvangen

 

Les 13 - Hoe gaan we om met afwijzing?

"Als we niet weten hoe we op een positieve manier met gedachten en gevoelens van afwijzing moeten omgaan, kunnen ze onze geestelijke groei en volwassenheid in de weg staan."

- In Christus: overwinnaar

- In Christus: baas over je denken

 

Les 14 - Samen groei je beter

"We hebben het voorrecht en de verantwoordelijkheid zowel een leraar als een leerling te zijn. We mogen anderen onderwijzen én van anderen leren wat het betekent in Christus te zijn, in de Geest te wandelen en in geloof te leven."

- Eindopdracht

 

 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom